מסלול דו-חוגי לא מובנה

דרישות למסלול דו-חוגי לא מובנה

27 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 15 ש"ש.    

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)