תואר שני - תולדות ישראל

להרשמה

תואר שני - תולדות ישראל

סטודנטים הלומדים לתואר שני מתמחים בתקופה אחת בתולדות ישראל על פי החלוקה במחלקה (ולעתים גם באיזור גיאוגרפי נתון). באמצעות הקורסים הנלמדים וקריאה נוספת עליהם לפתח ידע מעמיק במאורעות, באישים, בתהליכים ובמגמות של תקופת התמחותם, כמו גם במקורות ובספרות המחקרית הקשורים לכך. הם רוכשים ראייה רחבה של הגישות והמתודולוגיות המשמשות את המחקר ההיסטורי המודרני, וכן היבטים תיאורטיים של המחקר והכתיבה ההיסטורית. הם מוכשרים להציג עמדה מנומקת בוויכוחים מחקריים ולכתוב הערכות מקצועיות של הרצאות בעל פה או חיבורים כתובים. עליהם להוכיח יכולת לכתוב עבודות מחקריות מתקדמות המשלבות מקורות חדשים, תיאוריות מקוריות ו/או מסקנות רעננות. אלה הבוחרים במסלול המחקרי נדרשים לכתוב עבודת תיזה, שהיא מחקר עצמאי על נושא בעל חשיבות היסטורית, עם פוטנציאל לפרסום בבמה אקדמית. 

מטרת העל בלימודי התואר השני היא לעצב מאגר של אנשים בעלי ראייה רחבה של ההיסטוריה היהודית, היכרות מעמיקה של תהליכים היסטוריים ויכולת להשתתף באופן אינטליגנטי בדיון הציבורי על ההיסטוריה היהודית ועל יהדות, להפיץ ידע בנושאים אלה ואחרים, ולתרום באופן אקטיבי לצבירת ידע נוסף באמצעות מחקר מוכוון וממוקד.

כמו בתואר הראשון, מחולקים לימודי התואר השני לארבע תקופות כרונולוגיות:

א. תקופת המקרא

ב. תקופת בית-שני משנה ותלמוד.

ג. תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת.

ד. תקופת העת החדשה ויהדות זמננו.

לצד התמחות על-פי תקופות, קיימת אפשרות להתמחות רגיונאלית.

תנאי קבלה

בחינת כניסה: אין

דרישות מוקדמות:

  1. לימודי תואר שני במסלול א' (עם תיזה) או במסלול ב' (ללא תיזה), מסלול ב' תוכנית למורים, נדרש ציון 76 לפחות כציון ממוצע בלימודי תואר ראשון.
  2. תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל במקצוע מורחב, דו ראשי מובנה או דו-ראשי לא מובנה והם בעלי תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי הרוח או החברה, וכן תלמידים שלמדו תולדות ישראל כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם, ואם יתקבלו יחויבו בהשלמות.
  3. תכנית מיוחדת - השלמות על בסיס אישי, לפי קביעת ראש המחלקה, על דעת המנחה. התכנית לסטודנטים  ממחלקות אחרות, או לסטודנטים שלא הקיפו את שלושת התקופות בתולדות ישראל.

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)