תואר ראשון - תולדות ישראל

סטודנטים לתואר ראשון במחלקה רוכשים מיומנות מחקרית בנושאים הכוללים תהליכים והתפתחויות שונות בהיסטוריה היהודית הנדלים מתוך המאורעות, האישים  והמגמות המרכזיות בתולדות היהודים מתקופת המקרא ועד סוף המאה העשרים (עם דגשים משתנים, בהתאם לתחומי ההתמחות שלהם). התלמידים נחשפים למקורות ראשוניים בהם משתמשים ההיסטוריונים,  מאמרים, ספרים מרכזיים,  אסכולות פרשניות והפולמוסים המחקריים. הסטודנטים לומדים קריאה בביקורתיות, נגישות למקור היסטורי ורכישת מיומנויות תוך שימוש באמצעים ביבליוגרפיים כתובים ודיגיטליים. הסטודנטים נדרשים להוכיח את יכולתם בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות לפחות. בנוסף רוכשים התלמידים יכולת לכתוב עבודות ניתוח ומחקר (של חומר ראשוני ומשני) על פי הדרישות המקובלות בעולם האקדמי ולהציג את הנושא בעל פה.

בוגרי התואר הראשון רוכשים את היכולת ליישם בחייהם המקצועיים (כמורים להיסטוריה, מדריכים, פולטיקאים או חוקרים) את הכישורים והכלים האקדמיים בכלל וההיסטוריים בפרט. התוכנית בנויה מ-3 סוגי קורסים:
הרצאות מבוא (המשמשות כבסיס לתקופות הנלמדות במחלקה );
תרגילים תוך קריאה וניתוח של מקורות;
סמינרים תוך הצגת הנושא בעל פה ובכתב.
משך הלימודים לתואר הוא שלוש שנים. 

הלימודים בתולדות ישראל מתחלקים לארבע תקופות:

א) תקופת המקרא

ב) תקופת בית שני, משנה ותלמוד.

ג) תקופת ימי-הביניים והעת החדשה המוקדמת.

ד) תקופת העת החדשה ויהדות זמננו.

הלימודים בכל תקופה מתחלקים לשעורי יסוד, לתרגילי יסוד ולשעורים מתקדמים. התרגילים המתקדמים והסמינריונים מיועדים לתלמידים משנת לימודיהם השנייה ומעלה.

תלמיד המחלקה חייב להשתתף בשנת לימודיו הראשונה בשיעור יסוד חובה ובתרגיל יסוד אחד המצורף אליו בכל תקופה מתקופות התמחותו. ובנוסף יכול הסטודנט להשתתף גם בהרצאות מתקדמות.

משנה ב', לאחר שעמד בהצלחה בבחינות, יורשה התלמיד להשתתף בתרגילים ובסמינרים שיתפרסו על פני מגוון רחב של נושאים.

תנאי הקבלה לתואר ראשון:

1) תעודת בגרות

2) מבחן פסיכומטרי (מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 90 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית).

3) קיימת תוכנית של מסלול ישיר למ.א. - לתלמידים מצטיינים, לפרטים - ראה בהמשך.

מסלול מורחב יאושר כהתמחות במחלקה עם אפשרות להמשך במסלול הישיר לתואר שני.

  • מסלול ראשי יאושר כמקצוע ראשי בצרוף לכל מקצוע משני הניתן באוניברסיטה.

מסלול דו-ראשי מובנה מתקיים בצרופים הבאים: לימודי א"י, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תלמוד, תנ"ך, ספרות עם ישראל, החוג הרב תחומי במדעי היהדות, מדעי המדינה, פילוסופיה, לימודים קלסיים, גיאוגרפיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח, מידענות, חינוך (מלבד מגמה לחינוך מיוחד), לשון עברית, סוציולוגיה וערבית.

  • מסלול דו ראשי לא מובנה מתקיים בצרוף לכל מקצוע ראשי הנלמד באוניברסיטה.
  • מסלול משני מתקיים בצרוף למקצוע ראשי.

4) מועמדים מגיל 40 ומעלה: אין צורך בפסיכומטרי אלא בתעודת בגרות + ראיון אישי + מבחן ידע בעברית (במחלקה ללשון עברית).

דרישות לתולדות ישראל במסלול מורחב

47 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.       

שנה ב-ג: קורסי בחירה בהיקף של 12 ש"ש

             תרגילי בחירה בהיקף של 6 ש"ש

שנה ג: סמנריון בהיקף של 6 ש"ש

           קורסי בחירה ממחלקות אחרות 6 ש"ש

דרישות לתולדות ישראל במסלול דו-ראשי מובנה

25 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש

דרישות לתולדות ישראל במסלול דו-ראשי לא מובנה

27 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 15 ש"ש.    

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש

מסלול ישיר לתואר שני

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוהים במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני כבר בשנת לימודיהם הראשונה לתואר ראשון או בשנה השנייה והשלישית במסלול המורחב. בתוך 4 שנים בלבד יקבל התלמיד תואר ראשון ושני (במסלול ב'- ללא תזה). המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה.

 

קורסים במחלקות אחרות (לכל התארים)

המחלקה לתולדות ישראל מאפשרת לתלמידיה להשתתף בקורסים מסוימים הניתנים במחלקות אחרות באישור מראש ע"י המחלקה. הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדות-ישראל. מטעמים טכניים, הם לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

 

קישורים לתנאי קבלה לתואר ראשון לתשפ"ה

 

להרשמה