מידע על תואר שלישי בתולדות ישראל ויהדות זמננו

להרשמה

סטודנטים הלומדים לתואר שלישי מקדישים את מרבית זמנם לפרויקט גדול של מחקר מקורי, לשם כתיבת עבודת דוקטורט, כדי להוכיח את שליטתם המלאה במגוון, בעומק ובהיקף של מיומנויות המחקר והכתיבה של ההיסטוריון המקצועי. על עבודת הדוקטורט לתרום תרומה ממשית של ידע חדש לספרות המקצועית, ולהיות בעלת פוטנציאל לפרסום בבמה אקדמית. 

מטרת העל בלימודי התואר השלישי היא להכשיר חוקרים עצמאיים ומקוריים. הטובים שביניהם יהיו מועמדים למשרות במחלקות להיסטוריה או במחלקות קרובות במוסדות אקדמיים.

תנאי קבלה

1. תואר שני ממוסד אקדמי מוכר בציון של לפחות 86.

2. למסלול המשולב מתקבלים תלמידים שהתמחו באחד ממקצועות מדעי היהדות או בהסטוריה כללית  בהיקף של מקצוע ראשי והצטיינו בלימודיהם

3. ראיון אישי.

תואר שלישי- תולדות ישראל

מבנה הלימודים

1. השלמות בתכנית אישית מיוחדת שתיקבע על-ידי ראש המחלקה

2. כתיבת עבודת מחקר

3. השתתפות בשני קורסים במחלקה או בכל מחלקה אחרת

4. ידיעת שפות: אנגלית, שפה זרה נוספת חובה.(אא"כ נלמדה שפה זרה נוספת בלימודי התואר השני)

5. משך הלימודים 4 שנים

 

קורסים במחלקות אחרות (לכל התארים):

המחלקה לתולדות ישראל מאפשרת לתלמידיה להשתתף בקורסים מסוימים הניתנים במחלקות אחרות באישור מראש ע"י המחלקה. הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדות-ישראל. מטעמים טכניים, הם לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.

תכנית הלימודים

כל סטודנט לתואר שלישי יחויב ב-3 קורסים לתואר שלישי בהיקף של 6 ש"ש לפחות בציון עובר על השתתפות.

שפות: אנגלית ושפה זרה נוספת.

הרישום לקורסים יעשה בתאום ובאישור המנחה וראש המחלקה.

 

תואר שלישי - יהדות זמננו

 

מסגרת הלימודים:

יתקיים מסלול לימודי דיסרטציה לתואר שלישי. קיימת גם אפשרות של מסלול משולב לתואר שלישי ומסלול ישיר לתואר שלישי לבעלי ציוני סיום מתאימים בתואר ראשון. לכל תלמיד ייקבע מדריך/מלווה מסגל מורי התכנית. תכנית קורסי הבחירה תיקבע בהתייעצות עם המדריך/המלווה.

התכנית לתואר שלישי כוללת 14 ש"ש המחולקות לקורסי חובה, לסמינרים, לקורסי הדרכה, ולקורסי בחירה. קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן). יתרת הקורסים ייבחרו מקורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו באשכולות נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו. לתכנית זו יתווספו קולוקוויום מחלקתי והשלמות שתקבענה על פי הצורך. במסגרת התכנית על כל סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת (בנוסף לאנגלית, שפה זרה ראשונה), וזו תקבע באופן אישי בהתאם להתמחות של כל סטודנט.

תכנית הלימודים:

התכנית מורכבת מקורסי ליבה שהם שיעורי חובה אשר עוצבו במיוחד עבור מסלול לימודי יהדות  זמננו, מ"אשכולות נושאים" מהם יבחרו הסטודנטים שניים, ומסמינריונים.

  1. קורסי ליבה:

 

  1. פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית                                                                      1 ש"ש
  2.  הגירה והתיישבות יהודית במחצית השנייה של המאה העשרים                               1 ש"ש
  3.  תרבויות פוליטיות בעולם היהודי המודרני                                                             1 ש"ש
  4.  שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו                                                                   1 ש"ש
  5.  העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו                                                  1 ש"ש
  6.  החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של המאה העשרים                                     1 ש"ש
  7.  מחשבת ישראל הלכה למעשה נוכח אתגרי המודרנה                                             1 ש"ש
  8.  יצירה יהודית בת זמננו (אומנות יהודית)                                                              1 ש"ש

סה"כ                                                                                                                          8  ש"ש

בנוסף לכך ילמד כל סטודנט הלומד לתואר שלישי 6 ש"ש קורסי בחירה מתוך אשכולות הקורסים המוצעים ובתיאום עם המנחה או ראש המחלקה.

כל סטודנט יחוייב בקורס באנגלית אלא אם כן ייבחן על ידי ראש המחלקה ויקבל פטור. כמו כן ילמד כל סטודנט קורס בחירה של שפה זרה שנייה (2 ש"ש).

סה"כ לתוכנית לתואר שלישי 14 ש"ש ושפה זרה נוספת מלבד אנגלית.