תכנית מרוכזת בשנה תשפ"ד ותשפ"ה

התכנית ביהדות זמננו

תוכנית מרוכזת בשנה - תשפ"ה (מסלול 11509)

3 סמסטרים - מסלול ללא תזה

א)         קורסי ליבה

11-8960-01      מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה                                                 2 ש"ש

היהודית בעת החדשה                                                                                         

11-8980-01      סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה,                                               2 ש"ש

הגירה והזדהות                                                                          

11-9900-01      חקר יהדות זמננו – גישות ושיטות                                                               2 ש"ש

11-980-01        העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו                                       2 ש"ש

                                                                                                                          סה"כ  8 ש"ש

ב)         קורסי בחירה (ביהדות זמננו ביום שני)

11-6680-01                              השפה העברית החדשה                                                     2 ש"ש

11-950-01/11-977-01             יצירה יהודית בת זמננו                                                         1 ש"ש

11-978-01/11-979-01             החינוך בעולם היהודי                                                          1 ש"ש

11-9281-01 -                           תקשורת דיגיטל (מתוקשב)                                                1 ש"ש

11-9551-01                              סוגיות בהגירה.. (מתוקשב)                                             1 ש"ש

 

ועוד 4 ש"ש מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל (מהעת החדשה בלבד)

סה"כ  18  ש"ש

 

*מתוך קורסי הליבה יש לקחת סמינריון אחד

*מתוך קורסי הבחירה יש לקחת שני סמינריונים

 

ג)         חובות כלליות

  • אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או מבחן פנימי במחלקה.
  • לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני.

 התכנית ביהדות זמננו

תוכנית מרוכזת בשנה - תשפ"ד

 

מטרת התכנית:

התוכנית מציעה מגוון של קורסים שעוסקים בנושאי  - דת, חברה, פוליטיקה, רשתות חברתיות, זהות יהודית, דמוגרפיה, עדות. היא מעניקה חשיפה לכל תחומי הידע כדי להכיר את הנושאים המרכזיים בחקר יהדות זמננו סגל המרצים בתוכנית הם החוקרים המובילים והחשובים בתחום. 

שם התואר:

התואר הינו תואר שני בלימודי ביהדות זמננו במסלול ב' - ללא תיזה, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

קהל היעד:

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון מתחומים שונים, העובדים במסגרת התעשיות הביטחוניות ומשרדי הממשלה השונים ולקהל הרחב.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון 76 ומעלה במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 

מתכונת התוכנית:
 

משך הלימודים
הלימודים יתקיימו בימי שני, במשך 3 סמסטרים עוקבים- א' + ב' + קיץ, באופן פרונטלי ומתוקשב, החל מאוקטובר 2023 .
 

שכ"ל:
שכר לימוד לתואר השני הינו 200%, כמקובל באוניברסיטה.
 

חובות נוספות לתואר:
1. יהדות
סטודנט בוגר תואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן ילמד קורס יהדות בהיקף של 2 ש"ש (קורס שלא למד בתואר ראשון).
בוגר תואר ראשון של כל מוסד אקדמי אחר ילמד קורסי יהדות בהיקף של 4 ש"ש (שני קורסים).
2. אנגלית
חובת אנגלית בכפוף לתקנון היחידה לאנגלית כשפה זרה או אפשרות להבחן במחלקה ולקבל פטור. 

 

פירוט תוכנית הלימודים והדרישות לתואר


תוכנית הלימודים

קורסי חובה

שם קורס

מרצה

ש"ש

מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה

פרופ' ק' קפלן

2 ש"ש

סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות

ד"ר מ' שורר-קפלן

2 ש"ש

העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו

פרופ' א' פרזיגר

2 ש"ש

חקר יהדות זמננו – גישות ושיטות

פרופ' א' פרזיגר

2 ש"ש

 

 

              קורסי בחירה

השפה העברית החדשה בקהילות המזרח התיכון וצפון אפריקה

ד"ר ג' ברכה

2 ש"ש

יצירה יהודית בת זמננו

ד"ר א' בר-טל

1 ש"ש

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של  המאה ה-20

ד"ר פ' שטיינברגר

1 ש"ש

תקשורת, דיגיטל והעולם היהודי

ד"ר ש' אוקון

1 ש"ש

סוגיות בהגירה, קליטה והזדהות קולקטיבית במרחב היהודי

ד"ר מ' שורר-קפלן

1 ש"ש

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר שני + תואר שלישי בלבד)


* תוכנית הלימודים כפופה לשינויים עפ"י הדרישות האקדמיות