דרישות מחלקתיות תשפ"ד לרישום לתואר שני בתולדות ישראל

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תואר שני

מסלול א' ( עם תזה ) – תשפ"ד

מס' מסלול  11402-11404

 

א)   תקופת ההתמחות (בהתאם לתקופה הנחקרת בתזה)

    1. סמינר - הגשת עבודה                           2 ש"ש

    2. סמינר - הגשת עבודה                          2 ש"ש

   3. הרצאה                                                 2 ש"ש

   4. הרצאה                                                 2 ש"ש

   5. הרצאה                                                 2 ש"ש

                                                      סה"כ – 10 ש"ש

ב) קורסי חובה

  1. קריאה, כתיבה וחשיבה

      היסטוריים                                              2  ש"ש

  2. קורס היסטוריוגרפיה                               2 ש"ש

                                                                    4 ש"ש  

                                                      סה"כ – 14 ש"ש

ג)   חובות כלליות

 

  • קוליקוויום (1199701) חובה להשתתף במהלך כל שנות הלימוד לתואר. 
  • בחינה בע"פ על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה- (קורס 11-3000 – ציון תזה לתואר שני).
  • אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או מבחן פנימי במחלקה.
  • שפה זרה נוספת (ללא ניקוד).
  • לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני.

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תואר שני

מסלול ב'  (ללא תזה) – תשפ"ד

מס' מסלול  11502-504

 

א.  תקופת התמחות ראשונה

    1. סמינר - הגשת עבודה           2 ש"ש

   2. סמינר - הגשת עבודה            2 ש"ש

   3. הרצאה                                  2 ש"ש

   4. הרצאה                                  2 ש"ש

                                        סה"כ – 8 ש"ש                

ב.  תקופת התמחות שניה

  1. סמינר - הגשת עבודה               2 ש"ש

  2. הרצאה                                   2 ש"ש

  3. הרצאה                                   2 ש"ש

                                        סה"כ – 8 ש"ש

ג.  קורסי חובה

  1. קריאה, כתיבה וחשיבה 
      היסטוריים                               2 ש"ש

  2. קורס היסטוריוגרפיה                 2 ש"ש

                                        סה"כ – 4 ש"ש

ד.           חובות כלליות

  • אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או מבחן פנימי במחלקה
  • לימודי יסוד - בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תואר שני

מסלול ב'  (ללא תזה) – תשפ"ד

מס' מסלול  11505

תכנית למורים

 

א. תקופת התמחות ראשונה

    1. סמינר - הגשת עבודה                           2 ש"ש

   2. הרצאה                                                2 ש"ש

   3. הרצאה                                                2 ש"ש

   4. הרצאה                                                2 ש"ש

                                                      סה"כ – 8 ש"ש  

 

ב. תקופת התמחות שניה

1. סמינר - הגשת עבודה                               2 ש"ש

2. הרצאה                                                  2  ש"ש

3. הרצאה                                                  2 ש"ש

                                                      סה"כ – 6 ש"ש

ג. קורסי חובה

1. קריאה, כתיבה וחשיבה

    היסטוריים                                               2 ש"ש

  2. קורס היסטוריוגרפיה                               2  ש"ש

                                                                 4 ש"ש  

                                                    סה"כ  -  8 ש"ש            

ד. חובות כלליות

  • אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או מבחן פנימי במחלקה.
  • לימודי יסוד - בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני