ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט

ד"ר אוריאל גלמן

טלפון
דוא"ל
uriel.gellman@biu.ac.il
משרד
בניין 410 חדר 44
שעות קבלה
יום שני 13:30 - 14:30 בתיאום מראש.
  קורות חיים

  תארים אקדמיים

  2011-2005: תואר שלישי (PhD). עם פרס הצטיינות (במקום ציון 'מעולה' שכבר אינו ניתן).  האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל

  2004-2003: תואר שני (MA). בהצטיינות יתירה. האוניברסיטה העברית בירושלים. החוג להיסטוריה של עם ישראל

  2002-2000:  תואר ראשון (BA). בהצטיינות. האוניברסיטה העברית בירושלים. החוג להיסטוריה של עם ישראל  והתכנית למצטיינים בבית הספר להיסטוריה

   

  פוסט דוקטורט

  2014-2013: מלגאי אורבך, הקרן לזיכרון.

  2012-2011: אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל והמכון לחקר יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין.

  2011-2014 (תקופות קיץ): חוקר אורח במכון שמעון דובנוב, אוניברסיטת לייפציג, גרמניה.

   

  רקע מקצועי

  2014 - : חבר סגל במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן.

  2020 - : ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט, אוניברסיטת בר אילן

  2015 - : חבר וועדת ההיגוי של השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה (IUAP) – נציג אוניברסיטת בר אילן.

  2018 - : חבר ועדת העמותה למורשת יהדות גליציה ובוקובינה.

  2018-2016: חבר דירקטוריון וחבר ההנהלה, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי (אמת"י).

  2013-2012: הוראה בתכנית בלימודי יהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  2013-2012: הוראה במחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

  2011-2010: הוראה בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

  2012-2007: עורך מדור הספרים של כתב העת 'ציון' - החברה ההיסטורית הישראלית.

  2009-2005: המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב.

  2006-2005: עוזר הוראה, 'סכוליון' מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, האוניברסיטה העברית.

   

   

  מענקי מחקר, מלגות ופרסים

  2022: שותף במענק מחקר: The Polish Ministry of Education and Science, National Program for the Development of Humanities (NPRH)

  2022: חוקר אורח בכיר Maimonides Centre for Advanced Studies (MCAS), אוניברסיטת המבורג, גרמניה (סמסטר אביב)

  2020: פרס שזר לחקר תולדות ישראל

  2017: זוכה שותף במימון לתכנית לימודים חדשה בלימודי רוסיה ומזרח אירופה, מטעם הקרן למדעי הרוח לשנים 2021-2017 (IUAP)

  2016-2019: מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע (ISF): "מחלוקת בלז-מונקץ': פונדמנטליזם יהודי אורתודוקסי בין מלחמות העולם" (2018-2015)

  2017:  פרס לחוקרים מצטיינים על שם פרופסור עזרא מנדלסון ז״ל ופרופסור יונתן פרנקל ז״ל, החברה ההיסטורית הישראלית

  2017:  מרצה מצטיין לשנת 2017, אוניברסיטת בר אילן

  2012: פרס הצטיינות לעבודת דוקטורט, הרשות לתלמידי מחקר האוניברסיטה העברית בירושלים.

  2012: פרס הקרן ע"ש אולגה וויליאם לקריץ לתמיכה במחקר.

  2011-2008: מלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח (ות"ת).

  2010-2011: פרס לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג.

  2007, 2008: מלגות מחקר של קרן הזיכרון לתרבות יהודית.

  2007: מלגת קנדה לתלמידי מחקר מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים.

  2008-2005: מלגות מחקר מטעם 'בית שלום עליכם' לתרבות יהדות מזרח אירופה.

  2007-2004: פרסים ומלגות מחקר מטעם מרכז נבזלין לחקר תולדות יהודי מזרח אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

   

  מחקר

  תחומי המחקר:

  1. תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה
  2. חסידות
  3. השכלה
  4. אורתודוקסיה
  פרסומים

  רשימת פרסומים


  ספרים:
  מחבר שותף: Hasidism: A New History (Princeton University Press, 2017)
  השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין (מרכז זלמן שזר, 2018 )
  ספר חסידים: חיבור גנוז בגנותה של החסידות, מרכז דינור באוניברסיטה העברית ומרכז
  זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשס"ז.


