הנחיות מחלקה תשפ"ד

ברכות על קבלתך ללימודים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו!

ההנחיות שלהלן יסייעו לכם כתלמידי המחלקה בעריכת תכנית הלימודים לשנה הבאה.

לכל שאלה ניתן לפנות למחלקה 03-5318353/7290 או למייל : deptti@biu.ac.il

אתם מוזמנים גם לבקר בדף הפייסבוק של המחלקה ובערוץ היוטיוב שלה

תיאור המחלקה
הלימודים במחלקה מקנים ידע על תולדותיהם של העם, של חברות ושל קהילות יהודיות בעולם, זאת מתוך גישה ביקורתית ובמטרה להקנות כלים למחקר מדעי חדשני ופורץ דרך בתחום זה. המחלקה מציעה מבחר קורסים וסמינרים לקראת התארים ראשון, שני ושלישי. במסגרת לימודי התואר הראשון והשני נלמדת ההיסטוריה היהודית בתקופות השונות: המקרא, בית שני משנה ותלמוד, ימי הביניים והעת החדשה.

המחלקה נמצאת בחזית המחקר וההוראה בתחומה. היא זכתה בפרס מחלקה מצטיינת בהוראה באוניברסיטה כולה! ובשנים האחרונות כמה ממרציה זכו בפרס מרצה מצטיין ובפרס הרקטור לחדשנות מדעית!

במחלקה קיימות שתי תוכניות ייחודיות:

האחת תוכנית 'תולדות ישראל' בה נלמדים שלושת התארים: ראשון שני ושלישי עם אפשרות להתמחות במחקר בתקופה אחת.

השנייה תוכנית 'יהדות זמננו' מיועדת לתלמידי תואר שני ושלישי בלבד, במסלולי מחקר שונים עם אפשרות ללמוד במסלול ללא תזה.  מטרת התוכנית לסייע ללומדים להבין דפוסים שונים של זהות, דת, חברה ותרבות יהודיים כפי שהם באים לידי ביטוי במרכזים היהודיים הגדולים החל באמצע המאה העשרים ועד לימינו.

דרישות המערכת לתואר ראשון

דרישות המערכת לתואר שני בתולדות ישראל

דרישות המערכת לתואר שני ביהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

תולדות ישראל:

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

יהדות זמננו:

רשימת הקורסים בתכנית ליהדות זמננו הנמצאים במחלקה

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר שני + תואר שלישי בלבד)

תואר ראשון

קורסי החובה לתואר הנלמדים במחלקה:

הרצאות קווי יסוד בארבעת התקופות: 

 1. מקרא (11004-01) 
 2. בית שני משנה ותלמוד (11-006-01)
 3. ימי הביניים (11302-01)
 4. והעת החדשה (11-563-01)

את ההרצאות של קוי יסוד יש לקחת בשנה א'

תרגילי קווי יסוד בשלוש תקופות (לבחירה)

קריאה כתיבה (11-5555-01) 

קוראים כותבים (11-0010-01).

המסלולים:

 • מסלול חד חוגי (47 ש"ש) - מאפשר התמחות נרחבת בתולדות ישראל ללא מקצוע נוסף עם אפשרות ללמוד 3 קורסים במחלקות אחרות
 • מסלול דו חוגי מובנה (25 ש"ש) - מבוסס על שיתוף פעולה וקשרי זיקה בין המחלקה שלנו למחלקות בעלות זיקה.
 • מסלול דו חוגי (27 ש"ש) - מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים.

בנוסף, קיימת חובת למידה במחלקות הנלוות:

 • לימודי יסוד ביהדות 
 • אנגלית 
 • קורסים כלליים במחלקות השונות ע"מ להיחשף לתחומים השונים. כמות הקורסים נקבעת בהתאם למסלול הנבחר.
 • קורסי תוכן באנגלית הנלמדים במסגרת המחלקה

**יש לברר את החובות בכל אחת מהמחלקות הרלוונטיות.

ההיקף הכללי לתואר הראשון הוא 64 ש"ש/נק"ז

 

ציון עובר במבחנים/עבודות: 60

תנאי כניסה לסמינריון: בתואר ראשון לאחר סיום הקורסים הרצאה ותרגיל קווי יסוד.

תואר שני

נלמד כשתי תוכניות (תולדות ישראל  / יהדות זמננו - לפי בחירה) ולכל אחת שני מסלולים:

 • מסלול א' (עם תזה) - מחקרי - 14 ש"ש.

 • מסלול ב' (ללא תזה) - לא מחקרי - 18 ש"ש
   

א. תואר שני בתולדות ישראל

 • מסלול לתואר שני עם תזה למצטיינים
 •  מסלול משולב לתואר שני עם תזה ולתואר שלישי
 • מסלול לתואר שני ללא תזה
 • מסלול לתואר שני ללא תזה מיוחד למורים ולמורות

ב. תואר שני ביהדות זמננו – לא נדרשות השלמות:

 • מסלול לתואר שני עם תזה למצטיינות ולמצטיינים
 • מסלול משולב לתואר שני עם תזה ולתואר שלישי
 • מסלול רגיל לתואר שני ללא תזה • מסלול לתואר שני ללא תזה – תוכנית מרוכזת בשנה.

קיימת אפשרות גם למסלול השלמת תזה בהתאם לקריטריונים המקובלים.

תואר שלישי

מתקיים בהתמחויות שונות בתולדות ישראל / יהדות זמננו.

יש לברר כל מקרה לגופו מול המחלקה. רישום לקורסים דרך מזכירות המחלקה.

 

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומהנה!