מידע על תואר שני - תולדות ישראל ויהדות זמננו

להרשמה

תואר שני - תולדות ישראל

סטודנטים הלומדים לתואר שני מתמחים בתקופה אחת בתולדות ישראל על פי החלוקה במחלקה (ולעתים גם באיזור גיאוגרפי נתון). באמצעות הקורסים הנלמדים וקריאה נוספת עליהם לפתח ידע מעמיק במאורעות, באישים, בתהליכים ובמגמות של תקופת התמחותם, כמו גם במקורות ובספרות המחקרית הקשורים לכך. הם רוכשים ראייה רחבה של הגישות והמתודולוגיות המשמשות את המחקר ההיסטורי המודרני, וכן היבטים תיאורטיים של המחקר והכתיבה ההיסטורית. הם מוכשרים להציג עמדה מנומקת בוויכוחים מחקריים ולכתוב הערכות מקצועיות של הרצאות בעל פה או חיבורים כתובים. עליהם להוכיח יכולת לכתוב עבודות מחקריות מתקדמות המשלבות מקורות חדשים, תיאוריות מקוריות ו/או מסקנות רעננות. אלה הבוחרים במסלול המחקרי נדרשים לכתוב עבודת תיזה, שהיא מחקר עצמאי על נושא בעל חשיבות היסטורית, עם פוטנציאל לפרסום בבמה אקדמית. 

מטרת העל בלימודי התואר השני היא לעצב מאגר של אנשים בעלי ראייה רחבה של ההיסטוריה היהודית, היכרות מעמיקה של תהליכים היסטוריים ויכולת להשתתף באופן אינטליגנטי בדיון הציבורי על ההיסטוריה היהודית ועל יהדות, להפיץ ידע בנושאים אלה ואחרים, ולתרום באופן אקטיבי לצבירת ידע נוסף באמצעות מחקר מוכוון וממוקד.

כמו בתואר הראשון, מחולקים לימודי התואר השני לארבע תקופות כרונולוגיות:

א. תקופת המקרא

ב. תקופת בית-שני משנה ותלמוד.

ג. תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת.

ד. תקופת העת החדשה ויהדות זמננו.

 

תנאי קבלה

בחינת כניסה: אין

דרישות מוקדמות:

א. תואר ראשון בתולדות ישראל כמקצוע מורחב, ראשי או דו ראשי מובנה ולא מובנה.

תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל והם בעלי תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי הרוח או החברה, וכן תלמידים שלמדו תולדות ישראל כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם, ואם יתקבלו יחויבו בהשלמות.

ב. ללימודי תואר שני במסלול א' (עם תיזה) או במסלול ב' (ללא תיזה), מסלול ב' תוכנית למורים, נדרש ציון 76 לפחות כציון ממוצע בלימודי תואר ראשון.

 

(לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים עם תיזה ובלי תיזה (מסלול מורים)

א. מסלול א' התמחות בעת העתיקה,  היקף תוכנית הלימודים הוא 14 ש"ש

ב. מסלול א' התמחות בימי הביניים. היקף תוכנית הלימודים הוא 14 ש"ש

             ג. מסלול א' התמחות בעת החדשה, היקף התוכנית הוא 14 ש"ש

 ד. מסלול ב' התמחות בעת העתיקה. היקף התוכנית הוא 18 ש"ש

ה. מסלול ב' התמחות בימי הביניים. היקף התוכנית הוא 18 ש"ש

ו. מסלול ב' התמחות בעת החדשה. היקף התוכנית הוא 18 ש"ש

ז. מסלול ב' ללא תיזה תוכנית למורים. היקף התוכנית הוא 18 ש"ש

              

דרישות חובה משותפות במסלול א' ו-ב

 • סמינר מחלקתי: במהלך שנות הלימוד לתואר, חובה להשתתף בסמינר מחלקתי אחד (הסמינר ע"ח הרצאה).
 • בחינה בהיסטוריוגרפיה
 • בחינה בע"פ – הגנה על התיזה (במסלול א')
 • שפה זרה נוספת (ללא ניקוד במסלול א')

 

מידע אודות הקורסים השונים הנלמדים במחלקה

ג. תכנית מיוחדת - השלמות על בסיס אישי, לפי קביעת ראש המחלקה, על דעת המנחה. התכנית לסטודנטים  ממחלקות אחרות, או לסטודנטים שלא הקיפו את שלושת התקופות בתולדות ישראל.

    תלמיד חייב להגיש עבודת גמר.

ידיעת שפות:

 א. אנגלית  בהתאם לדרישות הועדה לתואר שני (ניתן להבחן במחלקה).

ב. שפה זרה נוספת חובה, השפה תקבע בהתייעצות עם המנחה (ללא ניקוד).

 

הוראות לכתיבת עבודת גמר:

בהתאם לתקנון הכללי.

 

3. מסלול ישיר לתואר שני:

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוהים במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני כבר בשנת לימודיהם הראשונה לתואר ראשון במסלול מורחב, או בשנה השנייה והשלישית. בתוך 4 שנים בלבד יקבל התלמיד תואר ראשון ושני (במסלול ב'- ללא תזה). המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה.

4. קורסים במחלקות אחרות (לכל התארים):

המחלקה לתולדות ישראל מאפשרת לתלמידיה להשתתף בקורסים מסוימים הניתנים במחלקות אחרות באישור מראש ע"י המחלקה. הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדות-ישראל. מטעמים טכניים, הם לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.

תואר שני - יהדות זמננו

מסגרת הלימודים:

 יתקיים מסלול לימודים עם ובלי תזה לתואר שני ולימודי דיסרטציה לתואר שלישי. קיימת גם אפשרות של מסלול משולב לתואר שלישי ומסלול ישיר לתואר שלישי לבעלי ציוני סיום מתאימים בתואר ראשון. לכל תלמיד ייקבע מדריך/מלווה מסגל מורי התכנית. תכנית קורסי הבחירה תיקבע בהתייעצות עם המדריך/המלווה. קיים גם מסלול מיוחד בו ניתן לסיים את חובות הלימודים בתכנית לתואר שני ללא תזה בתוך שנה אקדמית מלאה.

התכנית לתואר שני עם תזה כוללת 14 ש"ש המחולקות לקורסי חובה, לסמינרים, לקורסי הדרכה, ולקורסי בחירה. קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן). יתרת הקורסים ייבחרו מקורסים מקורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו באשכולות נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו. לתכנית זו יתווספו קולוקוויום של התכנית והשלמות שתקבענה על פי הצורך. במסגרת התכנית על כל סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת (בנוסף לאנגלית, שפה זרה ראשונה), וזו תקבע באופן אישי בהתאם להתמחות של כל סטודנט.

התכנית לתואר שני בלי תיזה כוללת 18 שעות לימודים המחולקות ל-8 שעות קורסי חובה ו-10 שעות קורסי בחירה. בנוסף על כל סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת (בנוסף לאנגלית, שפה זרה ראשונה ניתן להבחן במחלקה)

 

תכנית הלימודים:

התכנית מורכבת מקורסי ליבה שהם שיעורי חובה אשר עוצבו במיוחד עבור מסלול לימודי יהדות  זמננו, מ"אשכולות נושאים" מהם יבחרו הסטודנטים שניים, ומסמינריונים.

 1. קורסי ליבה:

 

 1. פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית                                                                     1 ש"ש
 2.  הגירה והתיישבות יהודית במחצית השנייה של המאה העשרים                               1 ש"ש
 3.  תרבויות פוליטיות בעולם היהודי המודרני                                                            1 ש"ש
 4.  שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו                                                                  1 ש"ש
 5.  העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו                                                 1 ש"ש
 6.  החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של המאה העשרים                                   1 ש"ש
 7.  מחשבת ישראל הלכה למעשה נוכח אתגרי המודרנה                                           1 ש"ש
 8.  יצירה יהודית בת זמננו (אומנות יהודית)                                                            1 ש"ש

סה"כ                                                                                                                     8  ש"ש

 

בנוסף לכך ילמד כל סטודנט הלומד לתואר שני עם תיזה 6 ש"ש קורסי בחירה מתוך אשכולות הקורסים המוצעים ובתיאום עם המנחה או ראש המחלקה וקורס סמסטריאלי במתודולוגיה. סטודנטים הלומדים במסלול לתואר שני ללא תיזה ילמדו 10 ש"ש קורסי בחירה.

 

כל סטודנט יחוייב בקורס באנגלית אלא אם כן ייבחן על ידי ראש המחלקה ויקבל פטור. כמו כן ילמד כל סטודנט קורס בחירה של שפה זרה שנייה (2 ש"ש).

סה"כ לתכנית לתואר שני עם תיזה: 14 ש"ש לימודים ושפה זרה נוספת מלבד אנגלית.

סה"כ לתכנית לתואר שני בלי תיזה: 18 ש"ש לימודים, קורס מתודולוגי ושפה זרה נוספת מלבד אנגלית.

 

קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים:

חינוך, משפטים, סוציולוגיה-אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית, ופסיכולוגיה.

 

פגישות הדרכה אישית עם מנחים:

הסטודנטים יתבקשו להגיש הצעות מחקר לתיזה או למסלול משולב למ"א/דוקטורט עד סוף שנת הלימודים הראשונה. המסלול המשולב יהיה המסלול המועדף בתכנית ולא תכנית לתואר מ"א בלבד.  שיטת קורסי הליבה הסמסטריאליים מבקשת לעודד היכרות המשתתפים עם מספר רב של נושאים רלוונטיים תוך זמן קצר כדי לסייע להם בבחירת נושא התיזה.          

        

כתיבת עבודות:

סטודנט לתואר שני במסלול עם תיזה יחויב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות בשניים מתוך הקורסים הנלמדים. עבודה אחת חייבת להיכתב באחד מקורסי הליבה של התכנית. כמו כן, אחת העבודות תוכל להיות פרק ראשון מתוך התיזה. כל סטודנט לתואר שני במסלול בלי תיזה יחויב בשלוש עבודות סמינריוניות בשלשה מתוך הקורסים הנלמדים. עבודה אחת חייבת להיכתב באחד מקורסי הליבה של התכנית. כל סטודנט לתואר שלישי יחויב בכתיבת שתי עבודות קצרות בשניים מתוך הקורסים הנלמדים. עבודה אחת חייבת להיכתב באחד מקורסי הליבה של התכנית. כמו כן, אחת העבודות תוכל להיות פרק ראשון מתוך הדיסרטציה.

 

תואר שני - מגמה בין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה -

The Inter-University Program in Russian and East European Studies‏

 פרטים נוספים על המגמה ניתן לקבל בלינק: http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/