כללים לכתיבת עבודות גמר לתואר שני ושלישי ולכתיבת מאמרים לכתבי עת

הנחיות לכתיבת הצעות מחקר ועבודות מוסמך וד"ר

הנחיות לסטודנטים בהכנת הצעת מחקר לתיזה או לדיסרטציה

הוראות והנחיות מטעם בית הספר ללימודים מתקדמים להגשת עבודת הגמר לתואר השני

הוראות והנחיות מטעם בית הספר ללימודים מתקדמים להגשת עבודה שוות ערך לתזה

הוראות והנחיות מטעם בית הספר ללימודים מתקדמים להגשת עבודת הגמר לתואר השלישי

הנחיות לכתיבת עבודות מוסמך ודוקטור במסגרת המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

הנחיות לכתיבת הערות שוליים, מקורות וביבליוגרפיה

הנחיות לכתיבת הערות שוליים וביבליוגרפיה על פי כללי ה-APA

הנחיות לכתיבת הערות שוליים וביבליוגרפיה על פי כללי מדעי הרוח

כללי הפניה לטקסטים ולמקורות עתיקים

הנחיות להגשת מאמרים לכתבי עת

הנחיות להגשת מאמרים לכתבי העת 'ציון' ו'היסטוריה'

הנחיות להגשת מאמרים לכתב העת 'עיונים בתקומת ישראל'

הנחיות להגשת מאמרים לכתב העת 'תרביץ'

הנחיות להגשת מאמרים לכתב העת 'ישראל'

הפקדת עבודות גמר במערך הספריות:

דף מידע על המדור מדור הפקדת עבודות גמר (עברית)

דף מידע על המדור מדור הפקדת עבודות גמר (אנגלית)

דפי ההנחיות להפקדת עבודות גמר(עברית)

דפי ההנחיות להפקדת עבודות גמר(אנגלית)