סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' כוכבה עקרבי מרכזת המחלקה 035318353
גב' חן אברהם מזכירה 035318353
דוא"ל של המחלקה 035318353