מידע על מערכת תשפ"ב

את הפרטים אודות מערכת תשפ"ב ניתן לראות בלינק

https://jewish-history.biu.ac.il/node/1203