תנאי קבלה תואר שלישי - תולדות ישראל

להרשמה

1. תואר שני ממוסד אקדמי מוכר בציון של לפחות 86.

2. למסלול המשולב מתקבלים תלמידים שהתמחו באחד ממקצועות מדעי היהדות או בהסטוריה כללית  בהיקף של מקצוע ראשי והצטיינו בלימודיהם

3. ראיון אישי.