דרישות מחלקה תשפ"ד לרישום לתואר שני ביהדות זמננו

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תוכנית יהדות זמננו

תואר שני - מסלול א' ( עם תזה ) - 11406 – תשפ"ד

 

א)          קורסי ליבה

11-8960-01        מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה                                      2 ש"ש

              היהודית בעת החדשה                                                                 

11-8980-01        סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה,                                     2 ש"ש

              הגירה והזדהות                                                                           

11-9900-01        חקר יהדות זמננו – גישות ושיטות                                                  2 ש"ש

11-980-01          העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו                              2 ש"ש

                                                                                                             סה"כ  -  8 ש"ש

ב)           קורסי בחירה

 סה"כ 6 ש"ש מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל                       סה"כ -    14 ש"ש

(מהעת החדשה בלבד)

 

*מתוך קורסי הליבה יש לקחת סמינריון אחד

*מתוך קורסי הבחירה יש לקחת סמינריון אחד

 

ג)   חובות כלליות

1. 11-997-01     קוליקוויום מחלקתי

2. שפה זרה נוספת (ללא ניקוד)

3.בחינה בע"פ על  הגנה על התיזה 11-3000-01

4. אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או מבחן פנימי במחלקה.

5. לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני.

 


המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

תוכנית יהדות זמננו

תואר שני - מסלול ב' ( ללא תזה ) - 11506 – תשפ"ד

 

א)          קורסי ליבה

11-8960-01        מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה                                      2 ש"ש

                           היהודית בעת החדשה                                                                 

11-8980-01        סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה,                                    2 ש"ש

הגירה והזדהות                                                                         

11-9900-01        חקר יהדות זמננו – גישות ושיטות                                                  2  ש"ש

11-980-01          העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו                              2 ש"ש

                                                                                                               סה"כ - 8 ש"

ב)           קורסי בחירה

 סה"כ  10  ש"ש מקורסי הבחירה ביהדות זמננו ובתולדות ישראל                  

(מהעת החדשה בלבד)                                                                                סה"כ     18 ש"ש

 

*מתוך קורסי הליבה יש לקחת סמינריון אחד

*מתוך קורסי הבחירה יש לקחת שני סמינריונים

 

ג)           חובות כלליות

1. אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או מבחן פנימי במחלקה.

2. לימודי יסוד בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני.