דרישות לתואר ראשון בתולדות ישראל במסלול דו-ראשי מובנה

דרישות לתואר ראשון בתולדות ישראל במסלול דו-ראשי מובנה

25 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש