מידע על תואר שני - תולדות ישראל ויהדות זמננו

להרשמה

תואר שני - תולדות ישראל

סטודנטים הלומדים לתואר שני מתמחים בתקופה אחת בתולדות ישראל על פי החלוקה במחלקה (ולעתים גם באיזור גיאוגרפי נתון). באמצעות הקורסים הנלמדים וקריאה נוספת עליהם לפתח ידע מעמיק במאורעות, באישים, בתהליכים ובמגמות של תקופת התמחותם, כמו גם במקורות ובספרות המחקרית הקשורים לכך. הם רוכשים ראייה רחבה של הגישות והמתודולוגיות המשמשות את המחקר ההיסטורי המודרני, וכן היבטים תיאורטיים של המחקר והכתיבה ההיסטורית. הם מוכשרים להציג עמדה מנומקת בוויכוחים מחקריים ולכתוב הערכות מקצועיות של הרצאות בעל פה או חיבורים כתובים. עליהם להוכיח יכולת לכתוב עבודות מחקריות מתקדמות המשלבות מקורות חדשים, תיאוריות מקוריות ו/או מסקנות רעננות. אלה הבוחרים במסלול המחקרי נדרשים לכתוב עבודת תיזה, שהיא מחקר עצמאי על נושא בעל חשיבות היסטורית, עם פוטנציאל לפרסום בבמה אקדמית. 

מטרת העל בלימודי התואר השני היא לעצב מאגר של אנשים בעלי ראייה רחבה של ההיסטוריה היהודית, היכרות מעמיקה של תהליכים היסטוריים ויכולת להשתתף באופן אינטליגנטי בדיון הציבורי על ההיסטוריה היהודית ועל יהדות, להפיץ ידע בנושאים אלה ואחרים, ולתרום באופן אקטיבי לצבירת ידע נוסף באמצעות מחקר מוכוון וממוקד.

כמו בתואר הראשון, מחולקים לימודי התואר השני לארבע תקופות כרונולוגיות:

א. תקופת המקרא

ב. תקופת בית-שני משנה ותלמוד.

ג. תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת.

ד. תקופת העת החדשה ויהדות זמננו.

לצד התמחות על-פי תקופות, קיימת אפשרות להתמחות רגיונאלית.

תנאי קבלה

בחינת כניסה: אין

דרישות מוקדמות:

 1. תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל במקצוע מורחב, דו ראשי מובנה או דו-ראשי לא מובנה והם בעלי תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי הרוח או החברה, וכן תלמידים שלמדו תולדות ישראל כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם, ואם יתקבלו יחויבו בהשלמות.
 2. תכנית מיוחדת - השלמות על בסיס אישי, לפי קביעת ראש המחלקה, על דעת המנחה. התכנית לסטודנטים  ממחלקות אחרות, או לסטודנטים שלא הקיפו את שלושת התקופות בתולדות ישראל.
 3. ללימודי תואר שני במסלול א' (עם תיזה) או במסלול ב' (ללא תיזה), מסלול ב' תוכנית למורים, נדרש ציון 76 לפחות כציון ממוצע בלימודי תואר ראשון.

תואר שני

בחינת כניסה:

אין

דרישות מוקדמות:

 1. תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל במקצוע מורחב, דו ראשי מובנה או דו-ראשי לא מובנה והם בעלי תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי הרוח או החברה, וכן תלמידים שלמדו תולדות ישראל כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם, ואם יתקבלו יחויבו בהשלמות.
 2. תכנית מיוחדת - השלמות על בסיס אישי, לפי קביעת ראש המחלקה, על דעת המנחה. התכנית לסטודנטים  ממחלקות אחרות, או לסטודנטים שלא הקיפו את שלושת התקופות בתולדות ישראל.
 3. ללימודי תואר שני במסלול א' (עם תיזה) או במסלול ב' (ללא תיזה), מסלול ב' תוכנית למורים, נדרש ציון 76 לפחות כציון ממוצע בלימודי תואר ראשון.

דרישות מסלול תואר שני- עם תיזה (מסלול א')

 

לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים עם תיזה ובלי תיזה (מסלול מורים)

14 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

 

תקופת התמחות ראשונה (בהתאם לתקופה הנחקרת בתיזה):

 

2 עבודות סמינריוניות בהיקף של 4 ש"ש

 

3 הרצאות בחירה בהיקף של      6 ש"ש

 

קורסי חובה במסלול א':

 

11888001/11889001      קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים       2 ש"ש בציון 76 ומעלה

1192601/1192701            סוגיות בהיסטוריוגרפיה                     2 ש"ש

1199701                          קוליקויום: במהלך שנות הלימוד לתואר, חובה להשתתף כל שנה (ללא ניקוד).

1176201                           כתיבה תיזה ובחינה בע"פ – הגנה על התיזה (במסלול א')

לימודי יסוד – בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות                               

 

ידיעת שפות:

 1. אנגלית  בהתאם לדרישות הועדה לתואר שני (ניתן להבחן במחלקה).
 2. שפה זרה נוספת (ללא ניקוד במסלול א').

הוראות לכתיבת עבודת גמר:

בהתאם לתקנון הכללי.

 

דרישות מסלול תואר שני- בלי תיזה (מסלול ב')

18 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

תקופת התמחות ראשונה :

2 עבודות סמינריוניות בהיקף של 4 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של      4 ש"ש

תקופת התמחות שניה:

1 עבודה סמינריונית בהיקף של    2 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של       4 ש"ש

קורסי חובה במסלול ב'':

 11888001/11889001       קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים       2 ש"ש בציון 76 ומעלה

 1192601/1192701            סוגיות בהיסטוריוגרפיה                     2 ש"ש

 אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או לחילופין מבחן פנימי במחלקה.

 לימודי יסוד – בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

                                        

דרישות מסלול מורים תואר שני- בלי תיזה בתולדות ישראל (מסלול ב')

18 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

תקופת התמחות ראשונה :

2 עבודות סמינריוניות בהיקף של 4 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של      4 ש"ש

תקופת התמחות שניה:

1 עבודה סמינריונית בהיקף של    2 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של       4 ש"ש

קורסי חובה במסלול ב':

 11888001/11889001       קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים       2 ש"ש בציון 76 ומעלה

 1192601/1192701            סוגיות בהיסטוריוגרפיה                     2 ש"ש

 אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או לחילופין מבחן פנימי במחלקה.

 לימודי יסוד – בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

                  

קורסים במחלקות אחרות (לכל התארים):

המחלקה לתולדות ישראל מאפשרת לתלמידיה להשתתף בקורסים מסוימים הניתנים במחלקות אחרות באישור מראש ע"י המחלקה. הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדות-ישראל. מטעמים טכניים, הם לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.

 

דרישות מסלול ישיר לתואר שני

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוהים במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני כבר בשנת לימודיהם הראשונה לתואר ראשון במסלול מורחב, או בשנה השנייה והשלישית. בתוך 4 שנים בלבד יקבל התלמיד תואר ראשון ושני (במסלול ב'- ללא תזה). המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה.

ידיעת שפות:

 1. אנגלית  בהתאם לדרישות הועדה לתואר שני (ניתן להבחן במחלקה).
 2. שפה זרה נוספת (ללא ניקוד במסלול א').

הוראות לכתיבת עבודת גמר:

בהתאם לתקנון הכללי.

 

 1. דרישות מסלול ללא תיזה (מסלול ב') בתולדות ישראל

18 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

תקופת התמחות ראשונה :

2 עבודות סמינריוניות בהיקף של 4 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של      4 ש"ש

תקופת התמחות שניה:

1 עבודה סמינריונית בהיקף של    2 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של       4 ש"ש

קורסי חובה במסלול ב'':

 11888001/11889001       קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים       2 ש"ש בציון 76 ומעלה

 1192601/1192701            סוגיות בהיסטוריוגרפיה                     2 ש"ש

 אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או לחילופין מבחן פנימי במחלקה.

 לימודי יסוד – בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

                                    

 1. דרישות במסלול מורים ללא תיזה בתולדות ישראל

18 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

תקופת התמחות ראשונה :

2 עבודות סמינריוניות בהיקף של 4 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של      4 ש"ש

תקופת התמחות שניה:

1 עבודה סמינריונית בהיקף של    2 ש"ש

2 הרצאות בחירה בהיקף של       4 ש"ש

קורסי חובה במסלול ב'':

 11888001/11889001       קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים       2 ש"ש בציון 76 ומעלה

 1192601/1192701            סוגיות בהיסטוריוגרפיה                     2 ש"ש

 אנגלית – בהתאם לדרישות הוועדה לתואר שני, או לחילופין מבחן פנימי במחלקה.

 לימודי יסוד – בהתאם לדרישות המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

                   

קורסים במחלקות אחרות (לכל התארים):

המחלקה לתולדות ישראל מאפשרת לתלמידיה להשתתף בקורסים מסוימים הניתנים במחלקות אחרות באישור מראש ע"י המחלקה. הקורסים ייכללו בדרישות לקבלת תואר בתולדות-ישראל. מטעמים טכניים, הם לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים במחלקה.

