מכונים, קתדראות ומרכזים

מכונים

שם המכון

ראש המכון

דוא"ל

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ

baumelj@gmail.com

מכון ריבלין לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה

פרופ' יגאל לוין

Yigal.Levin@biu.ac.il

 

קתדראות

שם הקתדרה

ראש הקתדרה

דוא"ל

הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה
על שם הרב משה חיים לאו

פרופ' קימי קפלן

Kimmy.Caplan@biu.ac.il

הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט

ד"ר אוריאל גלמן

uriel.gellman@biu.ac.il

הקתדרה לחקר תולדות הרבנות בדורות האחרונים על שם יקותיאל וחנה קליין

פרופ' ירון הראל

yaron.harel@biu.ac.il

הקתדרה לחקר השואה

ע"ש משפחת אברהם ואדיתה שפיגל

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ

baumelj@gmail.com

הקתדרה לחקר שואת יהודי אירופה 
ע"ש הרב פינחס ברנר

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ

baumelj@gmail.com

הקתדרה לתולדות היהודים בגרמניה ע"ש בראון

פרופ' דברה קפלן

debra.kaplan@biu.ac.il

הקתדרה על שם הרב שמשון רפאל הירש 
לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ

פרופ' אדם פרזיגר

ksferz@gmail.com

 

מרכזים

שם המרכז

ראש המרכז

דוא"ל

מרכז הלפרן לחקר התודעה על פי היהדות

פרופ' קימי קפלן

kimmy.caplan@biu.ac.il