פרסומים

 • קימי קפלן

  מה יחסם של דרשנים חרדים לחברה החילונית? כיצד משתמשת החברה החרדית באמצעי תקשורת מודרניים להפצת רעיונותיה? האם חוזרים בתשובה מתקבלים כשווים בחברה החרדית? מה היחס לשואה בחברה זו? מה מעמדן של נשים המפרנסות את המשפחה? מהי השפעת מפגשן בעבודה עם גברים ונשים הבאים מקבוצות שונות בחברה בישראל? האם מתרחש תהליך של "ישראליזציה" בחברה החרדית?
  בסוד השיח החרדי מתמודד עם שאלות אלה ואחרות. הוא בוחן ארבע זירות של השיח הפנימי העממי בחברה החרדית: תרבות שמיעת דרשות והרצאות מוקלטות; עלייה ניכרת במספר החוזרים בתשובה; יציאתן של נשים חרדיות רבות לעבודה מחוץ לחברה החרדית; וצמיחחתם של דורות שלא חוו על...

 • אוריאל גלמן

   

  תנועת החסידות, אשר התפשטה בקרב יהודי מזרח אירופה החל במחצית השנייה של המאה הי"ח, משכה אליה חצי ביקורת מצד חוגים שונים, שראו בחסידים ובחסידות סכנה ממשית למרקם החיים הדתיים והחברתיים. ספר זה מציג לפני הקורא חיבור גנוז בגנותה של החסידות בשם 'ספר חסידים', שנתחבר בשנת 1818, ומבטא את היחסים שבין החסידות לבין מתנגדיה בעשורים הראשונים של המאה הי"ט. 
  הספר שלפנינו כולל מבוא הדן בתכניו, בהקשרו ההיסטורי ובזיקותיו לחיבורי פולמוס אחרים, שכתבו 'מתנגדים' ו'...
 • אדם פרזיגר, יוסף שלמון, אביעזר רביצקי

  האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשירה מכפי שהצטיירה אי פעם הן מבחינה היסטורית, הן מבחינה חברתית והן מבחינה גאוגרפית. 
  בהיבט ההיסטורי, המחברים מעלים שאלות על כמה מהנחות היסוד המקובלות: מתי החלה ההתעוררות האורתודוקסית, באילו נתיבים חדרה לקהילות ישראל, האם תגובתה לכל חידוש ולכל סטייה מן הדפוס המסורתי הייתה אחידה? קצתם צועדים צעד נוסף ועומדים גם על התפתחותן של תגובות "אורתודוקסית" ראשוניות שכלל לא התייצבו נגד תנועה...

 • ירון הראל

  הספר שלפנינו הוא ביבליוגרפיה מוערת של כארבע מאות חיבורים מתורתם של חכמי ארם צובה, הא חלב.

  החיבור מקיף לא רק ספרים שנדפסו בחלב גופה אלא גם חיבורים שנכתבו ע"י חכמי חלב ונדפסו מחוצה לה. הביבליוגרפיה מכילה צילומים של שערי החיבורים וכן היא כוללת סדרה של מפתחות לפי מחברים, נושאים, בתי דפוס, מקומות דפוס, הקדמות והסכמות. פריסה רחבת יריעה זו של הספרות התורנית של חכמי חלב פותחת צוהר להכרת ההיסטוריה הדתית והתרבותית של קהילה עתיקת יומין זו, אשר פרקים חשובים בה עדיין בגדר ארץ לא נודעת.

  במבוא לחיבור סוקר...

 • ירון הראל

  הספר עוסק בפרשיות המינוי וההדחה של הרבנים הראשיים בבגדאד, בדמשק ובחלב בשנים

  1914-1744. ראשיתו במינוי הרב צדקה חוצין לרבה הראשי של בגדאד – אירוע מכונן לקהילה זו – וסופו בהדחת הרב דוד פאפו מכהונתו, אף היא בבגדאד, ערב מלחמת העולם הראשונה. מלחמה זו הביאה להתמוטטות האימפריה העות'מאנית, ובעקבותיה להיעלמות משרת ה"חכם באשי" בקהילות הנזכרות.

  פרשיות אלו, על שלל המחלוקות והסכסוכים שליוו אותן, נפרסות לעיני הקורא על רקע תופעות שונות בחברה היהודית, ובהן פשיעה, בריונות ומלשינות, מאבקי...

 • ירון הראל, יום טוב עסיס

  בעיר חלב שבצפון סוריה חיה ופעלה אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר בעולם. קהילת יהודי חלב, או כפי שהיא מכונה בפי בניה, "קהילת ארם-צובה" (אר"ץ), השכילה לשמר תחושה של רציפות המסורת המקומית במקביל לדינאמיות ולרב גוניות שאפיינו את חיי הקהילה לאורך הדורות.

  ספר זה מגיש חמישה עשר מאמרים, פרי עטם של  מיטב החוקרים, העוסקים בפניה השונים של הקהילה החל מראשית ימי הביניים וכלה בימיה האחרונים.

  בפרקי הספר יש מבט ממוקד אל חיי התרבות והלשון של קהילה זו, תוך התעכבות על נכסי התרבות הייחודיים...

 • ירון הראל, יום טוב עסיס, מרים פרנקל

  בעיר חלב שבצפון סוריה חיה ופעלה אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותרבעולם; קהילת יהודי חלב, או כפי שהיא מכונה בפי בניה, 'קהילת ארם צובה' (אר"ץ). לצד היותה  קהילה דינמית ורב גונית, קהילת אר"ץ השכילה לשמר לאורך הדורות גם רציפות של המסורת המקומית.

  ספר זה הוא קובץ המחקרים השני בסדרה העוסקת בקהילת חלב. כלולים...

 • ירון הראל (עורך)

  ספר זה הוא העשירי בסדרה  על קהילות ישראל בארצות המזרח במאות התשע-עשרה והעשרים. קהילת סוריה הייתה קטנה בגודלה ,אך השפעתה ניכרה מעל ומעבר לגודלה. במאה התשע-עשרה נבעה חשיבותה מעצמתם הכלכלית של גביריה, ומהיותה מרכז רוחני  שהצמיח תלמידי חכמים רבים.השפעתם של אלו ניכרה גם במאה העשרים - הן בקהילות החדשות שייסדו המהגרים מסוריה ברחבי העולם, והן בתרומתם להפיכתה של ירושלים למרכז של לימוד תורה...

 • ירון הראל

   

  דמשק נכבשה זמנית: הציונות בדמשק 1923-1908 בוחן פרק זמן שבו חלו תמורות מפליגות וזעזועים רבים, כגון מהפכת התורכים הצעירים, מלחמת העולם הראשונה, הצהרת בלפור, הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל ושל דמשק, ייסוד הממלכה הערבית בראשות פיצל והחלת המנדט הצרפתי על סוריה. בפרק זה התחוללו בסוריה תמורות פנימיות, כגון הדחת החכם באשי והחלפתו באחר, הכנסת תלמודי התורה תחת חסות חברת כל ישראל חברים (כי"ח), ייסוד בתי ספר עבריים, מאבקם של תלמידי החכמים על מעמדם, מתח בין מוסדות החינוך העבריים לבין אלה של כי"ח,...

 • ירון הראל

  תמורות ביהדות סוריה בתקופת הרפורמות העות'מאניות 1840-1880