תואר שני - מגמה בין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

תואר שני - מגמה בין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה -

The Inter-University Program in Russian and East European Studies‏

 פרטים נוספים על המגמה ניתן לקבל בלינק: http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/

 

מלגות מחקר – קיץ תשפ"א (2020-2021 ) ניתן לראות בקישור

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)