אודות המחלקה

אנשים שבוחרים ללמוד היסטוריה, יש להם איכויות של בלשים: הם סקרנים וביקורתיים, שואלים הרבה שאלות, יהפכו כל אבן ולא יתפשרו על ויקיפדיה שתיתן להם תשובה מן המוכן. וכשהם בוחרים להתמקד בהיסטוריה של עם ישראל, ניכר רצונם לגעת בעברם בידיים, להיחשף לפרטי הפרטים של מורשתם ונכונותם להתמודד עם סתירות ומורכבות בעודם בונים את זהותם.

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן היא היום המחלקה שמעניקה את החשיפה הרחבה והעשירה ביותר בתחום, בזכות סגל החוקרים והחוקרות שבה, הגדול והמגוון באוניברסיטאות בישראל. בתואר הראשון ובתואר השני נלמדת ההיסטוריה היהודית מהעת העתיקה: תקופת המקרא, הבית השני, המשנה והתלמוד, דרך ימי הביניים ועד העת החדשה. החשיפה הרחבה מבטיחה שיהיה לך הרקע הדרוש כדי לבחור באילו תקופות ברצונך להתמקד ולהעמיק.

טעימה ממגוון הקורסים שלנו: ראשית היהדות בימי המקרא, מאבקים פוליטיים בימי בית שני, סטיות דתיות בימי המשנה והתלמוד, קהילות ישראל בתימן, בסוריה ובאימפריה העותמ'אנית, יהודי מזרח אירופה והחסידות, התבוללות ואנטי-התבוללות, הציונות ומתנגדיה, פוליטיקה ישראלית, יהודי ארה"ב, קבלת החלטות בתקופת השואה ועוד.

התקופות הנלמדות במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו הן:

תקופת המקרא – 3000 לפנהס – 586 לפנהס

ראשית ישראל > תק' ההתנחלות > מלכות דוד ושלמה > ימי בית ראשון > פירוד בין שתי הממלכות יהודה וישראל > גלות 10 השבטים > גלות בבל וחורבן בית ראשון

עת עתיקה – בית שני משנה ותלמוד – 586 לפנהס – 499 לספירה

התקופה הפרסית > ההלינסטית > מרד החשמונאים – הכיבוש הרומי > תק' הורדוס > המרד הגדול של היהודים ברומאים > חורבן הבית השני 70 לספ' > דור יבנה > מרד בר כוכבא > רבי יהודה הנשיא וכתיבת המשנה > תק' התלמוד בא"י ובבבל וחתימת התלמוד

ימי הביניים – 500 לספירה – 1492 לספירה

 הוויכוח היהודי נוצרי באירופה > יהודים ומוסלמים בארצות האיסלאם > יהדות אשכנז ויהדות ספרד > גירוש יהודי ספרד > הקהילה היהוד' בימה"ב

עת חדשה – 1492-1945

יהדות אירופה בשלהי ימה"ב ועד המהפכות של המאה ה 18 > יהדות המזרח בין מסורת למודרנה > האמנציפציה והחילון > האורתודוכסיה הרבנית על אדמת אירופה ואמריקה > ראשית הציונות > יהודים במלחה"ע הראשונה ותהליכי הגירה > שואת יהודי אירופה > שארית הפליטה

יהדות זמננו – 1945 – היום

 הזרמים היהודיים מברלין וירושלים | זהות יהודית | היסטוריה יהודית של הקהילות היהודיות הגדולות בעולם – ישראל, ארה"ב ומערב אירופה | דמוגרפיה יהודית |

פוליטיקה ישראלית | יהדות צפ' אפריקה במערב אירופה ובישראל | אמנות יהודית עכשווית | חינוך יהודי | תקשורת ודיגיטל בעולם היהודי

הלימוד והמחקר במחלקה הם חוויה אינטלקטואלית – לצד ההיסטוריון במעבדה. מתוך החשיפה הבלתי-אמצעית לחומרים היסטוריים, כגון מפות, מסמכים ומכתבים שכתבו דמויות ומוסדות בקהילה, ובזכות דיון חסר פשרות בכל מגוון הגישות והפרשנויות, מצטיירת תמונה עמוקה ומורכבות, נבנות יכולות מחקר וביקורת ונוצרות דינמיקה שוקקת והפרייה הדדית מיוחדת בין הסטודנטים עצמם ובין הסטודנטים למרצים.

בלימודי התואר השני והתואר השלישי מסלול לימודים נוסף: התוכנית ליהדות זמננו, המתרכזת בבחינת הדפוסים החברתיים והתרבותיים במרכזים היהודיים הגדולים בארבעים השנים האחרונות של המאה ה-20 ועד ימינו אנו.

החוקרות והחוקרים במחלקה נמנים עם הטובים בתחומם בישראל ומחוצה לה, הם משקיעים באינטנסיבית בהכוונה ללימודים מתקדמים ויקנו לך את הכלים לחשיפת עובדות חדשות, לניתוח תהליכים ומגמות בתולדות העם היהודי ולכתיבה מדעית.

טעימה ממגוון המחקרים שנערכים אצלנו: התפתחות דתית-תרבותית של חיי משפחה קהילתיים; מחלוקות פנימיות בקהילה היהודית; מגדר בתקופת הבית השני ובימי הביניים; כתות וזרמים בתקופת הבית השני; חסידים; המגזר האולטרה-אורתודוכסי בישראל ובארה"ב; היסטוריוגרפיה של השואה; החיים היהודיים בארצות האסלאם, ציונות ומיתוסים.

הבוגרים והבוגרות שלנו עוסקים במחקר ובהוראה באקדמיה; הם מחנכים בבתי הספר העל-יסודיים, ולהם אנו מציעים גם תוכניות מיוחדת: תואר שני למורים ללא תזה ושמתאימה למורים שמעוניינים להתפתח מקצועית, הן בהרחבת הידע בהיסטוריה יהודית והן בלמידה ובהתנסות עיונית עם שיטות הוראה חדשות ויצירתיות. לצד אלו, אנו רואים את בוגרינו משתלבים בעולם התרבות, ביחידות ברשויות השלטון, במגזר הציבורי, בחברות עסקיות ובמוזאונים, מתעדים את פעילותם ומנהלים את ארכיוניהם.

ברושור המחלקה יתן לכם פירוט אודות המסלולים השונים ואפשרויות הלימוד שאנחנו יכולים להציע