מקבלי תואר דוקטור

ברכות חמות למקבלי תואר ד"ר שכתבו את עבודתם במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו. 

לרשימת מקבלי התואר דוקטור במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו לאורך כל השנים לחצו על הקישור 

לרשימת עבודות התזה (M.A) שנכתבו במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו לאורך כל השנים לחצו על הקישור 

לרשימת הצעות המחקר לתואר שני (M.A) שאושרו במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו לחצו על הקישור