4. מסלול ישיר לתואר שני:

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוהים במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני כבר בשנת לימודיהם הראשונה לתואר ראשון במסלול מורחב, או בשנה השנייה והשלישית. בתוך 4 שנים בלבד יקבל התלמיד תואר ראשון ושני (במסלול ב'- ללא תזה). המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה.

מידע אודות הקורסים השונים הנלמדים במחלקה

 

תואר שני - יהדות זמננו

 

 1. מסלול א' תואר שני עם תיזה, היקף תוכנית הלימודים הוא 14 ש"ש + כתיבת תיזה

 

התכנית לתואר שני עם תיזה כוללת כתיבת תיזה, ובחינה בע"פ -  הגנה על התיזה. הקורסים מחולקים ל-8 שעות קורסי ליבה (חובה), ו-6 שעות קורסי בחירה. מתוכם 2 סמינרים (1 מקורסי חובה ו- 1 מקורסי בחירה) הכוללים חובת כתיבת עבודה. כל סטודנט ילמד אנגלית כשפה זרה לתואר שני, קיימת אפשרות לקבלת פטור במחלקה ע"י בחינה. בנוסף לאנגלית, שפה זרה ראשונה, על כל סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת (ללא ניקוד) וזו תקבע באופן אישי בהתאם להתמחות. סטודנט שלמד שפה זרה נוספת בתואר שני יהיה פטור מחובה זו בתואר שלישי.  לתכנית זו יתווספו השתתפות בקוליוקוויום במהלך שנות הלימוד (ללא ניקוד וציון) והשלמות שתקבענה על פי הצורך. קורס ביהדות לפי דרישת המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

 

קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).

 

 קורסי ליבה (חובה בהיקף של 8 ש"ש)

 (על הסטודנט לבחור 8 ש"ש מתוך 11 ש"ש לפי הפירוט להלן)

 

1.             מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                             2 ש"ש              

2.             סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות                                        2 ש"ש

3.            העולם היהודי ממלחמת העולם השניה ועד ימינו.                                                         2 ש"ש

4.            חקר יהדות זמננו-גישות ושיטות                                                                                   2 ש"ש                  .

                                                                                            

 

6 ש"ש קורסי בחירה. קורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו באשכולות נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו. קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים: חינוך, משפטים, סוציולוגיה-אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.

פגישות הדרכה אישית עם מנחים:

הסטודנטים יתבקשו להגיש הצעות מחקר לתיזה או למסלול משולב למ"א/דוקטורט עד סוף שנת הלימודים הראשונה. המסלול המשולב יהיה המסלול המועדף בתכנית ולא תכנית לתואר מ"א בלבד.  שיטת קורסי הליבה הסמסטריאליים מבקשת לעודד היכרות המשתתפים עם מספר רב של נושאים רלוונטיים תוך זמן קצר כדי לסייע להם בבחירת נושא התיזה.    

 

 1. מסלול ב' תואר שני בלי תיזה, היקף תוכנית הלימודים הוא 18 ש"ש.

התכנית לתואר שני בלי תיזה  מחולקת ל-8 שעות קורסי חובה, , ו-10 שעות קורסי בחירה. מתוכם 3 סמינרים (1 מקורסי חובה ו-2 מקורסי בחירה) הכוללים חובת כתיבת עבודה. בנוסף, ילמד כל סטודנט אנגלית שפה זרה לתואר שני, או קבלת פטור במחלקה ע"י בחינה.

קורסי החובה (קורסי הליבה) הם קורסים חדשים אשר נבנו במיוחד עבור התכנית והם מיועדים להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בתחומים שונים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון (ראו להלן).

 

 קורסי ליבה (חובה בהיקף של 8 ש"ש)

1.             מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה                             2 ש"ש              

2.             סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות                                        2 ש"ש

3.           העולם היהודי ממלחמת העולם השניה ועד ימינו.                                                         2 ש"ש

4.             חקר יהדות זמננו-גישות ושיטות                                                                           2 ש"ש

10 ש"ש קורסי בחירה. קורסי בחירה מטעם התכנית ומקורסים הקיימים במחלקות השונות אשר יאורגנו באשכולות נושאים מהם ירכיב הסטודנט את התמחותו.

 

קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים:

חינוך, משפטים, סוציולוגיה-אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, פילוסופיה יהודית, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, מזרח תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.

 

תואר שני - מגמה בין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה -

The Inter-University Program in Russian and East European Studies‏

 פרטים נוספים על המגמה ניתן לקבל בלינק: http://iuap.haifa.ac.il/index.php/he/