תואר שלישי - תולדות ישראל / יהדות זמננו

מידע נוסף על תואר שלישי ניתן למצוא באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים

הרשמה

סטודנטים הלומדים לתואר שלישי מקדישים את מרבית זמנם לפרויקט גדול של מחקר מקורי, לשם כתיבת עבודת דוקטורט, כדי להוכיח את שליטתם המלאה במגוון, בעומק ובהיקף של מיומנויות המחקר והכתיבה של ההיסטוריון המקצועי. על עבודת הדוקטורט לתרום תרומה ממשית של ידע חדש לספרות המקצועית, ולהיות בעלת פוטנציאל לפרסום בבמה אקדמית. 

מטרת העל בלימודי התואר השלישי היא להכשיר חוקרים עצמאיים ומקוריים. הטובים שביניהם יהיו מועמדים למשרות במחלקות להיסטוריה או במחלקות קרובות במוסדות אקדמיים.

 

  1. לימודי תואר שלישי במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

תנאי קבלה:

1)         ציון של 85 לפחות בעבודת התיזה לM.A.

2)         ראיון קבלה.

 

תוכנית למועמדים בעלי תעודת מוסמך  (תואר שני) עם תזה בתולדות ישראל ויהדות זמננו:

כל סטודנט לתואר שלישי יחוייב ב-3 קורסים בהיקף של 6 ש"ש לפחות בציון עובר על השתתפות.

השתתפות בכל שנה בקוליקוויום מחלקתי (ללא ניקוד וציון) במהלך כל שנות הלימוד לתואר.

שפות: אנגלית ושפה זרה נוספת.

הרישום לקורסים יעשה בתאום ובאישור המנחה וראש המחלקה.

כתיבת עבודת מחקר.

 

תוכנית השלמות למועמדים בעלי תעודת מוסמך מתחומים אחרים:

יחויבו בהשלמת קורסים בהיקף 14 ש"ש לפי הפירוט הבא:

8 שעות קורסי ליבה (חובה), ו-6 שעות קורסי בחירה. מתוכם 2 סמינרים (1 מקורסי חובה ו- 1 מקורסי בחירה) ההשלמות שתקבענה על פי הצורך. קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).

 

קורסי ליבה (חובה):

 (על הסטודנט לבחור 8 ש"ש מתוך 11 ש"ש לפי הפירוט להלן)

1.             מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                             2 ש"ש              

2.             סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות                                    2 ש"ש

3.             מבוא לפוליטיקה הישראלית                                                                                 2 ש"ש      .            

4.             שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו                                                                     1 ש"ש

5.             העולם היהודי מאז 1945                                                                                     2 ש"ש

6.             החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של המאה העשרים                                      1 ש"ש

7.             יצירה יהודית בת זמננו (אומנות יהודית                                                                1 ש"ש    

 

6 ש"ש קורסי בחירה יבחרו מכלל קורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל לפי בחירה.

 

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר שני + תואר שלישי בלבד)

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)