מכונים וקתדראות

מכונים

 

שם המכון

ראש המכון

דוא"ל

המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ

baumelj@gmail.com

מכון ריבלין לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה

ד"ר יצחק קונפורטי

Yitzhak.Conforti@biu.ac.il

 

קתדראות

 

שם הקתדרה

ראש הקתדרה

דוא"ל

הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה

על שם הרב משה חיים לאו

פרופ' משה אורפלי

moisesorfali@yahoo.com

הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט

פרופ' קימי קפלן

Kimmy.Caplan@biu.ac.il

הקתדרה לחקר תולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים על שם יקותיאל וחנה קליין

פרופ' ירון הראל

yaron.harel@biu.ac.il

הקתדרה לחקר השואה

ע"ש משפחת אברהם ואדיתה שפיגל

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ

baumelj@gmail.com

הקתדרה לחקר שואת יהודי אירופה

ע"ש הרב פינחס ברנר

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ

baumelj@gmail.com

 

הקתדרה על שם בראון

לתולדות היהודים בפרוסיה

פרופ' שמואל פיינר

חוקרת ראשית: 
ד"ר נטלי ניימרק-גולדברג

feiners@gmail.com

natalieng@013.net

הקתדרה על שם הרב שמשון רפאל הירש

לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ

פרופ' אדם פרזיגר

ksferz@gmail.com