יחיעם וייץ

פרופ' יחיעם ויץ

דוא"ל: 
טלפון: 
מיקום: 

קורות חיים

 

יחיעם    ויץ                                                                                                          מרץ  2023

                                                                   

קורות חיים ורשימת פרסומים

 

1) פרטים אישיים

 

שם: יחיעם ויץ

מקום ותאריך לידה: ירושלים, 20.1.1951

מצב משפחתי: נשוי, שלושה ילדים

נתינות ומס' ת"ז: ישראלית; 050322460

כתובת מגורים קבועה:  רח' החלוץ 16, ירושלים 9692113 , טל.  02-6525086

כתובת וטלפון המשרד: החוג ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה,  04-8240943

 

 

2) פרטים על השכלה גבוהה

 

מועדי הלימודים

שם המוסד והמחלקה

התואר

תאריך

קבלת התואר

1977-1972

 

 

 

1981-1977

 

 

 

 1987-1982

 

החוג להיסטוריה כללית והחוג לפילוסופיה כללית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

החוג להיסטוריה כללית והמכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

ב"א

 

 

 

מ"א

(בהצטיינות)

 

 

דוקטורט

 

1977

 

 

 

19

 

 

81

 

 

 

1988

 

 

3) דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה

                        

 1989- 1991        דרגה מוצעת מרצה, החוג לימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה

 1991- 1997         מרצה, החוג ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה 

2002-1997           מרצה בכיר, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה.

ינואר 2001          קביעות עם המעבר לחיפה                        

2002- 2010          פרופסור חבר, החוג ללימודי  ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה

2010                     פרופסור מן המניין, החוג ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה

 

4) תפקידים במינהל האקדמי של אוניברסיטאות

1991 - 1997                     יועץ .B.A , החוג ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת חיפה,.

1997 -  2001             ראש המרכז לחקר ארץ ישראל המשותף ליד יצחק בן - צבי ולאוניברסיטת חיפה

1999 - 2001                    יושב ראש ועדת מ"א, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה, 

2005 – 2007 *                   ראש החוג ללימודי ארץ-ישראל

     

5) תפקידים ופעילויות באוניברסיטה ומחוצה לה

 

חבר ועדות

-1994 1996   חבר וועדת החינוך של יד יצחק בן-צבי.

1995 - 1997 חבר הועדה לבחינת מבנה הלימודים בהיסטוריה בחטיבה העליונה

1999 - 2005   חבר במערכת הפרסומים, יד יצחק בן – צבי

2001, 2008 חבר ועדת פרסי יצחק בן - צבי ומרדכי איש - שלום, יד יצחק בן – צבי

2007 - 2009 *  חבר הוועדה  המארגנת של הקונגרס העולמי למדעי היהדות

2008  - 2010  חבר וועדת המקצוע להיסטוריה, משרד החינוך

2009   חבר וועדת פרס זלמן שזר, מרכז שזר

2012 – חבר וועדת מקצוע ללימודי ארץ-ישראל, משרד החינוך  

2013 -   חבר המועצה המדעית, יד יצחק בן=צבי   

2015 -  חבר הנהלת העמותה להנצחת לוי אשכול ז"ל 

2017 -  חבר המועצה האקדמית העליונה,  המכללה האקדמית צפת

  2017 - 2020   יו"ר וועדת המינויים  העליונה, המכללה האקדמית צפת

2017 – חבר וועדת פרס לזכר גולדה מאיר ז"ל

 

 

עמית מחקר במכונים

1997 (ינואר-מאי) - Visiting Scholar, Center for Judaic Studies, University of Pennsylvania

1991 (יולי-ספטמבר); 2003  (יוני-יולי)   - Visiting Scholar, Oxford Centre for Judaic

 Studies

2003 (מרץ-מאי) * – Visiting Scholar, Dunbov Institute, Leipzig   

2009 (אפריל-יולי) * Visiting Scholar, Centre for Military Studies, University of Calgary   

 

תפקידי עריכה וכתיבה

1981 -  1987 - חבר צוות פיתוח הקורס בימי שואה ופקודה, האוניברסיטה הפתוחה.

1982- 1990 - מזכיר המערכת, יהדות זמננו, שנתון לעיון ולמחקר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1990-1982   עורך משנה, יהדות זמננו, שנתון לעיון ולמחקר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1996-1992  עורך משותף, יהדות זמננו, שנתון לעיון ולמחקר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1994 - חבר בועדה המכינה של הכנס "בין חזון לרויזיה"

1997-1994   עורך קובץ הכינוס "בין חזון לרוויזיה - מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית".

1996-1994   חבר צוות פיתוח הקורס "מדינת ישראל - עשור ראשון", האוניברסיטה הפתוחה

2002-1996  עורך ראשי, יהדות זמננו - ציונות, מדינת ישראל והתפוצות, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה.

2001          חבר מערכת, ספר מאמרי כינוסי שנת ז'בוטינסקי

2008   יועץ מדעי, "עידן -  העשור השלישי" (יד יצחק בן-צבי)

2012 –  2016 עורך, "עידן – העשור הרביעי " (יד יצחק בן-צבי)

2014 – יו"ר וועדת בדיקה מטעם המל"ג על מסלול לתואר שני הסמינר אמונה

2019 -  עורך משותף "עידן – העשור החמישי" (הוצאת ראובן מס)

 

6) השתתפות פעילה בכנסים מדעיים

מועד

ספטמבר 2002

 

אוגוסט 2022

 

פברואר 2022

יוני 2021

 

אפריל 2020

 

 

פברואר 2020

 

 

 

ינואר 2020

 

דצמבר 2019

 

נובמבר 2019

 

מאי  2019

 

מרץ 2019

 

נובמבר 2018

 

מאי  2018

מרץ 2018

 

פברואר 2018

 

פברואר 2018

 

 

נובמבר 2017

 

 

 

אוגוסט 2017    

 

מאי 2017

 מאי  2017 

 

 

אפריל 2017

 

 

דצמבר  2016     

 

 

יולי 2016

 

יוני 2016

 

מאי 2016

 

מאי 2016

 

 

אפריל 2016

 

 

פברואר 2016

 

 

ינואר 2016

 

 

ינואר 2016

 

יולי 2015  

 

 

יולי 2015

 

יוני 2015

 

 

מאי 2015

 

 

מרץ 2015  

 

דצמבר 2014

 

 

יוני 2014

 

 

יוני 2014

 

ינואר 2014

 

יוני  2013

 

מאי 2013

 

מאי 2013

 

 

דצמבר 2012

מקום הכנס

מכון  בן-גוריון לחקר   ישראל

הקונגרס למדעי

היהדות העולמי

יד יצחק בן-צבי

אוניברסיטת בר-אילן

 

מכללת צפת  

 

 

עיריית ראשון-לציון

 

 

 

מכללת הגליל

המערבי

מכללת הגליל

המערבי

האוניברסיטה העברית

יד יצחק בן-צבי

 

אוניברסיטת בר-אילן

 

אוניברסיטת  ת"א

 

יד בן-צבי

מכללת אפרתה

 

אוניברסיטת חיפה

 

מכללת אפרתה

 

 

יד יצחק בן-צבי

 

 

 

הקונגרס העולמי למדעי

אוניברסיטת בר-אילן

יד בן-צבי

 

 

אוניברסיטת

בר-אילן

 

מוזיאון לוי אשכול

 

 

יד יצחק בן=צבי

 

מרכז מורשת מנחם

בגין

עיריית חיפה

 

אוניברסיטת ת"א

 

 

יד בן-צבי

 

 

מרכז מורשת

מנחם בגין

 

מוזיאון עין-חרוד

 

 

אוניברסיטת חיפה     

 

יד מאיר יערי

 

 

יצחק בן-צבי

 

אוניברסיטת תל-אביב

 

 

אוניברסיטת בר-אילן

 

 

אוניברסיטת ת"א

 

בילטמור, ארה"ב

 

 

מכון למורשת בן-גוריון – שדה-בוקר

 

אוניברסיטת

 בר-אילן

הארכיון הציוני המרכזי

UCLA

 

אוניברסיטת חיפה

 

בר-אילן

 

 

אוניברסיטת בן-גוריון

נושא הכנס

בין תנועת העבודה לבין

התנועה  הרביזיוניסטית

היסטוריה וזיכרון

 

שבעים שנה לחתימת הסכם השילומים עם גרמניה המערבית

תשעים שנה להקמת האצ"ל

השואה והחברה הישראלית – יום עיון מקוון

 

 

כנס הלשון העברית

 

 

 

פרשיות שהסעירו את המדינה

80  שנים לפתיחת מלחמת

העולם השנייה

אורי צבי גרינברג

 

1949  – השנה הראשונה

של המדינה

70     להעברת הכנסת לירושלים

ז'בוטינסקי  הסכסוך

הישראלי – ערבי

גולדה מאיר – ראשת הממשלה הרביעית

זיכרון ומציאות – קהילה

עדה וקיבוץ גלויות

ירושלים המחולקת 

 

70  שנה להקמת המדינה

 

פתיחת תערוכה: הגלוי והנסתר – הדיפלומטיה הישראלית מעצבת מציאות 40 שנים לחלופי השלטון

 

50 למלחמת ששת הימים

40   שנה למהפך הראשון

 

 

התיישבות וחלוקה

 

 

סדרת הרצאות על:

לוי אשכול – יריבים ושותפים

יום עיון על לוי אשכול

 

כנס  - AIS

 

נשים שהטביעו

את חותמן

החורבן והחשבון:

ישראל והשילומים

 

השקת הקובץ "עידן – העשור הרביעי"

 

ספר השקה לספרה של אופירה גראוויס-קובלסקי

 

ערב השקה לספרו של

יעקב צור

 

בין שמאל וימין

 

התנועה הקיבוצית והשילומים מגרמניה

 

משה שרת – המדינאי והדיפלומט

אדם וטבע הכנס השנתי של החברה ההיסטורית

כנס הקתדרה לתולדות קרן-הקיימת

 

יובל לקשרי ישראל-גרמניה

כנס AJS

 

 

כנס AIS

 

 

סדרת הרצאות על מנהיגים

מפגשי ציוניים

 

כנס  AIS

 

יום עיון על ספרו של

נתן ינאי "השכונה"

כנס לכבוד פרופ' יוסי כץ

 

הכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית

נושא הרצאה/הדיון

כיצד בגין הרכיב את ממשלתו הראשונה

הנצחת  יחיעם "הראשון"

 

יו"ר הפאנל המסכם

 

 

יחסי ז'בוטינסקי – האצ"ל

 

משפט אייכמן ומשפט  דמיאניוק – השוואה

 

השפות של ראשי הממשלה – בן-גוריון, בגין, רבין, שרון ונתניהו

 

בין קיבייה לכפר קאסם

 

חזרת שליחי הקיבוץ המאוחד באירופה

יחסי אצ"ג -  בן-גוריון

 

 

הרכבת הממשלה הראשונה

 

הבחירות לעיריית ירושלים ב-1965 – פתיחת עידן חדש

בן-גוריון וז'בוטינסקי –

קווי דמיון והבדל

גולדה מאיר כשרת החוץ

דוד בן-גוריון – יחסו לעלייה ההמונית

לאוסטר לקולק – הבחירות לעיריית ירושלים

יחסו של מנחם בגין לוחמי בית"ר בימי השואה

"

מלאכי שרת" – משה שרת, אבי הדיפלומטיה הישראלית

 

 

 

משמעות הבחירות לכנסת התשיעית

לוי אשכול – לא הססן

יו"ר  הפנל המסכם – המהפך בראייה היסטורית

 

קיבוץ יחיעם וחלוקת הארץ, 1947 - 1948

 

בן-גוריון ואשכול:

משיתוף פעולה והערצה לקרב  דמים

יו"ר הפנאל  המסכם:

אשכול בראייה היסטורית

Ben-Gurion and Begin

Relations (1961-67)-

גולדה מאיר – אישה בין גברים

מנחם בגין והשילומים: תומך או מתנגד?

 

יו"ר ומגיב

 

 

יצחק שמיר – ראש הממשלה השביעי

 

טבנקין ותלמידי – בין הערצה למרד

יחסי לוי אשכול ומנחם בגין

המשמעות ההיסטורית של כינון הקשרים הדיפלומטיים עם גרמניה

 

מדוע משה שרת הודח?

 

יוסף ויץ והיער הישראלי

 

 

יו"ר פעיל במושב "מנהיגים והתיישבות" – כל הדוברים הם תלמידי

השתתפות בפאנל על נושא זה

יו"ר פעיל במושב על "מחקרים חדשים על הימין הישראלי"

יו"ר פעיל במושב "דפוסי הנהגה" – כול הדוברים הם תלמידי

דמותו של משה שרת

 

יוסף ורענן ויץ ביישוב הארץ

 

Menchem Begin as

 Prime Minister

 

"השכונה של נתן"

הויכוח על השילומים בין שמאל לימין

 

רענן ויץ ועיצוב המפה הישראלית

 

מרץ 2011*

 

 דצמבר 2010*         

 

אוניברסיטת חיפה

 

בוסטון    

 יובל למשפט אייכמן

 

הכנס השנתי של

AJS

Association for Jewish Studies

בין משפט אייכמן לפרשת לבון

 The Second

Generation in Israel: Dayan and Allon 

 

יוני 2010

 

אוניברסיטת בר-אילן

 

ארבעים שנים למותו של מ"ח שפירא 

יחסו של בן-גוריון לציונות הדתית 

ינואר  2010*

מכון למורשת בן-גוריון

המנהיגות בשנות החמישים

המנהיגות של בן-גוריון ובגין – דמיון והבדל

ינואר 2009*

מכון למורשת בן-גוריון

בן-גוריון- מבט חדש

יחסו המורכב של בן-גוריון לתנועה הרביזיוניסטית

ספטמבר 2008*

יד בן-צבי

היסטוריה ומשפט

מקומו של גדעון האוזנר במשפט אייכמן

יולי 2008*

יד בן-צבי

העשור השלישי

דמותה של גולדה מאיר, ראש הממשלה הרביעי של ישראל.

פברואר 2008*

אוניברסיטת חיפה

היסטוריה ומשפט

"העולם הזה" ומשפט אייכמן

ינואר 2008*

האוניברסיטה העברית בירושלים

דור תש"ח

הממד הפוליטי של  דור תש"ח

ינואר 2008*

אוניברסיטת חיפה

מאה שנים להולדת אברהם שטרן (יאיר)

בין מנחם בגין לבין יאיר

אפריל 2007*

אוניברסיטת בר-אילן

הממלכתיות של בן-גוריון

בן-גוריון ומשפט אייכמן

מרץ 2007*

אוניברסיטת חיפה

15 שנים למותו של מנחם בגין

לאן מנחם בגין נעלם ב-1951

מאי 2006*

יד בן-צבי

החברה האזרחית ב-1948

1948 כשנת צומת בפוליטיקה הישראלית

אוגוסט 2005*

הקונגרס העולמי למדעי היהדות

משפט קסטנר בראייה לאחור

יובל שנים למשפט קסטנר

מרץ 2005*

המכון ליהדות לזמננו באוניברסיטה העברית

מאה שנים להולדתו של אנצו סרני

אנצו סרני כדמות פוליטית

מרץ 2005*

מכון אדנואר, ירושלים

קונרד אדנואר בעיני דוד בן-גוריון

ארבעים שנה לכינון היחסים הדיפלומטים בין גרמניה לבין ישראל

נובמבר 2004*

אוניברסיטת חיפה

"פרשת לבון" - מבט חדש

המשמעות ההיסטורית של "פרשת לבון".

מאי 2004*

משכנות שאננים

"היקים"

תפקידם של אנשי מרכז אירופה בתהליך השילומים

May 2004*

Paris

60 years after the Holocaust in Hungary

"Kaztner Trail" and the Israeli society

מרץ 2004*

אוניברסיטת חיפה

שישים שנים ל"מרד" של האצ"ל

מאצ"ל לתנועת החרות

מרץ 2002*

אוניברסיטת חיפה

עשור שנים למות מנחם בגין

יחסו של מנחם בגין לשואת יהודי אירופה

יוני 2000

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מאה ועשרים שנים להולדתו של זאב ז'בוטינסקי

המאבק על מורשת ז'בוטינסקי בתנועה הרביזיוניסטית

דצמבר 1999

אוניברסיטת חיפה

מורשתו של משה שרת

משה שרת והשילומים מגרמניה

דצמבר 1998

מרכז ריכרד קבנר להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית

גרמניה והתנועה הציונית

הויכוח על המשא  - ומתן הישיר עם גרמניה - היבטים וגילויים חדשים

נובמבר 1998

האוניברסיטה העברית בירושלים

ההיסטוריון והחברה - יום עיון לזכרו של שמואל אטינגר

מעורבות אישי הרוח בפרשת לבון

יוני 1998

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל- אביב

Judging and Judgment in the Shadow of the Holocaust

The Law for Punishment of the Nazis and their Collaborators as an Expression of the Israeli Society's Attitude Toward the Holocaust in the 1950’s

אפריל 1998

החברה ההיסטורית ירושלים

חמישים שנות מדינת ישראל

פרישת האב המייסד - פרישתו של דוד בן - גוריון ב- 1963

פברואר 1998

יד יצחק בן-צבי

פרשת לבון כנקודת צומת בתולדות המדינה

"פרשת לבון" - האירוע והקשרו

פברואר 1996

האוניברסיטה העברית

מאה שנות תרבות ישראלית

יחסו של בן-גוריון לתרבות בשנות המדינה הראשונות

דצמבר 1995

יד יצחק בן-צבי

דיון קתדרה

" תנועת החרות" והסכם השילומים

יולי 1995

אוניברסיטת חיפה

משפט והיסטוריה - הכנס השנתי של החברה ההיסטורית

החברה הישראלית ומשפטי קסטנר ואייכמן

דצמבר 1994

אוניברסיטת חיפה

כנס "בין חזון לרוויזיה מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית"

לבירור מושג ראשית המדינה

מרץ 1994

אוניברסיטת בר-אילן

מעליה סלקטיבית לעליה המונית

השפעת השואה על שאלת מימדי העלייה

October 1993

Creighton University, Omaha, Nebraska,

Crisis and Reaction: The Hero in Jewish History

Was Israel Kastner a Hero?

יוני 1993

האוניברסיטה העברית

הקונגרס העולמי למדעי היהדות

מפלגה מתמודדת עם כישלונה - מפא"י לנוכח תוצאות הבחירות לכנסת השלישית

יוני 1993

יד ושם

הכינוס הבינלאומי השמיני של יד-ושם

זיכרון השואה בתקופת השואה - תודעת השואה בחברה הישראלית בשנות החמישים

מרץ 1993

בית לוחמי הגטאות

חמישים שנה למרד גטו וארשה

בין בודפשט לוארשה - על מושג הלחימה במשפט קסטנר.

יוני 1992

מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה

סוגיות בחקר התנועה הרויזיוניסטית

"תנועת החרות" ומשפט קסטנר.

מאי 1992

יד יצחק בן-צבי

דיון קתדרה

השינוי בדימויו של קסטנר כעדות לשינוי בדימוי השואה בחברה הישראלית

August 1991

Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies

החברה הישראלית בשנות החמישים

יחס מפא"י ל"משפט קסטנר"

יוני 1991

מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה

סוגיות בחקר התנועה הרויזיוניסטית

גישות חדשות בחקר התנועה הרויזיוניסטית

אפריל 1991

המכון לחקר תולדות תנועת העבודה, אוניברסיטת חיפה

בין תנועת העבודה לתנועה הרויזיוניסטית

התנועה הרויזיוניסטית ותנועת העבודה - שאלת קווי המתאר

יולי 1990

מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה

סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית

יחסה של התנועה הרוויזיוניסטית לעלייה הרביעית

אוגוסט 1989

האוניברסיטה העברית

הקונגרס העולמי למדעי היהדות

שורשי העלייה ההמונית

יוני 1989

מוסד הרצל לחקר התנועה הציונית, אוניברסיטת חיפה

סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית

המו"מ בין התנועה הרוויזיוניסטית לתנועת העבודה, 1942-1939

מאי 1989

יד יצחק בן-צבי

דיון קתדרה

שאלת העקורים היהודיים במדיניות הציונית,
 1948-1933.

ינואר 1989

בית התפוצות

יום עיון מטעם הפרויקט הבין-אוניברסיטאי לחקר ההעפלה

המוסדות הציוניים ויהודי ארצות האסלאם, דילמה ביחסי קולט נקלט

יוני 1987

מכון ואן-ליר

סמינר חוקרים בנושא "מיתוס והיסטוריה"

יישוב, שואה וגולה - מיתוס ומציאות.

