פרסומים

 • יוסף שרביט

  מחקר היסטורי זה עוסק במעמד האליטה הרבנית האלג'ירית בזיקה לארץ ישראל ובארץ ישראל והתמודדויותיהם עם אתגרי המודרנה: המשפחה היהודית ושאלות מגדר. עבודת מחקר זו עוסקת בסוגיות היסטוריוגראפיות רגישות כמו מעמדו של 'הראשון לציון' בארץ ישראל, תרומתם היישובית של יהודי אלג'יריה והדיאלקטיקה שבסוגיה יישוב ישן-יישוב חדש; עולם השד"רות [השליחות הארצישראלית] בעת החדשה; מקומה החדש של ארץ ישראל בתודעת אליטות שנדחקו לקרן זווית ונתרוקנו מסמכויותיהן; יחסי הגומלין בין האוכלוסייה המוסלמית והיהודית לאור היחסים המיוחדים שבין עבדל קאדר מנהיג המרד האלג'ירי והרב שמואל עבו קונסול צרפת...

 • ירון הראל (עורך)

  בהשוואה לקיבוצים יהודים אחרים במזרח התיכון הייתה יהדות סוריה קטנה יחסית, אך השפעתה ניכרה מעל ומעבר לגודלה. חקר הקהילות היהודיות בסוריה וקהילות המהגרים היהודים ממנה ברחבי העולם הולך ומתפתח בשנים האחרונות. עשרים וארבעה המאמרים המוצגים בקובץ דו-לשוני זה (עברית ואנגלית), בוחנים מגוון נושאים רחב ומרתק, ובהם מעמדה של סוריה בהלכה, התמורות במעמדם הפוליטי של היהודים, ההיסטוריה של יהודי סוריה מאז התקופה העתיקה ועד למאות האחרונות, הספרות והתרבות, ארכיטקטורת בתי הכנסת, המוסיקה והמסורת הליטורגית. אישים בולטים זוכים בקובץ זה למחקר מעמיק וחדשני, וקהילות המהגרים בתפוצות מוארות כאן באור...

 • יצחק (אריק) זימר

  חקר תולדות הרבנות בכלל, ושל גרמניה בפרט, הוא אחד מן התחומים המוזנחים במחקר מדעי היהדות. ספר זה הוא מונוגרפיה שמנסה למלא את החלל הריק.

  גחלתן של חכמים בא לדון ברבני גרמניה במאות השש עשרה והשבע עשרה ברבדים שונים בעידן המלא מאורעות הרי גורל על סף העולם המודרני. הוא מציג את המתח בין רב וקהילתו; את המשימות הקשות בתפקידו של הרב האזורי; את מאבקי הכוח בין גורמי סמכויות ריבוניות שונות; את העימותים של רבני גרמניה עם עמיתיהם בתפוצות אחרות; ואת ההתמודדות של רבני גרמניה עם תופעות היסטוריות כגון ההומניזם והרפורמציה.

  גחלתן של חכמים משקף את מאמרם של חז``ל בפרקי אבות: ``והוי מתחמם כנגד אורן...

 • שמואל פיינר

  המאה השמונה עשרה, הפותחת את העידן המודרני של היהודים, מסחררת בדמויותיה

  ובאירועיה. תקופה זו, שעמדה בסימן התעצמות האוטונומיה של הפרט, התאפיינה בסתירות

  ובניגודים. מן הצד האחד נרקמו חזונות מרהיבים על עולם מתוקן ומואר של תבונה והומניזם,

  ומן הצד האחר צבעו חשדנות ושמרנות את המציאות בצבעים קודרים. תנועות של התחדשות

  דתית, דוגמת השבתאות והחסידות, פרצו לעולם, וקריאות לנאורות ולהרחבת גבולות הידע

  ערערו מוסכמות רבות.

  עת חדשה: יהודים באירופה במאה השמונה עשרה, 1700—1750 ...

