תואר ראשון

להרשמה 

1) תעודת בגרות

2) מבחן פסיכומטרי (מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 90 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית).

3) קיימת תוכנית של מסלול ישיר למ.א. - לתלמידים מצטיינים, לפרטים - ראה להלן סעיף 6 בהסבר לתואר שני.

קטלוג הקורסים של המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו לשנת תשפ"ב