יוני 1987

בית לוחמי הגטאות

תנועות הנוער החלוציות בשואה

המאבק על דמות 'החלוץ' בתנועת העבודה בארץ-ישראל, 1945-1943.

יוני 1986

האוניברסיטה הפתוחה

חברה ותרבות ביישוב ובמדינה

כמה היבטים ביחס היישוב לשואת יהודי אירופה,
1943-1942.

אוקטובר 1985

יד-ושם

הכנוס המדעי הבינלאומי השישי של יד-ושם

יחסה של מפלגת פועלי א"י לשארית הפליטה.

 

 

 

 

6א') ארגון כנסים

ארגון מושב בקונגרס העולמי למדעי היהדות באוגוסט 2022 בקמפוס של האוניברסיטה העברית בהר הצופים  – זיכרון, מיתוס והיסטוריה בתהליך עצמאות מדינת ישראל (יחד עם ד"ר אופירה גראוייס – קובלסקי)

פברואר 2022 – יד יצחק בן צבי – שבעים שנים אחרי חתימת הסכם השילומים עם גרמניה המערבית

מאי 2019 -   יד יצחק בן-צבי -   1949 – שנת כינון מדינת ישראל (

מאי 2018 – יד יצחק בן-צבי – ארבעים שנה למות ראשת הממשלה הרביעית גולדה מאיר (1978 – 2018 )

פברואר 2018 – מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה – יום עיון על ירושלים המחולקת (1948 – 1967)

אוגוסט 2017 – הקונגרס העולמי למדעי היהדות – מושב על "משמעות חילופי השלטון, 1977". 

מאי 2017 – יד יצחק בן-צבי – יום עיון על הנושא: "המהפך הפוליטי הראשון אחרי 40 שנים – 1977 – 2017

אפריל 2017 – חבר הוועדה המארגנת: "התיישבות וחלוקת הארץ, 1917 – 1947", הקתדרה לחקר תולדות קרן-הקיימת,  אוניברסיטת בר-אילן

יולי 2016 – יד יצחק בן-צבי – יום עיון על לוי אשכול

פברואר 2016 – מרכז מנחם בגין – ערב השקה על ספרה של תלמידי ד"ר אופירה גראוויס – קובלסקי

ינואר 2016 -  אוניברסיטת חיפה – בין שמאל וימין

יולי 2015    יד יצחק בן=צבי     ארגון יום עיון על מורשת משה שרת –לרגל 50 שנה למותו

מאי  2015       אוניברסיטת בר-אילן     ארגון מושב  בכנס הקתדרה לתולדות קרן-הקיימת על "מנהיגים והתיישבות" -  כול הדוברים הם תלמידיי 

יוני 2014   מכון בן-גוריון  - ארגון מושב הכנס השנתי של   AIS  על "דפוסי הנהגה" – כול הדוברים הם תלמידיי 

 

יוני 2012        אוניברסיטת חיפה           ארגון מושב בכנס השנתי של -    AIS  על מנהיגים  

ישראליים -  כל הדוברים הם תלמידיי

*נובמבר 2010

אוניברסיטת חיפה

כנס לכבוד פרישתו של פרופ' יואב גלבר

יולי 2009  הקונגרס העולמי למדעי היהדות  מושב על "מחקרים חדשים על הימין הציוני" – כול הדוברים הם תלמידי

*יולי 2008

יד בן-צבי

כנס לכבוד ד"ר מרדכי בר-און, לרגל יום הולדתו ה-80

*מרץ 2007

אוניברסיטת חיפה

  כנס על מנחם בגין לרגל 15 שנים למותו

*מרץ 2005

אוניברסיטת חיפה

כנס על מחקרים חדשים על לוי אשכול ומלחמת ששת הימים

מרץ 2002

אוניברסיטת חיפה ומרכז בגין (ירושלים) 

כנס לרגל 10 שנים למותו של מנחם בגין (שלושה ימים)

מרץ 2001

אוניברסיטת חיפה ומכללת ספיר (שדרות)

כנס לרגל 25 שנים למותו של פנחס ספיר (שלושה ימים)

דצמבר 1999

אוניברסיטת חיפה

כנס לרגל 35 שנים למותו של משה שרת (שלושה ימים)

מרץ 1999

אוניברסיטת חיפה

כנס לרגל 30 שנים למותו של לוי אשכול (יומיים)

נובמבר 1994

אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית

בין חזון לרוויזיה - מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית (שלושה ימים).

 

כמו כן ארגון של יותר מעשרה ימי-עיון על ספרים חדשים  

 

 

 

 

 8) מילגות ופרסים

פרסים

2015  פרס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקר

*2007   פרס לזכר הלל קוק ז"ל לחקר הפוליטיקה והלאומיות המודרנית   

*2005   פרס על-שם יצחק בן-צבי

*2005   פרס ראש הממשלה על-שם מנחם בגין 

1993   פרס ע"ש רנדולף בראהם למחקר על יהדות הונגריה.

 

מלגות

1999   מילגת מחקר מקרן ראובן הכט

1999   מילגת תרגום,    The Littauer Foundation  

1997   מילגת מחקר , Konrad Adenauer Foundation  

1997   מילגת מחקר, The Littauer Foundation

1996   מילגת חוקרים, המרכז למורשת בן-גוריון, שדה-בוקר.

1995-1994   מילגת חוקרים, קרן הזכרון לתרבות יהודית.

1994-1993   מילגת חוקרים, קרן הזכרון לתרבות יהודית.

1991-1990   מילגת בתר-דוקטורט, קרן הזכרון לתרבות יהודית.

1989-1988 מילגת בתר דוקטורט, המרכז לחקר הציונות והיישוב, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1988-1987   מילגת לתלמידי מחקר מצטיינים, קרן הזכרון לתרבות יהודית.

1987-1986   מילגה לתלמידי מחקר, קרן הזכרון לתרבות יהודית.

1985-1986   מילגה מטעם הפרוייקט לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור

1985             פרס לימודים לתלמידי מחקר, יד-ושם.

1983/4, 1985/6  מילגה לתלמידי מחקר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

1985-1984   מלגה לתלמידי מחקר, קרן הזכרון לתרבות יהודית.

1980             פרס לימודים לתלמידי מוסמך, יד-ושם.

 

9) הוראה

קורסים שלימדתי בחוג לימודי ארץ-ישראל באוניברסיטת חיפה

מספר הסטודנטים הממוצע הוא בין 15 ל- 20.

ניתן בשנה"ל

שם הקורס

סוג הקורס  שיעור/סמינר/סדנא

לתואר

ב"א / מ"א / M.Sc ד"ר            

תשס"ט

 

 

 

המעורבות של אנשי הרוח במחלוקות פוליטיות וציבוריות בישראל – נתן אלתרמן כמשל

סמינר

M.A  

תשס"ז

בין מלחמה לבין מלחמה – השוואה לבין לוי אשכול וגולדה מאיר כראשי הממשלה

סמינר

M.A

תשס"ה

1948 כזירה פוליטית

סמינר

B.A  

תשס"ד

עידן אשכול - לוי אשכול כראש הממשלה

סמינר

M.A

תשס"ד

מזאב ז'בוטינסקי למנחם בגין - סוגיות בקורות התנועה הרביזיוניסטית

סמינר

B.A

תשס"ג

ההחלטות הגורליות בעשור הראשון של מדינת ישראל

סמינר

M.A  

תשס"ב

מ"עסק הביש" ל"פרשת לבון

סמינר

B.A

תשס"א

סוגיות בביוגרפיה של דוד בן-גוריון

סמינר

B.A

תשנ"ט

פוליטיקה, חברה ואידיאולוגיה בשנות המדינה הראשונות בראי מערכות הבחירות

 

סמינר

M.A

תשנ"ח

סוגיות בתולדות התנועה הרויזיוניסטית

סמינר

B.A

תשנ"ח

הכרת ארכיונים ודרכי העבודה בהם

סמינר

M.A

תשנ"ז

ירושלים ותל - אביב בתקופת המנדט

סמינר

M.A

תשנ"ו

העלייה ההמונית בשנות המדינה הראשונות

סמינר

B.A

תשנ"ו

השפעת השואה על החברה הישראלית

סמינר

M.A

תשנ"ו

הויכוח על תוכניות החלוקה, 1947-1937

שו"ת

B.A

תשנ"ה

תנועת הפועלים בשנות העשרים

שו"ת

 B.A

תשנ"ד

המאבק על ההגמוניה בתנועה הציונית, 1935-1931

פרו"ס

B.A

תשנ"ד

העלייה הרביעית בין דימוי למציאות

סמינר

M.A

תשנ"ג

התנועה הקיבוצית לנוכח הקמת המדינה

פרוסמינריון

B.A

תשנ"ג

היישוב היהודי בארץ-ישראל במלחמת העולם השנייה

סמינר

B.A

תשנ"ג, תשנ"ד

ארץ-ישראל ממלחמת העולם הראשונה עד מלחמת העצמאות

שיעור

B.A

תשנ"ג

שנות המפנה, 1939-1936

פרו-סמינר

B.A

תשנ"ג

יחס החברה היישובית והישראלית לשואת יהודי אירופה

סמינר

B.A

תשנ"ג

הפליטים והעקורים היהודיים במדיניות הציונית, 1948-1933

סמינר

M.A

תשנ"ב

היישוב היהודי בארץ בתקופת העלייה החמישית

פרוסמינר

B.A

תשנ"ב

המאבק הצבאי והמדיני בארץ-ישראל, 1947-1945

שו"ת

B.A

תשנ"ב

תנועת העבודה האיי"ת בשנות הארבעים

פרוסמינר

B.A

תשנ"ב

אידיאולוגיה ופוליטיקה בשנות המדינה הראשונות

סמינר

B.A

תשנ"א

היישוב היהודי בארץ-ישראל מפרוץ מלחמת העולם השנייה עד מלחמת העצמאות

 

שיעור

B.A

תשנ"א

בין תנועת העבודה לתנועה הרוויזיוניסטית

שו"ת

B.A

תשנ"א

מפלגת פועלי א"י (מפא"י) במערכותיו הפוליטיות והאידאולוגיות של היישוב

 

שו"ת

B.A

תש"ן

תרומת העלייה השלישית והרביעית להתפתחותו של היישוב היהודי בארץ

שו"ת

B.A

תשמ"ט

יסודות המשטר המנדטורי בארץ ישראל

שו"ת

B.A

 

 

קורסים שלימדתי  במסגרות  אחרות

1) שם השיעור: שאלת ארץ-ישראל ובעיית יהודי אירופה בתקופת המנדט הבריטי; שנה: תש"ן, תשנ"א; סוג: שיעור; דרג: M.A; אוניברסיטה: עמיתי רוטשילד, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2) שם השיעור: "הפתרון הסופי"; שנה: תשמ"ו; סוג: תרגיל; דרג: B.A; אוניברסיטה: החוג לתולדות עם-ישראל, אוניברסיטת תל-אביב

3) שם השיעור: בימי שואה ופקודה; שנה: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו; סוג: שיעור; דרג: B.A; אוניברסיטה: האוניברסיטה הפתוחה.

