מסלול דו-חוגי מובנה תשפ"ד ותשפ"ה

דרישות למסלול דו-חוגי מובנה תשפ"ה (מסלול 11250)

קורסי חובה – בכל התקופות

 

4 מבואות - הרצאות               8 ש"ש

3 מבואות - תרגילים               6 ש"ש

קריאה, כתיבה, חשיבה          1 ש"ש

סמינריונים

2 סמינריונים                          4 ש"ש

קורסי בחירה

3 קורסי בחירה                        6 ש"ש

                                   

סה"כ                                       25 ש"ש

 

הצירופים הקיימים במחלקתנו

            לימודי א"י

            היסטוריה כללית

            מזרח תיכון

            תלמוד

            תנ"ך

            ספרות עם ישראל

            חינוך  (מלבד במגמה לחינוך מיוחד)

            לשון עברית

            סוציולוגיה

            ערבית

            פילוסופיה

            לימודים קלאסיים

            החוג המשולב למדעי היהדות (במגמת אמנות יהודית)

            ב.א. רב תחומי במדעי הרוחדרישות למסלול דו-חוגי מובנה תשפ"ד

25 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)