תנאי קבלה לתואר שני בתולדות ישראל / יהדות זמננו

תנאי קבלה תואר שני - תולדות ישראל

להרשמה

תקופות: כמו בתואר הראשון, מחולקים לימודי התואר השני ארבע תקופות כרונולוגיות:

 א. תקופת המקרא

 ב. תקופת בית-שני משנה ותלמוד

 ג. תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

 ד. תקופת העת החדשה ויהדות זמננו. לצד התמחות על-פי תקופות, קיימת אפשרות להתמחות רגיונלית.

 

בחינת כניסה:

אין

דרישות מוקדמות:

א. תואר ראשון בתולדות ישראל כמקצוע מורחב, ראשי או דו ראשי מובנה ולא מובנה.

תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל והם בעלי תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי הרוח או החברה, וכן תלמידים שלמדו תולדות ישראל כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם, ואם יתקבלו יחויבו בהשלמות.

ב. ללימודי תואר שני במסלול א' (עם תיזה) או במסלול ב' (ללא תיזה), מסלול ב' תוכנית למורים, נדרש ציון 76 לפחות כציון ממוצע בלימודי תואר ראשון.

מסלול ישיר לתואר שני: לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוהים במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני כבר בשנת לימודיהם הראשונה לתואר ראשון או בשנה השניה והשלישית. בתוך 4 שנים בלבד יקבל התלמיד תואר ראשון ושני (במסלול ב'- ללא תיזה). המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה. 

 

תנאי קבלה תואר שני - יהדות זמננו

להרשמה

בחינות כניסה - אין

התכנית פתוחה לבוגרי מדעי יהדות, רוח, חברה, משפטים וטבע שסיימו את לימודיהם בהצטיינות (ציון ממוצע 76). עבור סטודנטים בעלי תואר ב"א ומ"א במדעי יהדות מאוניברסיטאות זרות שבהן נלמדה תכנית בין-תחומית, תעוצב תכנית לימודים אישית, בהתאם להתמחותם.

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בשנת תשפ"ד

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר שני + תואר שלישי בלבד)

 

 

כל מתעניין בלימודים במחלקה שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל מוזמן לפנות למחלקה לפגישת ייעוץ והכוונת האפשרויות העומדות בפניו כדי להתקבל למחלקה.