4 ) שם השיעור: קווי יסוד בתולדות עם ישראל בעת החדשה; שנה: תשל"ט, תש"מ; סוג: תרגיל; דרג: B.A; אוניברסיטה: החוג לתולדות עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

הדרכת תלמידים מתקדמים

תלמידי מ"א

תמר גזית - יחסו של הקיבוץ-המאוחד לגרמניה, 1945 - 1959     (1999)

טל פריד - מוסדות היישוב בעקבות פושעי מלחמה נאציים     (2002 )

אורן רוזנברג - מנחם בגין כמנהיג "חרות" האופוזיציונית מינואר 1949 ועד ינואר 1952     (2002 )

 אמיר גולדשטיין - גיבורים מחוץ לפנתיאון: צמיחתו של מיתוס עולי הגרדום בימין הרביזיוניסטי והמאבק על מקומו בזיכרון הקולקטיבי בישראל     (2003 )

ערן מוזס - דרכה הפוליטית והאידיאולוגית של תנועת אחדות-העבודה, 1954 - 1957     (2003)

מרב ברזילי - הימין מעבר לתנועת החרות - תנועת החרות בעיני "סולם"     (2003)

(הדרכה משותפת עם פרופ' יואב גלבר)

ניר יסוד - מתי פלד - דרכו מ"כל זאת מערך" ועד "לרשימה המתקדמת לשלום", 1973 - 1984     

(2004 )

יניב בן-עוזי - מפלגת הציונים הכללים, 1948 - 1955     (2005)

אופירה גורוויס-קובלסקי - מיתוס "אלטלנה"  בתנועת החרות   (2005)

רקפת דיין - בין חנה לסנטה יוהנה - חנה סנש: בין הדמות לבין הדימוי    (2007 )

אורי שחם - אבא חושי כראש עיריית חיפה, 1951 - 1959     (2008)

רעות בן-אריה - יצחק רפאל כראש מחלקת העלייה, 1948 - 1953     (2009)

ליאור ענבר - יחסו של יצחק טבנקין לשואת יהודי אירופה, 1939 - 1955     (2010 ) [קיבל ציון לשבח מדקן ללימודים מתקדמים על עבודתו ]

גל הדרי - כלכלה בצדק חברתי במחשבתו של זאב ז'בוטינסקי     (2010)

(הדרכה משותפת עם ד"ר גל גרסון)

גלעד מניב - האינדיבידואליזם כיסוד מרכזי באידיאולוגיה ובשיח הפנימי בתנועת "איחוד הקבוצות והקיבוצים", 1951 - 1968     (2011)

ורד שוחט – השואה בעיתון הילדים דבר לילדים בין מלחמות (1948 – 1967 ) (2012 )

נוגה כוכבי - הויכוח בין בן-גוריון ונחום גולדמן על עתיד הציונות אחרי הקמת המדינה     (2012)

קרן חרזי-בבצ'יק – קולן של נשים ניצולות שואה בקולקטיב הישראלי – נשים ניצולות מחנה מאוטהאוזן – מקרה מבחן (2012 )

אסנת בר - תנועת החרות ב"פרשת לבון"     (2013)

צחי סולומונוביץ' -  המאבק בתנועת החרות על הצטרפות להסתדרות הכללית (2013)

שלומי נגר – המשטרה בירושלים במלחמת העצמאות (2013) (הדרכה עם ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי)

אברהם בן-מאיר  -  משה דיין כשר החקלאות (2013 )

גיל ליטמן – יחס מנחם בגין ומפלגתו לרמת הגולן (2014)

יצחק חבוי – איש שלום ומלחמה – מנחם בגין כראש הממשלה בראי העיתונות (2014 )

נדב היידקר – הבחירות לרשויות המקומיות  (1950) ומשמעותן (2015)  

מירב שגיא – משפט דמיאניוק ובחברה הישראלית – בין קתרזיס לקרב על הזיכרון (2015 – החוג לתולדות ישראל, בר-אילן)

נעם וורשנר – המקום של  ניצולי השואה בפוליטיקה הישראלית בשנות החמישים (2016)

צבי פורת (בר אילן)– יחס העיתונות כלפי שר הביטחון משה דיין בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפור (1967 – 1973) (2016 )

אריה דיין -  ארגון מצפן וקשריו עם "הפנתרים השחורים" (1962 – 1971 ) (2017 )

איילת הילמן - קיבוץ לוחמי הגטאות ו'בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד' קהילת חיים ואתר זיכרון והנצחה יחסי גומלין וזיקה  -  1949 – 1984 (2019 )

בז אוסצקי, קולו האופוזיציוני של בית"רי ניצול שואה בתנועת החרות: חיים לזר ותגובתו לאירועים הקשורים בשואה בשנים הראשונות למדינה (יחד עם ד"ר אופירה גראוויס – קובלסקי)  (2019 )

אריה שילה (בר-אילן) – ראשית המנהיגות של זבולון המר כמנהיג הציונות הדתית (2020 )

צחי פז – ישראל גלילי כראש המפקדה הארצית (רמ"א) של "ההגנה" (בר אילן ) (2021 )

ישראל גל – ההגירה האידיאולוגית מהארץ בתקופת המנדט  (2021 ) (בר אילן)

אדיר בנימיני -  הוויכוח במדינה על שיטת הבחירות (2022 )

עופר רגבי – דב יוסף כמושל הצבאי בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות (בר אילן) (2022 )
 

 

תלמידי דוקטורט

אמיר גולדשטיין - בין משבר לבין לגיטימציה - גוש חרות-ליברלים (גח"ל), 1965 - 1970     (2005)

ארנון למפרום - לוי אשכול כמנהיג פוליטי, 1944 - 1965     (2008)

(זכה בפרס ראש הממשלה ע"ש לוי אשכול עבור הדוקטורט)

איילה נדיבי - מאמצי ההצלה של משה קראוס     (2009 )

(הדרכה משותפת עם ד"ר רפי ואגו)

אופירה גורוויס-קובלסקי - המיתוסים של תנועת החרות     (2009)     ציון: מעולה

(הדרכה משותפת עם פרופ' מעוז עזריהו)

חגי צורף - גולדה מאיר כשרת העבודה - אידיאולוגי ופעולות, 1949 - 1956 (2011 )    

לואיז פישר - תהליך השלום עם מצרים - פוליטיקה, דיפלומטיה ותקשורת, 1973 - 1979 

(2015)

נוגה כוכבי  - מפני דרכי שלום" - משה שרת ונחום גולדמן – שני נתיבי מנהיגות בין ישראל לגולה

(2017)

ישע עקרון -  מחלקת המסתערבים של הפלמ"ח (1941 – 1949) (עם פרופ' אריה קופסקי) (2019 )

אברהם בן-מאיר -  ההשפעות היחסיות שהיו לשקיעת האימפריה,למאבק המחתרות בבריטים ולההעפלה על החלטות ממשלת בריטניה בשאלת ארץ ישראל מתום מלחמת העולם השנייה ועד לסיום המנדט (בתהליך – יחד עם פרופ' יואב גלבר). (2017)

לאה ק'צקו -  הנשים בסיעת מפא"י בכנסת מהקמת המדינה ועד "המהפך" (1949 – 1977 ) (בר-אילן, 2019)

גיל ליטמן -  יצחק שמיר כמנהיג פוליטי (2020 )

יצחק חבוי -  שקיעת מרכיב ההגנה המרחבית בתפיסת תורת  הביטחון של ישראל (יחד עם פרופ' ארנון גולן  2020)

נדב היידקר – בין עיר למדינה – המאבק על השלטון המוניציפאלי בראשית עצמאותה של ישראל, 1947 – 1951 (הדרכה עם פרופ' ארנון גולן (2020)

אריה דיין - קואליציה בין קצוות או אינטרסים חופפים – המאבק המפלגתי לביטול הממשל הצבאי (2021 )

ארנון כהן -  נתן ילין מור (גרא):  הלוחם האחרון של הלח"י -  לאומן תבוסתן או האיש שהקדים את זמנו ? (שיפוט -דרכה עם ד"ר אופירה גראוייס – קובלסקי)  (2021 )

איילת הילמן -  ניצולי השואה והקמת מוסדות להנחלת זיכרון השואה בישראל, 1950 – 1990 (שיפוט )

עופר בהרל  -  ממלכת ישראל הצפונית השנייה -  המועצה האזורית הגליל העליון וחלקה בהתהוות המרחב של אזור הגליל העליון המזרחי ועמק החולה  (  שיפוט – הדרכה יחד עם פרופ' אמיר גולדשטיין)  (2022 )

יאיר קליינבאום -  מחנה השלום הישראלי בשנים 1973 – 1979 (שלב א' – הדרכה יחד עם פרופ' יואב גלבר).

רן בן-יושפט – התנועה הרביזיוניסטית בארצות הברית בשנות הארבעים (יחד עם פרופ' גור אלרועי)  (שלב א')

אלעד נחשון -  היחס של תנועת החרות לדת (בר אילן – יחד עם פרופ' ניסים לאון) (שלב ב')

ישראל גל – יצחק שדה כמנהיג צבאי (בר אילן)

אדיר בנימיני – יוחנן בדר דמות פרלמנטרית (1949 – 1977 ) (יחד עם פרופ' אמיר גולדשטיין ) (שלב א')

ליאור ענבר   -  "הבית שוב אינו שלם": תנועות הקיבוציות לאחר מלחמת יום הכיפורים 1977-1973  (שלב א')

                                                                      

פרסומים

רשימת פרסומים- פרופ' יחיעם ויץ

 

א') עבודת הד"ר

"עמדות וגישות במפלגת פועלי א"י לשואת יהודי אירופה, 1939- 1945", 333 עמ'. העבודה הוגשה בדצמבר 1987 ואושרה ביוני 1988. המדריך: פרופ' י. גוטמן. צורת הפרסום: ראה ספרים מס' 1.

 

ב) ספרים

1) ספרים שהתפרסמו

1) מודעות וחוסר אונים - מפא"י לנוכח השואה, 1945-1943, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשנ"ד, 221 עמ'. (עיבוד והרחבה של עבודת הדוקטורט)

2) האיש שנרצח פעמיים - חייו, משפטו ומותו של ישראל קסטנר, הוצאת "כתר", ירושלים תשנ"ו, 407 עמ'.  (מהדורה  שנייה 2009 )

2a*) The Man who was Murdered Twice – The Life, the Trial and the Murder of Dr, Israel Kastner , Yad Vashem  Publications, Jerusalem 2011, 338 pp.

(הספר נמצא בתרגום לפולנית)

(3  מחתרת לוחמת  למפלגה פוליטית - הקמתה של תנועת החרות, 1947 - 1949 , המרכז למורשת  בן-גוריון, שדה - בוקר 2002 , 255 עמ'.

4 *)  הצעד הראשון לכס השלטון - תנועת החרות, 1949 - 1955 , הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2007 , 246 עמ'.  

5*) בין זאב ז'בוטינסקי למנחם בגין – קובץ מאמרים על התנועה הרביזיוניסטית, הוצאת י"ל מאגנס ,  ירושלים 2012 , 252 עמ'.  

6 )  הבא ברכה לנערים – חיי יחיעם ויץ, הנצחתו והנצחת בני דורו,  בהוצאת כרמל, ירושלים  2020 , 304 עמ'. 

 

2 ) ספרים ערוכים

1) בין חזון לרוויזיה - מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית , הוצאת מרכז זלמן שז"ר, ירושלים  1997, 407  עמ'.

2) פלמ"ח - שתי שיבולים וחרב, ההוצאה לאור של משרד הביטחון והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, תל-אביב 2000 , 350 עמ'.

3) בין מגן דוד לטלאי צהוב - היישוב היהודי בארץ-ישראל ושואת יהודי אירופה, 1945-1939- קובץ תעודות, הוצאת יד-ושם והוצאת יד  יצחק בן- צבי, ירושלים 2002 , 477 עמ'.

 [עריכה עם פרופ' דינה פורת)

4 ) ספריית עידן – העשור הרביעי (תשל"ח – תשמ"ח), הוצאת יד בן-צבי, ירושלים 2016, 517 עמ' (עריכה עם ד"ר צבי צמרת).

5 ) בין הפרטי לכללי בהתיישבות היהודית בארץ-ישראל, הוצאת מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה, חיפה  2020, 262 עמ'  (עריכה עם ד"ר אופירה גראוייס – קולבסקי)

 6 ) העשור החמישי (תשמ"ח – תשנ"ח) (1988 – 1998 ), הוצאת  ראובן מס בע"מ, ירושלים 2021 , 372 עמ' (עריכה  יחד פרופ' זאב דרורי וד"ר צבי צמרת)

 

ג )  מאמרים בכתבי עת מדעיים עם שיפוט

מאמרים שהתפרסמו

1) שארית הפליטה בדיוניהם ושיקוליהם של חברי הנהלת הסוכנות, ילקוט מורשת כ"ט (1980), עמ' 80-53.

2) התנועה הציונית נוכח שארית הפליטה בשלהי מלחמת העולם השניה, דפים לחקר תקופת השואה ג' (1984), עמ' 158-139.

3) ראשית הקשר בין חיילי הבריגדה לבין שארית הפליטה, יהדות זמננו 3 (1986), עמ' 247-227.

4) The Yishuv's Response to the Destruction of European Jewry, 1942-1943, Studies in Zionism Vol. 8 No. 2 (1987), Pp. 211-222

4א) היבטים ביחס הישוב בארץ לשואת יהודי אירופה (1943-1942), מתוך: נורית גרץ (עורכת), נקודות תצפית - תרבות וחברה בארץ-ישראל, תל-אביב תשמ"ח, עמ' 85-74.

 The Yishuv's Self-Image and the Reality of the Holocaust, The(5
 73-88 .,  pp (48 (Fall 1988  Jerusalem Quarterly

5א) דימויו העצמי של היישוב ומציאות השואה בראי העיתונות של הקיבוץ המאוחד ומפא"י, ילקוט מורשת מ"ח (אפריל 1990), עמ' 109-97.

5ב') התפרסם שוב ב: דינה פורת ומרדכי נאור (עורכים), העיתונות היהודית בארץ-ישראל נוכח השואה, 1939 - 1945 , הוצאת משרד הביטחון והוצאת אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 2002 , עמ' 195 - 208 .

6) דוד בן-גוריון ויצחק טבנקין לנוכח שואת יהודי אירופה, קתדרה 51 (ניסן תשמ"ט),

עמ' 188-173.

6a) The Positions of David Ben-Gurion and Yitzhak Tabenkin vis-à-vis the Holocaust of European Jewry, Holocaust and Genocide Studies, Vol. 5, no. 2 (1990),

 pp. 191-204

7) המאבק על דמות 'החלוץ' בתנועת העבודה בא"י, 1945-1943, דפים לחקר תקופת השואה ז' (1989), עמ' 162-147.

8)  משואה לתקומה? שאלת הפליטים היהודים במדיניות הציונית, קתדרה 55 (אביב תש"ן), עמ' 175-162.

. 8a) The Jewish Refugees in the Zionist Policy During the Holocaust, 

, pp. 351-368  Studies,  Vol. 30 No. 2 (April 1994)  Middle Eastern

9) ישוב, גולה ושואה - מיתוס ומציאות, יהדות זמננו 6 (1990), עמ' 143-128.

, pp. 172 – 194.(1991) 10a) Yishuv, Golah et Shoah. Mythe et realite, Pardes 14

10b) Yishuv, Diaspora, and Holocaust - Myth and Reality, Yivo Annual
l 23 (1996), pp. 365-390
.Vol

10) התנועה הרוויזיוניסטית ותנועת העבודה - שאלת קווי המתאר, עיונים בתקומת ישראל 3 (תשנ"ג), עמ' 366-349.

11) השינוי בדימויו של קסטנר כעדות לשינוי בדימויה של השואה, קתדרה 69

(תשרי תשנ"ד), עמ' 151-134.

11a) Changing Conceptions of the Holocaust: The Kasztner Case, Studies in Contemporary Jewry X (1994), pp. 211-230

12) "תנועת החרות" ומשפט קסטנר", יהדות זמננו 8 (תשנ"ג), עמ' 267-243.

12a) The Herut Movement and the Kasztner Trial, Holocaust and Genocide Studie

Vol. 8/3 (December 1994), pp. 349-371

13) הביקורת הרוויזיוניסטית על הנהגת היישוב בתקופת השואה, קובץ יד ושם כ"ג (תשנ"ד), עמ' ב290-271.

.13a) Revisionist Criticism of the Yishuv Leadership During the Holocaust, Yad Vashem Studies XIII (1993), PP. 369-396

14) משפט אייכמן כנקודת מפנה?, דפים לחקר השואה י"א (תשנ"ד), עמ' 189-175.

15) The Political Dimension of Holocaust Memory in Israel during the 1950s, Israel Affairs,

. Vol. 1, No. 3 (Spring 1995), pp. 129-145

15א') "בהקשר פוליטי" - הממד הפוליטי של זיכרון השואה בשנות החמישים, עיונים בתקומת ישראל 6 (תשנ"ו), עמ' 287-271.

16) מפלגה מתמודדת עם כישלונה - מפא"י לנוכח תוצאות הבחירות לכנסת השלישית, קתדרה 77 (תשרי תשנ"ו), עמ' 138-124.

the Beginning: Towards an Understanding of the Term of the Beginning of 17) The End of

the State of Israel", Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 4 (October 1995), pp. 671-690.

  (ראה גם פריט מס'  6  בסעיף "מאמרים בהליכי כינוסים")

18) The Holocaust on Trial: the Kastner Trial, the Eichmann Trial and the Israeli Society, Israel Studies, Vol. 1, No. 2 (Dec. 1996) pp. 1-26

(ראו גם פריט מס' 7  בסעיף "מאמרים בהליכי כינוסים")

 

19) החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ויחסה של החברה הישראלית לשואה ולניצוליה,

קתדרה 82 (דצמבר 1996 ), עמ' 153 - 164 .  

20) Ben-Gurions Weg zum “Anderen Deutschland”, 1952-1963, Vierteiljahrshefte fuer Zeitgeschichte 48/2 (April 2000), pp. 255-280. 

(ראו גם סעיף ד', מס' 4)

  21)  The Debate Concerning the Role of Culture in the State's First  Years, The Journal of            Israeli History,  Vol. 17 No. 2 (1996), 179 - 193.

(ראו גם סעיף ד', מס' 5)

22) אל הפנטזיה וחזרה - מדוע דוד בן-גוריון החליט לרדת לשדה - בוקר, עיונים בתקומת ישראל  8 (1998 ), עמ' 298 - 319 .

 22a)  To Fantasy and Back: David Ben-Gurion's First Resignation, 1953, Israel Affairs, Vol. 8, No. 1-2, (Winter 2002), pp. 59-78.   

23) תנועת החרות נגד השילומים מגרמניה, 50 ל - 48 - מומנטים ביקורתיים בתולדות המדינה (גיליון מיוחד תיאוריה וביקורת 12 - 13), ירושלים ותל-אביב 1999, עמ' 99 - 111.

24) מעורבות האינטלקטואלים ב"פרשת לבון", ציון, שנה ס"ד/ ג' (תשנ"ט), עמ' 358 –  377

25) הדרך לוואזנר: כיצד אושרה ההחלטה על משא ומתן ישיר בין ישראל לגרמניה, 1951 - 1952,

קובץ יד שם כ"ח (תש"ס), עמ' 247 -  275 .

25a) The Road to Wassenaar: How the Decision on Direct Negotiations Between Israel and Germany Was Approved, Yad Vashem Studies XXVIII (2000), pp. 311-350.

Middle Eastern Studies, Vol. 37, No. 2 26) Ben-Gurion’s Final Resignation in 1963,

(April 2001), pp.131-152

(ראו גם בסעיף מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים", מס' 8 )

27)  תנועת החרות - שמואל תמיר ומשפט קסטנר, עיונים בתקומת ישראל 11 (תשס"ב ), עמ' 598 - 616 .

28*)  הדגל החלופי - קשרי ישראל עם גרמניה המערבית בתנועת חרות, 1951- 1967, ציון,  שנה ס"ז/ד (תשס"ב), עמ' 401 - 435 .

29*) מאצ"ל לגח"ל - קווי המתאר של תנועת החרות, 1965-1948, עיונים בתקומת ישראל 13

(2003 ), עמ' 233 - 254 .

 30) The Way into the First "Upheaval" - The History of the Herut Movement,

Israel Studies Vol. 10 No. 3 (Fall 2005), pp. 54-86  , ( (1948-1977

(המאמר הזה הוא הרחבה ועיבוד של מאמר מס' 29)

31*) נתן אלתרמן וגרמניה: עמדתו כלפי המגעים עמה על רקע יחסיו עם משה שרת, ישראל 5 (2004 ), עמ' 99 - 122 .

 32*) משה שרת והסכם השילומים מגרמניה, 1949 - 1952 , קתדרה 115 (ניסן תשס"ה), עמ'

 157 - 195 .

32a*) Moshe Sharett and the German Reparations Agreement, 1949–1952, Studies  of Contemporary Jewry , Vol. 21,(2006)  Pp. 213-232.

33*) Where’s Menachem Begin? His Disappearance in 1951 and Its Significance, Israel Studies Forum   20 (2) (2005), pp. 115 - 137.  

34* ) נוסע עובר בשדה התעופה לוד - פרשת "שאכט בלוד" ומשמעותה, ישראל 9 (2006 ), עמ' 87 – 107  .

35*) The Founding Father and the War Criminal’s Trial: Ben-Gurion and Eichmann

Trial, Yad Vashem Studies 36(1) (2008). Pp. 211-251.

35א*)  האב המייסד" ומשפטו של הצורר - יחסו של בן-גוריון למשפט אייכמן , קובץ יד ושם  36

(1 ) (2008 ), עמ' 181 –212

36* )  "השבועון המסוים" ומשפטי השואה בישראל: "העולם הזה" בין משפט קסטנר ומשפט אייכמן , עיונים בתקומת ישראל  18 (2008 ), עמ' 363 – 387 .

37*) יחסו של בן-גוריון לתנועה הרביזיוניסטית וזרמיה , עיונים בתקומת ישראל 19  (2009 ), עמ' 306 – 344

38*) In the Name of Six Million Accusers: Gideon Hausner as Attorney-General   

and His Place in the Eichmann Trial, Israel Studies, Vol. 14/2 (Summer 2009), pp. 26-49

38א') בשם שישה מיליון קטגורים? גדעון האוזנר כיועץ המשפטי לממשלה ומקומו במשפט אייכמן, ילקוט מורשת 91 (8 ) (יוני 2012 ), עמ' 15 - 55 

39*) הפה שהיתיר: בן-גוריון, הקמת רפ"י והחרם נגד תנועת החרות ב-1965, ישראל  17 (2010 ) , עמ' 131 – 166 

40*) Golda Meir, Israel’s Fourth Prime Minister (1969–1974) , Middle Eastern Studies   No. 47 No. 1 (January 2011) , pp. 43-61.

ראו גם מס' ו' 13))

41*)  The Revisionist Movement and Democracy ,Journal of Modern Jewish Studies

Vol. 10. No. 2 (July 2011), pp. 185-204

42 * )  החזרה לכור מחצבתו: מנחם בגין בממשלת הליכוד הלאומי, פרישתו ממנה בשנת 1970 ומשמעותה,   קתדרה 141 (תשרי תשע"ב), עמ' 133 -  158 .

43)  The Founding Father and the General: David Ben-Gurion and Moshe Dayan,

 Middle  Eastern  Studies ,  Vol. 47 No. 6 (November 2011), pp. 845-861

44) הקדמה למשפטו של הצורר – בין חקיקת חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה למשפט אייכמן, קובץ יד ושם  מ'/2 (2012 ), עמ' 115 – 140

44a) Prelude to the Eichmann Trial: From the Enactment of the Holocaust and Heroism  Remembrance Day Law to the War Criminal Trial, Yad Vashem Studies 40/2 (2012), 137-171

45) From Peace in the South to War in the North: Menachem Begin as Prime Minister, 1977-1983,  Israel Studies  19/1   (2014),  pp. 145-165.

ראו גם ד' 11) )

46 ) שני טורים, שני פנים - דיוני הכנסת על בטורים  של נתן אלתרמן  קתדרה  152 (יולי 2014), עמ' 111 – 138.

47 ) פנחס לבון בזירה הפוליטית בראשית שנות המדינה (עד 1955 ),  בעיונים בתקומת ישראל 24 (2014), עמ'  331 – 362 .

48 )  שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בדיוני ממשלת ישראל, קתדרה 155 (ניסן תשע"ה), עמ' 161 – 194  (יחד עם ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי)

49   ) Why Was Moshe Sharett Deposed? A Historical Question and a Historiographical Issue, Israel Studies 20/3 (Fall 2015), pp.131-157

( 50  עיצוב המפה הפוליטית החדשה בישראל , 1965 – 1967,  קתדרה 163 (אפריל 2017 ) ,

  עמ' 1 – 30

51א (   Shaping the New Political Order in Israel, 1965-1967, Israel Studies Review . Vol, 33/3 (Winter 2018), pp. 30-46.

51 ) בין בונה היסודות למהפכן:  יצחק אולשן, מאיר שמגר וזיכרונותיהם, שערי משפט ט' (תשרי תשע"ח – אוקטובר 2017),  עמ' 343 -360

52  )  בין שני תצלומים: שינוי הפרופיל הפוליטי של המטכ"ל בשנתו הראשונה,  עלי זית וחרב , כרך י"ח (2019 ),  עמ' 173 -  198

53 ) מהפך – הבחירות לכנסת התשיעית (1977 ) –  משמעות המושג "גוש חוסם" והברית ההיסטורית החדשה, בתוך: אסף ידידיה וסיגלית רוזמרין (עורכים),  "ציונות – בין ריאליזציה למשיחיות: היסטוריה, הגות, ריאליה" , מכללת אפרתה ,  ירושלים  2021 ,  עמ'  229 - 244

1948 as a Turing Point on the Israeli Political Map  ( 54

  Israel Studies . Vol. 24 No.  3) Fall  2019) pp. 157-179

ראה  ד9

55 )  משפטי הרוצחים בשואה – בין משפט אייכמן ומשפט דמיאניוק , בילקוט מורשת  101 (ינואר 2021 ), עמ' 69 - 99

55 א)  The Trials of Murderers from the Holocaust: Comparing the Trials Eichmann and Demjanjuk, Holocaust and Antisemitism Research 18 (2021), pp. 251-293  

57)  Municipal Elections in the Holy City: Campaigns, Results and  Coalition Building

in Jerusalem. 1948 – 1973 ,  Israel Studies 27/3 (  Fall 2022) ,  p.  143-165

58 ) בין נתן אלתרמן ליונתן רטוש: אחדות וניגוד בין שני משוררי תל אביב התפרסם באלפיים

 

 ד') מאמרים או פרקים בספרים מדעיים שאינם הליכי כינוסים

פרקים שהתפרסמו

1 חזרת שליחי הקבוץ המאוחד מאירופה מתוך: אניטה שפירא (עורכת), ההעפלה - מאסף לתולדות ההצלה, הבריחה, ההעפלה ושארית הפליטה, תל-אביב 1990 , עמ' 108 – 123.

2) Mapai and the "Kastner Trail", in: S. I. Troen and N. Lucas (Eds.), Israel: The First Mapai Decade of Independence, SUNY Press, New-York 1995, pp. 195-210

3)  הידיעות על ההשמדה באירופה ושאלת מימדי העלייה, בתוך: דבורה הכהן (עורכת), קיבוץ הגלויות - מיתוס ומציאות, הוצאת מרכז זלמן שז"ר, ירושלים תשנ"ח, עמ' 233 - 248.

4)  הדרך ל"גרמניה האחרת" - בן-גוריון וגרמניה, 1952 - 1960 , בתוך: אניטה שפירא (עורכת),

עצמאות - חמישים שנות מדינה, הוצאת מרכז זלמן שז"ר, ירושלים תשנ"ח, עמ' 245 - 266 .

5)  בן-גוריון בשנות המדינה הראשונות: בין פוליטיקה לתרבות, בתוך: יוסי בן-ארצי, ישראל ברטל ואלחנן ריינר (עורכים), נוף מולדתו - מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל ובתולדותיה, הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים תש"ס, עמ' 533 - 550 .

6*) Die Juedische Gemeinde in Palastina ("Yishuv")(1934-1948), in:

und J. Nittenberg (Hg.), Flucht in die Freihiet – Oesterreichische Juden in  A. Hagen

Palastina und Israel, Wien 2006, pp. 133-153

  7*)   Between Dialectical and Unquivovcal Israeli Historiography’s Treatment

of the Yishuv’s and the Zionist Movement’s Attitude to the Holocaust. In: Benny Morris (Editor), Making Israel, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2007, pp. 278-298

8* ) "או מולדת חופשית או גטו" : יחסם של מנחם בגין והאצ"ל לשואה בשנות הארבעים,

בתוך: דינה פורת (עורך), שואה ממרחק תבוא: אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לשואה ולנאציזם, 1933 – 1948 , הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2008 , עמ' 379 – 402 .

9*) 1948 כנקודת מפנה במפה הפוליטית הישראלית , בתוך: מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), אזרחים במלחמה – קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות,   בהוצאת יד יצחק בן-צבי המכון לחקר הציונות באוניברסיטת תל-אביב, עמ'  524 – 548

10*) שתי הנשמות: מנחם בגין כראש הממשלה (1977 –1983 ), בתוך: אברהם דיסקין (עורך), מאלטלנה עד הנה – גלגולה של תנועה - מחרות לליכוד,  מרכז מורשת מנחם בגין והוצאת כרמל, ירושלים 2011 ,  עמ' 194 – 227 

  *11) בין פתק הבוחר לבין רצון הפרישה  - היחס של זאב ז'בוטינסקי ושל מנחם בגין לדמוקרטיה  בתוך: אלון גל ואחרים (עורכים), בדרך הדמוקרטית – על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה-בוקר 2012 , עמ' 491 – 527 .

12 ) בין משק כנפי ההיסטוריה לבין ימי חולין:  הרכבת הממשלה הראשונה ומשמעותה. בתוך: מרדכי בר-און ומאיר חזן (עורכים), פוליטיקה במלחמה – קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, יד יצחק בן צבי, ירושלים 2014, עמ' 127 - 155.     

