תנאי קבלה לתואר ראשון בתולדות ישראל

תנאי הקבלה לתואר ראשון:

1) תעודת בגרות

2) מבחן פסיכומטרי (מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 90 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית).

3) קיימת תוכנית של מסלול ישיר למ.א. - לתלמידים מצטיינים, לפרטים - ראה בהמשך.

מסלול מורחב יאושר כהתמחות במחלקה עם אפשרות להמשך במסלול הישיר לתואר שני.

  • מסלול ראשי יאושר כמקצוע ראשי בצרוף לכל מקצוע משני הניתן באוניברסיטה.

מסלול דו-ראשי מובנה מתקיים בצרופים הבאים: לימודי א"י, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תלמוד, תנ"ך, ספרות עם ישראל, החוג הרב תחומי במדעי היהדות, מדעי המדינה, פילוסופיה, לימודים קלסיים, גיאוגרפיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, מידענות, חינוך (מלבד מגמה לחינוך מיוחד), לשון עברית, סוציולוגיה וערבית.

  • מסלול דו ראשי לא מובנה מתקיים בצרוף לכל מקצוע ראשי הנלמד באוניברסיטה.
  • מסלול משני מתקיים בצרוף למקצוע ראשי.

4) מועמדים מגיל 40 ומעלה: אין צורך בפסיכומטרי אלא בתעודת בגרות + ראיון אישי + מבחן ידע בעברית (במחלקה ללשון עברית).

דרישות לתולדות ישראל במסלול מורחב

47 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.       

שנה ב-ג: קורסי בחירה בהיקף של 12 ש"ש

             תרגילי בחירה בהיקף של 6 ש"ש

שנה ג: סמנריון בהיקף של 6 ש"ש

           קורסי בחירה ממחלקות אחרות 6 ש"ש

דרישות לתולדות ישראל במסלול דו-ראשי מובנה

25 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש

דרישות לתולדות ישראל במסלול דו-ראשי לא מובנה

27 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 15 ש"ש.    

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בשנת תשפ"ד

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)