דרישות מחלקתיות תשפ"ד לתואר ראשון בתולדות ישראל

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תואר ראשון

הדרישות למקצוע חד-חוגי – תשפ"ד

מס' מסלול  11101

קורסי חובה

4 הרצאות קווי יסוד ב-4 התקופות                                                      8 ש"ש

 (מקרא, בית שני משנה ותלמוד, ימי הביניים, עת החדשה)          

4 תרגילי קווי יסוד ב-4 התקופות                                                        8 ש"ש

2 התרגילים "קוראים, חושבים, כותבים" (11-5555-01) בסמ' א'             1 ש"ש

ו-"קריאה, כתיבה וחשביה היסטוריים" (11-0010-01) בסמ' ב'                1 ש"ש

השלמת קורסי חובה הם תנאי רישום לסמינריונים בשנים ב'-ג'.

 

סמינריונים

3 סמינריונים, בשתי תקופות שונות לפחות                                           6 ש"ש

שימו לב: סטודנט יוכל ללמוד בסמינריון, רק לאחר שלמד הרצאה ותרגיל קווי יסוד באותה תקופה.  

 

קורסי בחירה

הסטודנט יוכל לבחור מכל הקורסים המתקדמים במחלקה,                      17 ש"ש

בתנאי שעמד בדרישות הקדם הספציפיים של אותו קורס

 (בד"כ קווי יסוד בתקופה). קורסים אלה יכולים להיות שנתיים או סמסטריאליים.                                                                                        

קורסים במחלקה להיסטוריה כללית בהיקף                                             6 ש"ש

הסטודנט חייב לעמוד בדרישות הקדם של אותם קורסים.  בכל מקרה של ספק, יש לפנות לראש המחלקה.

                                               

סה"כ   47  ש"ש


המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תואר ראשון

מסלול דו-חוגי – מובנה –תשפ"ד

מס' מסלול  11250

 

קורסי חובה

4 הרצאות קווי יסוד ב-4 התקופות                                                            8 ש"ש

 (מקרא, בית שני משנה ותלמוד, ימי הביניים, עת החדשה)                         

3 תרגילי קווי יסוד ב-3 התקופות  לפי בחירה                                              6 ש"ש

2 התרגילים "קוראים, חושבים, כותבים" (11-5555-01) בסמ' א'                   1  ש"ש

ו-"קריאה, כתיבה וחשביה היסטוריים" (11-0010-01) בסמ' ב'                      1 ש"ש

השלמת הדרישות הנ"ל הם תנאי רישום לסמינריונים בשנים ב'-ג'.                       

 

סמינריונים

2 סמינריונים, בשתי תקופות שונות                                                           4 ש"ש

שימו לב: סטודנט יוכל ללמוד בסמינריון,

רק לאחר שלמד הרצאה ותרגיל קווי יסוד באותה תקופה. 

 

קורסי בחירה

 

הסטודנט יוכל לבחור מכל הקורסים המתקדמים במחלקה,                        5 ש"ש

בתנאי שעמד בדרישות הקדם הספציפיים של אותו קורס

(בד"כ קווי יסוד בתקופה). קורסים אלה יכולים להיות

שנתיים או סמסטריאליים.                        

סה"כ    25  ש"ש

הצירופים הקיימים לדו-חוגי מובנה במחלקתנו

 •             לימודי א"י
 •             היסטוריה כללית
 •             מזרח תיכון
 •             תלמוד
 •             תנ"ך
 •             ספרות עם ישראל
 •             חינוך  (מלבד במגמה לחינוך מיוחד)
 •             לשון עברית
 •             סוציולוגיה
 •             ערבית
 •             פילוסופיה
 •             לימודים קלאסיים
 •             אומנות יהודית
 •             ב.א. רב תחומי במדעי הרוח

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תואר ראשון

מסלול דו-חוגי  לא מובנה – תשפ"ד

מס' מסלול  11260

 

קורסי חובה

4 הרצאות קווי יסוד ב-4 התקופות                                                             8 ש"ש

 (מקרא, בית שני משנה ותלמוד, ימי הביניים, עת החדשה)                         

3 תרגילי קווי יסוד ב-3 התקופות  לפי בחירה                                              6 ש"ש

2 התרגילים "קוראים, חושבים, כותבים" (11-5555-01) בסמ' א'                    1  ש"ש

ו-"קריאה, כתיבה וחשביה היסטוריים" (11-0010-01) בסמ' ב'                       1 ש"ש

השלמת הדרישות הנ"ל הם תנאי רישום לסמינריונים בשנים ב'-ג'.                       

 

סמינריונים

2 סמינריונים, בשתי תקופות שונות                                                            4 ש"ש

שימו לב: סטודנט יוכל ללמוד בסמינריון, רק לאחר שלמד הרצאה ותרגיל קווי יסוד באותה תקופה. 

 

קורסי בחירה

הסטודנט יוכל לבחור מכל הקורסים המתקדמים במחלקה,                            7  ש"ש

בתנאי שעמד בדרישות הקדם הספציפיים של אותו קורס (בד"כ קווי יסוד בתקופה). קורסים אלה יכולים להיות

שנתיים או סמסטריאליים.                        

                                                                                               סה"כ    27  ש"ש