תואר שני - עם תזה

תואר שני - עם תזה 

 

לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים עם תיזה ובלי תיזה (מסלול מורים)

14 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

 

תקופת התמחות ראשונה (בהתאם לתקופה הנחקרת בתיזה):

 

2 עבודות סמינריוניות בהיקף של 4 ש"ש

 

3 הרצאות בחירה בהיקף של      6 ש"ש

 

קורסי חובה במסלול א':

 

11888001/11889001      קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים       2 ש"ש בציון 76 ומעלה

1192601/1192701            סוגיות בהיסטוריוגרפיה                     2 ש"ש

1199701                          קוליקויום: במהלך שנות הלימוד לתואר, חובה להשתתף כל שנה (ללא ניקוד).

1176201                           כתיבה תיזה ובחינה בע"פ – הגנה על התיזה (במסלול א')

לימודי יסוד – בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות                               

 

ידיעת שפות:

  1. אנגלית  בהתאם לדרישות הועדה לתואר שני (ניתן להבחן במחלקה).
  2. שפה זרה נוספת (ללא ניקוד במסלול א').

הוראות לכתיבת עבודת גמר:

בהתאם לתקנון הכללי.

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)