תואר שני - עם תזה תשפ"ד ותשפ"ה

תואר שני - יהדות זמננו- מסלול א'- תואר שני עם תיזה- תשפ"ה (מסלול 11406)

א)         קורסי ליבה

11-8960-01      מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה                                     2 ש"ש

היהודית בעת החדשה                                                      

11-8980-01      סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה,                                   2 ש"ש

הגירה והזדהות                                                               

11-9900-01      חקר יהדות זמננו – גישות ושיטות                                                2 ש"ש

11-980-01        העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו                           2 ש"ש

                                                                                                                    8   ש"ש

ב)         קורסי בחירה

 סה"כ 6 ש"ש מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל                     סה"כ     14 ש"ש

(מהעת החדשה בלבד)

 

*מתוך קורסי הליבה יש לקחת סמינריון אחד

*מתוך קורסי הבחירה יש לקחת סמינריון אחד

 

ג)   חובות כלליות

  • 11-997-01     קוליקוויום מחלקתי
  • שפה זרה נוספת (ללא ניקוד)
  • בחינה בע"פ על  הגנה על התיזה 11-3000-01
  • אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או מבחן פנימי במחלקה.
  • לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני.


תואר שני - יהדות זמננו- מסלול א'- תואר שני עם תיזה- תשפ"ד

היקף תוכנית הלימודים הוא 14 ש"ש + כתיבת תיזה

 

התכנית לתואר שני עם תיזה כוללת כתיבת תיזה, ובחינה בע"פ -  הגנה על התיזה. הקורסים מחולקים ל-8 שעות קורסי ליבה (חובה), ו-6 שעות קורסי בחירה. מתוכם 2 סמינרים (1 מקורסי חובה ו- 1 מקורסי בחירה) הכוללים חובת כתיבת עבודה. כל סטודנט ילמד אנגלית כשפה זרה לתואר שני, קיימת אפשרות לקבלת פטור במחלקה ע"י בחינה. בנוסף לאנגלית, שפה זרה ראשונה, על כל סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת (ללא ניקוד) וזו תקבע באופן אישי בהתאם להתמחות. סטודנט שלמד שפה זרה נוספת בתואר שני יהיה פטור מחובה זו בתואר שלישי.  לתכנית זו יתווספו השתתפות בקוליוקוויום במהלך שנות הלימוד (ללא ניקוד וציון) והשלמות שתקבענה על פי הצורך. קורס ביהדות לפי דרישת המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

 

קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).

 

 קורסי ליבה (חובה בהיקף של 8 ש"ש)

 (על הסטודנט לבחור 8 ש"ש מתוך 11 ש"ש לפי הפירוט להלן)

 

1.             מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                             2 ש"ש              

2.             סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות                                     2 ש"ש

3.            העולם היהודי ממלחמת העולם השניה ועד ימינו.                                                      2 ש"ש

4.            חקר יהדות זמננו-גישות ושיטות                                                                             2 ש"ש                  .

                                                                                            

 

6 ש"ש קורסי בחירה. קורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו באשכולות נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו. קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים: חינוך, משפטים, סוציולוגיה-אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.

פגישות הדרכה אישית עם מנחים:

הסטודנטים יתבקשו להגיש הצעות מחקר לתיזה או למסלול משולב למ"א/דוקטורט עד סוף שנת הלימודים הראשונה. המסלול המשולב יהיה המסלול המועדף בתכנית ולא תכנית לתואר מ"א בלבד.  שיטת קורסי הליבה הסמסטריאליים מבקשת לעודד היכרות המשתתפים עם מספר רב של נושאים רלוונטיים תוך זמן קצר כדי לסייע להם בבחירת נושא התיזה.    

רשימת הקורסים בתכנית ליהדות זמננו הנמצאים במחלקה

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר שני + תואר שלישי בלבד)