13 ) "ועדת הנגב" במלחמת העצמאות: התיישבות, כלכלה וצבאיות: בתוך: מרדכי בר-און, יצחק גרינברג ומאיר חזן (עורכים(,וכלכלה במלחמה - קובץ מאמרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, יד בן-צבי, ירושלים 2017 , עמ' 304 – 329

14 )   Introduction , Neil Kaplan and Yaakov Sharett (Editors ), The Diary of Moshe Sharett (1953-1956), Indiana University Press, Bloomington 2019. Volume I. pp. XVII - XXXIV

15 )  בחירות בעיר הקודש - מערכות הבחירות לעירית ירושלים, 1950 – 1973, יתפרסם בקובץ מאמרים על ירושלים המחולקת

 

ה') מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים

מאמרים שהתפרסמו

1)  שורשי העלייה ההמונית, דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ב' כרך ראשון (תולדות עם ישראל), ירושלים תש"ן, עמ' 548-544.

לי

2 ) דמותה של שארית הפליטה בעיני הנהגת מפא"י, מתוך: ישראל גוטמן ועדינה דרכסלר (עורכים), שארית הפליטה, 1948-1944 - השיקום והמאבק הפוליטי, ירושלים תשנ"א,

עמ' 377-365.

 .2a) Mapai's Programs Regarding She'erit Hapletah, in: Yisrael Gutmann and Avital Saf (eds.), She'erit Hapletah, 1944-1948, Jerusalem 1990, pp. 405-418

3)  בין בודפשט לוארשה - על בעיית הלחימה ב'משפט קסטנר', דפים לחקר תקופת השואה י"ב (תשנ"ה), עמ' 330-309.

4) Rescuing Hungarian Jewry during the Holocaust,Was Israel Kastner a Hero? Israel  Kastner and the Problematics of  in: M. Mor (Ed),

.Crisis and Reaction: The Hero in Jewish History , Creighton University Press, Omaha, Nebraska, pp. 269-279

5) עיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית בשנות החמישים, בתוך: ישראל גוטמן (עורך), תמורות בעם היהודי בעקבות השואה, הוצאת יד-ושם, ירושלים תשנ"ו, עמ' 494-473.

5) Shaping the Memory of the Holocaust in Israeli Society of the  

.1950's, in Yisrael Gutman (Ed.), Major Changes Within the Jewish People in the Wake of the Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem 1996, pp.497-518

6) "קץ הראשית": לבירור המושג ראשית המדינה, בתוך: יחיעם ויץ (עורך), בין חזון לרויזיה - מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית, ירושלים 1997 , עמ'   235 - 256 .

7) בין קתרזיס לקרב סכינים - "משפט אייכמן" ו"משפט קסטנר והשפעתם על החברה הישראלית, בתוך: דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר (עורכים), משפט והיסטוריה, ירושלים 1999, עמ' 395 - 421 .

8) "הפרידה מן האב המייסד" - פרישת דוד בן - גוריון ב 1963 בתוך: אניטה שפירא (עורכת),

מדינה בדרך, הוצאת מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים 2001 , עמ' 73 108 .

*9) תפקידם של אנשי מרכז אירופה בהכרעת הפוליטית על "השילומים", בתוך: משה צימרמן ויותם חותם (עורכים), בין המולדות - היקיים במחוזותיהם, הוצאת מרכז זלמן שז"ר, ירושלים 2005 , עמ' 285 - 290

9a*) Die Rolle der Einwanderer aus Mitteleuropa bei der politschen Entscheidung ueber die "Wiedergutmachung", in: M. Zimmermann und Y.Hotam (Hg.), Zweimal Heimat - Die Jeckes zwischen Mitteleurope und Nahost, Frankfurt 2005, pp. 295-303   

­10) יוסף ויץ בגליל העליון, בתוך: אופירה גראוויס קובלסקי (עורכת), בשבילי העבר - פרקים בתולדות קרן קיימת לישראל היהודית ובתולדות ההתיישבות היהודית בגליל התחתון,הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 2016, עמ' 15 – 31.

 

11)  יוסף ויץ וחזון היער הישראלי:  אורות וצללים. בתוך: אופירה גראוייס-קובלסקי ויחיעם ויץ, בין הפרטי לכללי בהתיישבות היהודית בארץ-ישראל,  הוצאת מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה, חיפה 2020 , עמ' 93 – 120

12 ) אחדות הניגודים – יחסי דוד בן-גוריון ואורי צבי גרינברג (אצ"ג ),  יתפרסם בקובץ מאמרים על אצ"ג

 

ו) מאמרים בכתבי עת לא שפיטים

1) יחס האיטלקים ליהודים במלחמת העולם השניה, משואה ד' (1976), עמ' 180-163.

2) על האדם בשואה, משואה ז' (1979), עמ' 52-45.

(התפרסם בשנית ב: יואל רפל (עורך), כל הימים ההם - מבחר מחקרים - קובץ משואה ל' (2001 ),

עמ' 157 - 165 ).  

.(1982), Pp.97-104 44 3) Himmler in Poznan: Evil Rationalized, Forum

4) תנועות הנוער הארץ-ישראליות והשואה, עידן 13 - תנועות הנוער (1920-1960), ירושלים תשמ"ט, עמ' 182-172.

5 ) הצלה וגאולה: ניגוד או השלמה?, משואה י"ח (1990), עמ' 42-32.

6 ) על השלום והשמאל הרדיקלי, פנים 3 (אוקטובר 1997), עמ' 35 – 43 .

7) המהפך שלא היה: איך כמעט כבשו הציוניים הכלליים את השלטון, פנים 9 (אביב 1999), עמ'

91 - 99

8) העכבר הוליד הר, בתוך: דוד חשין ואחרים (עורכים), בית-המשפט – חמישים שנות שפיטה, ירושלים 1999 , עמ' 50 – 53 .

9 ) משה שרת, יומנו והמאבק על נורמות מוסריות בעשור הראשון למדינה, גשר 139 (קיץ 1999 ), עמ' 52 – 62 .

10 ) ארוכה הדרך למהפך: תנועת חרות, 1948 -1977, האומה 138 (חורף תש"ס - 1999), עמ' 62 -72

11)  "אבי אבות הקונצנזוס "- לוי אשכול - האיש וזמנו, בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים), עידן העשור השני - תשי"ח - תשכ"ח , ירושלים 2000 , עמ' 167 - 193 .

12) נסיכי ההוד, פנים 19 (חורף 2002 ), עמ' 54 - 61 .

13*) סמכותיות ללא ראיית הנולד - גולדה מאיר כראש ממשלת ישראל הרביעית, 1969 – 1974, בתוך:  חנה יבלונקה וצבי צמרת (עורכים), עידן - העשור השלישי (תשכ"ח – תשל"ח). ירושלים

2008 , עמ  89 – 102

 

14 *)  על "דור הבנים" ונפתולי הפוליטיקה הישראלית, עת-מול  199 (מאי 2008 ), עמ' 61 – 63 .

15 ) "תסביך האב" של רענן ויץ:  ממשיך ומורד, בכיוונים חדשים  29 (דצמבר  2013 ), עמ' 266 – 275 .

16) יהושע  השל ייבין – ה"חייל האלמוני" של הימין הרדיקלי בארץ-ישראל, האומה 194 (קיץ 2014 ), עמ' 59 – 64 .

17 )  הקמת המצפים בגליל בעשור הרביעי, עידן – העשור הרביעי , עמ' 305 - 316

18) הצל שלי ואני – יחיעם ויץ ועול מורשתו, עת-מול 241 (יולי 2015), עמ' 28- 29    

19) "איכה  עשיתם  כדבר הזה לעם הזה?" - פולמוס השילומים בשנות ה-50, עת-מול 242 (אוקטובר 2015), עמ' 32 – 34  

20) דרכו הייחודית של יצחק שמיר לראשות הממשלה, כיוונים חדשים 34 (2016), עמ' 106 – 116. 

21 ) האב, הבן והמבצר – על הקמת קיבוץ יחיעם, עת-מול 252 (ספטמבר 2017), עמ' 25 - 28  

256

22 )  ממשלה קטנה וגדולה –הממשלה השלישית (1951 – 1952 ),  עת-מול  256 , (מאי 2018 ), עמ' 1 – 4

22 ) הנהלת הסוכנות הין ידיעה למודעות,  עת-מול  266 (ינואר 2020 ), עמ' 14 – 18

23 ) בין ז'בוטינסקי לבן-גוריון: איש התרבות ואיש הפוליטיקה, האומה  (מאי 2020 ), עמ' 63 – 70

24 )  הולך בדרכו – הדרמה והחמצה של זאב ז'בוטינסקי בדרמה שהתחוללה בקונגרס הציוני  הי"ז (1931 ),  עתמול 270 (2011 ), עמ' 16 – 19

25 )  טינה ושיתוף פעולה – יחסי יצחק רבין ושמעון פרס בשנים 1981 – 1995 , בתוך: צבי צמרת, זאב דרורי ויחיעם ויץ (עורכים), העשור החמישי (תשמ"ח – תשנ"ח) (1988 – 1998 ), הוצאת ראובן מס, ירושלים 2021 , עמ' 85 – 98

26 )  רומן אהבה עם אדמת הארץ - יוסף ויץ ועיצוב דמות קק"ל,  בתוך: עתמול  278 (נובמבר 2021 )  עמ' 17 = 21 , (גיליון מיוחד על קק"ל  )

 

ז) ביקורות ספרים

1) מן הרעות הקטנות, הבנאליות, אל הבלתי-נתפש, זמנים 10 (1983), עמ' 108-107.

2) האידיאולוגיה הציונית לנוכח ההשמדה, זמנים 14 (1984), עמ' 101-100.

3) שכר ועונש בפוליטיקה, זמנים 21 (1986), עמ' 108-106.

4) דוד בן-גוריון - ממנהיגות המעמד למנהיגות העם, זמנים 29 (סתיו 1988), עמ' 94-96.

 

4a) Studies in Contemporary Jewry VI(1990), PP. 409-412

5) פרולוג לדור בארץ, מאזנים כרך ס"ג גיליון 4, (סיון תשמ"ט), עמ' 65-64.

6) שני הסברים על שתי דרכים, קתדרה 53 (תשרי תש"ן), עמ' 131-123.

7) ביקורת על הספר מיישוב למדינה, 1949-1947: תמורות ורציפות, ציון נ"ו/א' (תשנ"א), עמ' 110-108.

8) נפש מפלגה, קתדרה 59 (ניסן תשנ"א), עמ' 171-165.

9) ביקורת על ספרו של בנימין אליאב זיכרונות מן הימין

.Studies in Contemporary Jewry VIII (1992), PP. 376-379

10) הקיבוץ בין אוטופיה לפוליטיקה, קתדרה 73 (תשרי תשנ"ה), עמ' 151-146.

11) ביקורת על ספרו של מרדכי בראון בשערי עזה

.Studies of Contemporary Jewry X (1994), pp. 349-350

12) חידה ושמה לבון, עיונים בתקומת ישראל 9 (תש"ס), עמ' 560 - 567 .

 13* ) לכל איש יש שם...,  עיונים בתקומת ישראל  11 (2001 ), עמ' 562 – 571 . 

14 *) העובדות שביסוד הזיכרון, עיונים בתקומת ישראל   13 (2003 ), עמ' 443 - 448 .

15*)  בין תפארת לטרגדיה,  זמנים 88 (סתיו 2004 ), עמ' 106 - 109 .

16*) ביקורת על ספרו של דוד אוחנה משיחיות וממלכתיות – בן-גוריון והאינטלקטואליים בין חזון מדיני לתיאולוגיה פוליטית, ציון ע/ד (תשס"ה), עמ' 575 - 580 .

*17 ) הדרך לפסגה ומחירה, זמנים  92 (סתיו 2005), עמ' 113 - 116 .

18 *) בין משורר החצר לבין מוכיח בשער, זמנים  94 (אביב 2006 ), עמ' 100 – 102 

19*) בין ההיסטוריה הכללית לבין ההיסטוריה הפרטית, ילקוט מורשת 82 (אוקטובר 2006 ), עמ' 165 -169 .

     19a*) Between General History and Private History, Yalkut Moreshet 82

(Winter 2006) , pp, 166-171

20 *) העובדות על ספת ההיסטוריון, ישראל  10 (2006 ), עמ' 239 – 244 . 

21 * ) פניה של מפלגת השלטון, קתדרה  130 (דצמבר 2008 ), עמ' 176 – 180

22 * )  בין כתיבה היסטורית להנצחה, קתדרה 134  (דצמבר 2009 ), עמ' 162 – 165

23 * )  צמיחתו של מנהיג , ישראל 18 (2010 ), עמ' 271 – 277

24 * ) סוד כוחו של ישראל גלילי, בקתדרה  143 (ניסן תשע"ב), עמ' 198 – 202

25 * )  אדם בעקבות גורלו, קובץ יד ושם , כרך 39 מס. 2 (2011), עמ' 223 – 243    

 

25a) The Man in the Footsteps of his Fate, Yad Vashem Studies, Vol. 39, No. 2,

,  (2011), pp. 273-286  

26 ) התהפוכות והמשברים של שמואל אטינגר, כיוונים  חדשים 26 (יוני 2012), עמ' 200 – 210 .

27 ) כוחו המוגבל של "היחיד  בדורו", האומה 189 (מרץ 2013 ),  עמ' 107 – 112 . , 

28 )  פנחס ספיר  בין עוצמה לחולשה, בקתדרה   147 (מרץ 2013 ), עמ' 197 – 202

29 ) ביקורת על ספרה של דינה זילבר "בשם החוק", המרחב הציבורי 8 (חורף 2014 ), עמ' 146  - 151. 

30 ) מאיר יערי -  אורות וצללים, ישראל  22 (2014 ),  עמ'  215 – 222

31 ) פייסנות כתמרור אזהרה לדיפלומט, כיוונים חדשים  31  (דצמבר 2014 ), עמ' 305 – 309.

32)  משה דיין בין סגידה לסקילה, קתדרה  157 (ספטמבר 2015 ), עמ' 200 – 206 

33 ) בעיות ב"ספינת הדגל", קתדרה 159 (אפריל 2016), עמ'  210 – 216

34 )  ביקורת על הספר:

Daniel Gordis, Menachem Begin: The Battle for Israel's Soul  

Affairs 8/3 (2014), pp. 139-143 The Israel Journal of Foreign

35) עוד חוליה בקריסת השלטון הבריטי בארץ-ישראל, האומה 200 ( נובמבר 2015), עמ'

205 – 211 

36) זיכרונותיו של הנשיא החמישי, קתדרה  166 (דצמבר 2017 ), עמ' 178 - 182

37 ) יותר טובה מתדמיתה -  ממשלת רבין הראשונה, ישראל     25 (2017 ),  עמ' 275 – 280

38) משפטים בחצר האחורית,  קתדרה 168 (יולי 2018 ),  עמ' 200 - 201

39 )  דרך העקלתון למלחמת סיני, עלי זית ט"ז (2016), עמ' 345 - 351

40) נפש דור הבנים – "דור ראשון לגאולה", קתרזיס 27  (ספטמבר 2017), עמ' 25 – 40 

41 ) מלאכה קלה, קתדרה  170 (ינואר 2019 ),  עמ' 197 - 201

42 )  דרך העברת ההגמוניה – משמאל לימין, המרחב הציבורי 14 (2018 ),  עמ' 154- 160

43 )  בין כפור לחום – בין קומוניסטיות לבין לאומיות, קתדרה 173 (אוקטובר 2019 ) , עמ' 176 – 181

 44 ) משפטי הקורבנות,  ילקוט מורשת    101  (דצמבר 2020 ), עמ' 375 – 383

The Trial of Victims, Holocaust and Antisemitism Research 18 (2021), pp.

 

45 ) בין פוליטיקה לביטחון: הפיקוח האזרחי על ארגון "ההגנה",  עלי זית כ' (2020 ), עמ' 341 – 347

46 ) סיפור החיים של האב המייסד,  קתדרה 176 (תשרי תשפ"א ), עמ'  176 – 181

47) "העם היהודי – אייכה?", האומה 219 (אוגוסט 2020 ), עמ' 126 – 130

 48 )  Dan Porat. Bitter Reckoning: Israel Tries Holocaust Survivors as Nazi Collaborators

AJS Review 45/1 (April  2021) , pp. 224-226

ביקורת על ספרה של רבקה ברוט "האזור האפור – הקאפו  היהודי במשפט", ילקוט מורשת 101 (דצמבר  2020 ),  עמ'  346 – 354

49 ) נשים בתקופה הראשונה של ישראל – מעמד, פער ודימוי, קתדרה   178 , יולי 2021 , עמ' 188 – 193  

49 ) מדור המעטים שהקימו את המדינה, האומה 223 (אוגוסט 2021 ), עמ' 134 -  138

 Review of Rivka Brot’s  In the Gray Zone, Moreshet 18 (2021 ) ; pp. 455-465( 50

 ( 51  להיות ספרדי בארצנו, בקריאות ישראליות  1 (ינואר 2022 ), עמ'  350 – 355

52 )  פרשת תל-חי ויוסף טרומפלדור  - גלגולי זיכרון ומיתוסים, ארצות הגליל, כרך 1 , סיון תשפ"ב (2022 ), עמ' 131 – 137

53 )  הרמטכ"ל שכשל בפוליטיקה, האומה 227 ,  עמ'  99 – 105

54)   אבי המחדל, חייל השלום,   האומה  229   (פברואר 2023 ) , עמ' 117 - 122

55) ביקורת על ספרה של תמר גזית "בצל השלטון הנאצי – הקהילה היהודית בברסלאו בשנים 1933 – 1941 ,  ילקוט מורשת  103 (2022 ), עמ'  364 – 369

56)      בין היבריס לבין טראומה – יתפרסם בישראל גיליון 30

57 )  שביתת האקדמיים – החשיבות והמשמעות ההיסטורית,  אמור להתפרסם  בציון תשפ"ג / ד  (יולי 2023 )

 

ח') יחידות לימוד באוניברסיטה הפתוחה

1) עליית הנאציזם, יחידה מס' 3 במסגרת הקורס בימי שואה ופקודה (תל-אביב 1984 , 192 עמ')

2) העמידה היהודית, יחידה מס' 11 במסגרת הקורס בימי שואה ופקודה (תל-אביב 1989 ,

עמ' 120-61.)

3) החיים היהודיים תחת שלטון הנאצים, יחידה מס' 9 במסגרת הקורס בימי שואה ופקודה, (יחד עם דן מכמן) (תל-אביב 1989 , 134 עמ')

4) אחרי השואה, יחידה מס' 12 במסגרת הקורס בימי שואה ופקודה, עמ' 60-19

ו - 94-84. (תל-אביב 1991 ) 

 5 )הבחירות לכנסת ומשברים ממשלתיים, יחידה מס' 9 במסגרת הקורס ישראל בעשור ראשון.

(תל-אביב 2001 , 77 עמ')

6) מחלוקת פוליטיות ואידיאולוגים: משפטי פראג  והוויכוח על הסכם השילומים עם גרמניה יחידה מס' 10 במסגרת הקורס ישראל בעשור הראשון

(תל-אביב 2001 , 70 עמ')

 

ט) פרקים באנציקלופדיות וספרי לימוד

1) עריכת המדורים ציונות ומדינת ישראל בבריטניקה לנוער, הוצאת כתר, ירושלים 1996

2) חלוקת ארץ ישראל: הגשמה או סתירה של הרעיון הציוני, בתוך: נעימה ברזל (עורכת), מקימים מדינה, תל-אביב 1997 , עמ' 224 - 243 .

3) מי יציל את העם היהודי? התנועה הציונית נוכח השואה ותוצאות מלחמת העולם השנייה, בתוך: שם, עמ' 299 - 323.

4-5) פרקים עשרים ושמונה (מאבק היישוב והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית עצמאית) וארבעים (אירועים נבחרים שהשפיעו על החברה והמדינה בישראל בשנות החמישים והששים)  בתוך: אליעזר דומקה (עורך), העולם והיהודים בדורות האחרונים, חלק ב', ירושלים 1999, עמ' 221 - 227  ו - 319 - 328.

6  ) ערכים ל"אנציקלופדיה העברית החדשה המקוונת"

 

י') פרסומים אחרים

מ-1977 פרסמתי למעלה מ500- מאמרים פובליציסטיים בכול העיתונים היומיים ("הארץ", "דבר", "מעריב", ידיעות אחרונות", "חדשות" ו"על המשמר") ובכתבי-עת לא מדעיים. יותר 200 מהם הם ביקורות ספרים.

מחקר

תחומי מחקרי

  1. הפוליטיקה הישראלית

  2. מחנה הימין בישראל

  3. השפעת השואה על החברה הישראלית

  4. יחסי ישראל – גרמניה

  5. פרשת לבון

  6. הפן הפוליטי של נתן אלרתמן