סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' כוכבה עקרבי מרכזת המחלקה 035318353
גב' חן אברהם מזכירה 035318353
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו דואר אלקטרוני 035318353 / 035317290