פרסומים

 • ירון הראל

  תמורות ביהדות סוריה בתקופת הרפורמות העות'מאניות 1840-1880

 • יוסף שרביט

  מחקר היסטורי זה עוסק במעמד האליטה הרבנית האלג'ירית בזיקה לארץ ישראל ובארץ ישראל והתמודדויותיהם עם אתגרי המודרנה: המשפחה היהודית ושאלות מגדר. עבודת מחקר זו עוסקת בסוגיות היסטוריוגראפיות רגישות כמו מעמדו של 'הראשון לציון' בארץ ישראל, תרומתם היישובית של יהודי אלג'יריה והדיאלקטיקה שבסוגיה יישוב ישן-יישוב חדש; עולם השד"רות [השליחות הארצישראלית] בעת החדשה; מקומה החדש של ארץ ישראל בתודעת אליטות שנדחקו לקרן זווית ונתרוקנו מסמכויותיהן; יחסי הגומלין בין האוכלוסייה המוסלמית והיהודית לאור היחסים המיוחדים שבין עבדל קאדר מנהיג המרד האלג'ירי והרב שמואל עבו קונסול צרפת...

 • ירון הראל (עורך)

  בהשוואה לקיבוצים יהודים אחרים במזרח התיכון הייתה יהדות סוריה קטנה יחסית, אך השפעתה ניכרה מעל ומעבר לגודלה. חקר הקהילות היהודיות בסוריה וקהילות המהגרים היהודים ממנה ברחבי העולם הולך ומתפתח בשנים האחרונות. עשרים וארבעה המאמרים המוצגים בקובץ דו-לשוני זה (עברית ואנגלית), בוחנים מגוון נושאים רחב ומרתק, ובהם מעמדה של סוריה בהלכה, התמורות במעמדם הפוליטי של היהודים, ההיסטוריה של יהודי סוריה מאז התקופה העתיקה ועד למאות האחרונות, הספרות והתרבות, ארכיטקטורת בתי הכנסת, המוסיקה והמסורת הליטורגית. אישים בולטים זוכים בקובץ זה למחקר מעמיק וחדשני, וקהילות המהגרים בתפוצות מוארות כאן באור...

 • יצחק (אריק) זימר

  חקר תולדות הרבנות בכלל, ושל גרמניה בפרט, הוא אחד מן התחומים המוזנחים במחקר מדעי היהדות. ספר זה הוא מונוגרפיה שמנסה למלא את החלל הריק.

  גחלתן של חכמים בא לדון ברבני גרמניה במאות השש עשרה והשבע עשרה ברבדים שונים בעידן המלא מאורעות הרי גורל על סף העולם המודרני. הוא מציג את המתח בין רב וקהילתו; את המשימות הקשות בתפקידו של הרב האזורי; את מאבקי הכוח בין גורמי סמכויות ריבוניות שונות; את העימותים של רבני גרמניה עם עמיתיהם בתפוצות אחרות; ואת ההתמודדות של רבני גרמניה עם תופעות היסטוריות כגון ההומניזם והרפורמציה.

  גחלתן של חכמים משקף את מאמרם של חז``ל בפרקי אבות: ``והוי מתחמם כנגד אורן...

 • תמונת השער של הספר השבילים היוצאים מלובלין מאת ד"ר אוריאל גלמן
  אוריאל גלמן

  השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין מציג היסטוריה חברתית ותרבותית של תנועת החסידות בפולין בשלהי המאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה. הספר מתאר כיצד הפכה החסידות מ'חבורה' של מיסטיקנים ל'תנועה' דתית-חברתית גדולה ותוססת, שהשפיעה על החברה היהודית במזרח אירופה וממשיכה להשפיע על התרבות היהודית גם בימינו. במוקד הספר עומדת ביוגרפיה קיבוצית של המנהיגות החסידית בפולין, ובראשה ר׳ יעקב יצחק הורוויץ, 'החוזה' מלובלין (1745‒1815) ותלמידיו, על רקע תקופתם.

  השבילים היוצאים מלובלין בוחן את החידוש הגדול...

 • הרצאות הקתדרה על שם בראון לתולדות היהודים בגרמניה
  Stefanie Schüler-Springorum שטפני שילר-שפרינגורום

  תדפיס ההרצאה:

  "אתגר האמביוולנטיות: אנטישמיות בגרמניה היום" 

  "The Challenge of Ambivalence: Antisemitism in Germany Today"

  ההרצאה נמסרה על ידי החוקרת שטפני שילר-שפרינגורום במסגרת הקתדרה על שם בראון לתולדות היהודים בגרמניה. 

  ההרצאה ניתנה ב-29 במרץ 2017 באוניברסיטת בר אילן.