פרופ' לוין יגאל

פרופ'
ראש מכון ריבלין לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
דוא"ל: 
טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

מחקר

תחומי עניין אקדמיים:

  1. היסטוריה, ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל ושכנותיה בעת העתיקה.
  2. ישראל המקראית בתקופת הברזל ובראשית ימי הבית השני.
  3. החברה בישראל הקדומה.
  4. הדת הישראלית הקדומה ושכנותיה.
  5. טופונומיה מקראית.
  6. רשימות יחס מקראיות כמקור למידע היסטורי אודות החברה הישראלית הקדומה.