 • תמונת השער של הספר השבילים היוצאים מלובלין מאת ד"ר אוריאל גלמן
  אוריאל גלמן

  השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין מציג היסטוריה חברתית ותרבותית של תנועת החסידות בפולין בשלהי המאה השמונה עשרה ובראשית המאה התשע עשרה. הספר מתאר כיצד הפכה החסידות מ'חבורה' של מיסטיקנים ל'תנועה' דתית-חברתית גדולה ותוססת, שהשפיעה על החברה היהודית במזרח אירופה וממשיכה להשפיע על התרבות היהודית גם בימינו. במוקד הספר עומדת ביוגרפיה קיבוצית של המנהיגות החסידית בפולין, ובראשה ר׳ יעקב יצחק הורוויץ, 'החוזה' מלובלין (1745‒1815) ותלמידיו, על רקע תקופתם.

  השבילים היוצאים מלובלין בוחן את החידוש הגדול...

 • הרצאות הקתדרה על שם בראון לתולדות היהודים בגרמניה
  Stefanie Schüler-Springorum שטפני שילר-שפרינגורום

  תדפיס ההרצאה:

  "אתגר האמביוולנטיות: אנטישמיות בגרמניה היום" 

  "The Challenge of Ambivalence: Antisemitism in Germany Today"

  ההרצאה נמסרה על ידי החוקרת שטפני שילר-שפרינגורום במסגרת הקתדרה על שם בראון לתולדות היהודים בגרמניה. 

  ההרצאה ניתנה ב-29 במרץ 2017 באוניברסיטת בר אילן.

 • יצחק קונפורטי

  ספר זה מציע מבט חדש, תרבותי, על ראשיתה של הציונות. הטענה המרכזית של 'עיצוב האומה' היא שיש להבין את הציונות לא רק מנקודת מבט פוליטית אלא גם מנקודת מבט תרבותית. כדי להסביר את צמיחתה של התנועה ואת הצלחתה לכונן מדינת לאום מודרנית יש לבחון את הדרך שבה הבינו פעילי התנועה ומנהיגיה את מציאות חייהם, את עברם ואת עתידם. הציונות נוצרה כחלק מן ההיסטוריה והתרבות היהודית, היא לא 'המציאה אומה' כפי שסבורים חוקרים מודרניסטים. מאידך גיסא, גם הכמיהה הדתית לציון לבדה אינה מסבירה את צמיחתה של הלאומיות היהודית המודרנית.

  יהודים מרחבי...

 • Edited By Judith Tydor Baumel-Schwartz and Shmuel Refael

  Research as an Arena of Memory Among Descendants of Holocaust Survivors, a Collected Volume of Academic Autobiographies.

  The book Researchers Remember: Research as an Arena of Memory Among Descendants of Holocaust Survivors, a Collected Volume of Academic Auto-biographies is composed of over 30 essays written by prominent researchers worldwide belonging to the “Second Generation” and “ Third Generation” of Holocaust offspring. Each essay traces the author’s path to a research profession, focusing on the influence...

 • Edited By Judith Tydor Baumel-Schwartz and Barbara Getzoff Schoenfeld

  Fifty Years of American-Jewish Women's Immigration to Israel, a Collective Autobiography (1967–2017).

  The Book Goodbye America: Fifty Years of American-Jewish Women’s Immigration to Israel, a Collective Autobiography (1967-2017), is composed of 18 autobiographical essays written by American-Jewish women who made aliyah between 1967 and 2017. Each essay traces the author’s path to making that choice, and describes and analyses her life after her immigration and at various crossroads of her life.

 • בתוך מערבולת הימים
  ד"ר מלי אייזנברג

  בתוך מערבולת הימים: משה פראגר – היסטוריון שואה חרדי/ד"ר מלי אייזנברג

  משה פראגר, דמות מרתקת ומיוחדת, פעל להנחלת זיכרון השואה, מחקרה והנצחתה בחברה החרדית בעיקר, אך הותיר חותם על עיצוב זיכרון השואה גם בחברה הישראלית הכללית. סיפור חייו של פראגר, איש רוח ומעש, משתלב בפרקים היסטוריים דרמטיים של העם היהודי. פראגר חי בפולין בשנים האחרונות לקיומה של יהדות פולין המגוונת, הקרועה, הפגועה והתוססת. הוא היה שותף להצלתו של האדמו"ר מגור, אברהם מרדכי אלתר, ונמנה עם בני לווייתו שבאו עמו לארץ ישראל בשנת 1940 . בהרצאות שנשא פארגר לפני הקהל הארץ־ישראלי ובכתיבתו לעיתוני התקופה הוא תיאר,...