תואר שני - בלי תזה 

תואר שני במסלול ב'- תואר שני בלי תיזה ביהדות זמננו

היקף תוכנית הלימודים הוא 18 ש"ש.

התכנית לתואר שני בלי תיזה  מחולקת ל-8 שעות קורסי חובה, , ו-10 שעות קורסי בחירה. מתוכם 3 סמינרים (1 מקורסי חובה ו-2 מקורסי בחירה) הכוללים חובת כתיבת עבודה. בנוסף, ילמד כל סטודנט אנגלית שפה זרה לתואר שני, או קבלת פטור במחלקה ע"י בחינה.

קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).

 

 קורסי ליבה (חובה בהיקף של 8 ש"ש)

1.             מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                             2 ש"ש              

2.             סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות                                    2 ש"ש

3.           העולם היהודי ממלחמת העולם השניה ועד ימינו.                                                     2 ש"ש

4.             חקר יהדות זמננו-גישות ושיטות                                                                          2 ש"ש

10 ש"ש קורסי בחירה. קורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו באשכולות נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו.

 

קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים:

חינוך, משפטים, סוציולוגיה-אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.

רשימת הקורסים בתכנית ליהדות זמננו הנמצאים במחלקה

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר שני + תואר שלישי בלבד)