  ספרים עריכה:
  ראובן גפני, יוחאי בן-גדליה ואוריאל גלמן (עורכים), גבוה מעל גבוה: בית הכנסת תפארת ישראל
  והקהילה החסידית בירושלים, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשע"ו.
  דוד אסף ועמנואל אטקס (עורכים) אוריאל גלמן (עורך משנה), 'החדר': היבטים היסטוריים
  וחברתיים, המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב, תל אביב תש"ע.


  פרסומים נוספים:
  ‘A Private Life of a Communal Leader: The Autobiography of Arie Leib Feinstein (1821-1903)’ [forthcoming 2021]


  ׳חסיד בא לעיר: ראשיתה של החסידות בקרקוב׳ (בדפוס)
  ‘A Private Life of a Communal Leader: The Autobiography of Arie Leib Feinstein (1821-1903)’ [forthcoming 2021]


  ׳חסיד בא לעיר: ראשיתה של החסידות בקרקוב׳ (בדפוס)
  ‘Popular Religion and Modernity: Jewish Magic Books in Eastern Europe in the Nineteenth Century’, Polin: Studies in Polish Jewry 33 [forthcoming 2020]


  'Stories', in: Marcin Wodziński (ed.), Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives (Rutgers University Press, 2019): 60-74


  'Mitnagedim', in: Marcin Wodziński (ed.), Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives (Rutgers University Press, 2019): 75-90


  ‘Between Worlds: The Miserable Life of an Itinerant Preacher on the Eve of Modernity’, Jewish Quarterly Review, 109 (2019): 54-83


  ‘Becoming a Movement: Early Nineteenth-Century Hasidism in the Eyes of R. Kalonymus Kalman Epstein of Kraków’, Modern Judaism 38 (2018): 307–327


  '"פלא יועץ": חיבור גנוז לתולדות חסידות פשיסחה', קבלה 37 ( 2017 (, עמ׳ 320-303 .


  'החסידים בירושלים במאה התשע עשרה', גבוה מעל גבוה: בית הכנסת תפארת ישראל והקהילה
  החסידית בירושלים, ירושלים תשע"ו, עמ' 30-11 .


  Marcin Wodziński and Uriel Gellman, 'Toward a New Geography of Hasidism', Jewish History 27 (2013), pp. 171-199


  'החתונה הגדולה באוסטילה: גלגוליו של מיתוס חסידי', תרביץ, פ )תשע"ג(, עמ' 594-567 .
  ‘An Authors' Guide: Authorship of Hasidic Compendium’, Zutot 9 (2013), pp. 1-12


  'האליטה הלמדנית ביהדות ליטא: דמותה ותדמיתה'. בתוך: איליה לוריא (עורך), תולדות
  יהודי רוסיה, ב: מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית 1917-1772 , מרכז זלמן שזר, ירושלים
  תשע"ב, עמ' 123-113 .


  גרסה רוסית: У. Гелльман. "Ученая элита литовского еврейства: действительность и идеалы", История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения российской империи. 1772-1917, Jerusalem 2012, pp. 147-163
  “Israel Baal Shem Tov”, Oxford Bibliographies in Jewish Studies. Ed. David Biale. New York: Oxford University Press (2013)


  'שתי איגרות לתולדות הבעש"ט', ציון עו (תשע"א), עמ' 234-219 .


  'החדר במזרח אירופה: מבחר ביבליוגרפי מוער', בתוך: 'החדר': היבטים היסטוריים וחברתיים,
  המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב, תל אביב תש"ע, עמ' 566-525 .


  Gershon David Hundert (Editor in Chief), The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press, 2008: Article: 'Rabinowitz-Te’omim, Eliyahu David'


  סקירת ספר:
  Marcin Wodziński, Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: A History of Conflict, Oxford 2005 בתוך: 'גלעד' כא )תשס"ז(, עמ' 192-187 .

  תאריך עדכון אחרון : 25/06/2023