תכנית מרוכזת בשנה

תוכנית מרוכזת בשנה

 

מטרת התכנית:

התוכנית מציעה מגוון של קורסים שעוסקים בנושאי  - דת, חברה, פוליטיקה, רשתות חברתיות, זהות יהודית, דמוגרפיה, עדות. היא מעניקה חשיפה לכל תחומי הידע כדי להכיר את הנושאים המרכזיים בחקר יהדות זמננו סגל המרצים בתוכנית הם החוקרים המובילים והחשובים בתחום. 

שם התואר:

התואר הינו תואר שני בלימודי ביהדות זמננו במסלול ב' - ללא תיזה, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

קהל היעד:

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון מתחומים שונים, העובדים במסגרת התעשיות הביטחוניות ומשרדי הממשלה השונים ולקהל הרחב.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון 76 ומעלה במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 

מתכונת התוכנית:
 

משך הלימודים
הלימודים יתקיימו בימי שני, במשך 3 סמסטרים עוקבים- א' + ב' + קיץ, באופן פרונטלי ומתוקשב, החל מאוקטובר 2023 .
 

שכ"ל:
שכר לימוד לתואר השני הינו 200%, כמקובל באוניברסיטה.
 

חובות נוספות לתואר:
1. יהדות
סטודנט בוגר תואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן ילמד קורס יהדות בהיקף של 2 ש"ש (קורס שלא למד בתואר ראשון).
בוגר תואר ראשון של כל מוסד אקדמי אחר ילמד קורסי יהדות בהיקף של 4 ש"ש (שני קורסים).
2. אנגלית
חובת אנגלית בכפוף לתקנון היחידה לאנגלית או אפשרות להבחן במחלקה ולקבל פטור. http://www.biu.ac.il/HU/ef/home/efl.html

 

פירוט תוכנית הלימודים והדרישות לתואר


תוכנית הלימודים

קורסי חובה

שם קורס

מרצה

ש"ש

מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה

פרופ' ק' קפלן

2 ש"ש

סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות

ד"ר מ' שורר-קפלן

2 ש"ש

העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו

פרופ' א' פרזיגר

2 ש"ש

חקר יהדות זמננו – גישות ושיטות

פרופ' א' פרזיגר

2 ש"ש

 

 

              קורסי בחירה

השפה העברית החדשה בקהילות המזרח התיכון וצפון אפריקה

ד"ר ג' ברכה

2 ש"ש

יצירה יהודית בת זמננו

ד"ר א' בר-טל

1 ש"ש

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של  המאה ה-20

ד"ר פ' שטיינברגר

1 ש"ש

תקשורת, דיגיטל והעולם היהודי

ד"ר ש' אוקון

1 ש"ש

סוגיות בהגירה, קליטה והזדהות קולקטיבית במרחב היהודי

ד"ר מ' שורר-קפלן

1 ש"ש

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר שני + תואר שלישי בלבד)


* תוכנית הלימודים כפופה לשינויים עפ"י הדרישות האקדמיות