ראש מכון ריבלין לתולדות ארץ-ישראל ויישובה

פרופ' יגאל לוין

טלפון
דוא"ל
Yigal.Levin@biu.ac.il
משרד
בניין 410 חדר 36
שעות קבלה
יום ג'  12-14 . בתיאום מראש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני.
  קורות חיים

  לקורות החיים של פרופ' יגאל לוין לחץ על הקישור

  Yigal Levin - CV

   

  Personal Information:

  E-mail: Yigal.Levin@biu.ac.il

  https://orcid.org/0000-0002-5873-6518

   

  Academic Degrees:

  1986-1988 – B.A in Land of Israel Studies+ General History, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, IL.

  1989-1990 – M.A. in Land of Israel Studies Bar-Ilan University, Ramat-Gan, IL (Transferred to direct PhD).

  1991-1999 – PhD in Land of Israel Studies Bar-Ilan University, Ramat-Gan, IL.

  Subject of PhD Dissertation:  The Historical Geography of the Chronicler

  Names of PhD Advisors:  Prof. Anson F. Rainey; Prof. Aaron Demsky

   

  Academic Awards and Grants:

  Straus Fund –1989

  Moskowitz Chair – 1990

  Ben-David Fund – 1992

  Moskowitz Chair – 1992

  Yad Ben-Zvi – 1992

  Philip and Rivka Mayer Fund – 1994

  Yad Ben-Zvi – 1999

  Bar-Ilan University Awards Committee – 1991, 1993, 1994, 1996, 1998

  Memorial Foundation for Jewish Culture – 2001-2002

  Pinchos Churgin Prize – 2008

   

  Archaeological Field Experience:

  Participation in “Land of Ephraim” Survey –1987

  Sumaqa (Mt. Carmel) Excavations – 1986-1988

  Kefar Hanania Excavations – 1989

  Tel Beth Shemesh Excavations – 1990-1993

  Tell es-Safi/Gath Excavations – 2005-2008 (as academic program director)

   

  Appointments at Universities and Academic Institutions:

  2017 -  Bar-Ilan University, Dept. of Jewish History – associate professor (full time, tenured)

  2017-  Bar-Ilan University, Multidisciplinary Department of Studies – head of department

  2008-2017 - Bar-Ilan University, Dept. of Jewish History – senior lecturer (full time)

  2006 -   Jerusalem University College - instructor

  2004-2014 - Hebrew University, Jerusalem, Rothberg International School - adjunct lecturer

  2004-2009 - Schechter Institute of Jewish Studies - visiting lecturer

  2004-2008 - Ashkelon Academic College - lecturer

  2004-2008 - Ariel University Center of Samaria - lecturer (senior lecturer from 2006)

  2003-2008 - Bar-Ilan University, Jewish History+Land of Israel Studies - adjunct lecturer

  2001-2003 - University of Tennessee at Chattanooga - visiting research fellow

  2002-2003 - Vanderbilt University Divinity School - visiting lecturer

  1990-2001 - Bar-Ilan University, Land of Israel Studies - assistant lecturer

  1991-2001, 2005 - Jordan Valley Academic College - lecturer

  1996-2000 - Judea and Samaria Collegelecturer

  1992 - Safed Regional College - adjunct lecturer

  1993-2000 - Bar-Ilan University, Land of Israel Studies - assistant head of the department.

   

  Additional Information:

  Licensed tour guide and occasionally teaches at tour-guide training courses and lectures at various forums.

  Member of the Society of Biblical Literature, the Israel Association for Assyriology and Ancient Near Eastern Studies and the Israel Exploration Society.

  Member of the Minerva Center for the Study of the Relations between Israel and Aram in the Biblical Period.

   

  Organization of Academic Conferences

  1. Settlement and Security in the Southern Hebron Hills in Ancient Times (The Fourteenth Annual   Conference of the Department of Land of Israel Studies), Ramat-Gan, 1994 (with Z. Safrai)
  2. Ninety Years since the Founding of the Eretz-Israel Office, Ramat-Gan, 1998
  3. Settlement Patterns in Times of Change, (The Nineteenth Annual Conference of the Department of Land of Israel Studies) Ramat-Gan, 1999 (with D. Hacohen)
  4. Changes in Settlement and Culture in the Persian Period (part of the 14th World Congress of Jewish Studies), Jerusalem, 2005
  5. The Eighth International Conference on Jewish Names, Ramat-Gan, 2007
  6. Israelite and Jewish Identity in the Biblical and Second Temple Periods, Ramat-Gan, 2008
  7. The Ninth International Conference on Jewish Names, Jerusalem, 2009 (with A. Demsky)
  8. War and Peace in Jewish Tradition, Jerusalem, 2009 (with A. Shapira, Y. Brandes and M. Hellinger)
  9. “And They Went Up and Toured the Land, (The 30th Annual Conference of the Department of Land of Israel Studies) Ramat-Gan, 2010 (with A. Faust and S. Bunimovitz)
  10. The Tenth International Conference on Jewish Names, Ramat-Gan, 2011 (with A. Demsky and B. Kotlerman)
  11. New Studies on Jerusalem - the 18th Annual Conference, Ramat-Gan, Dec. 2012 (with E. Baruch and A. Levy-Reifer)
  12. Jewish Religion in Light of New Inscriptions and Papyri, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 19 May 2013 (with E. Eshel and A. Lange)
  13. Economic History of the Jews through the Ages: Sources, Methodologies, Narratives, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 5-6 June 2013 (with G. Bacon, O. Meron and A. Schremer)
  14. The Eleventh International Conference on Jewish Names, Jerusalem, 29 July 2013 (with A. Demsky)
  15. The Twelfth International Conference on Jewish Names, Ramat-Gan, 18 March 2015 (with A. Demsky and I. Breier).
  16.  The Thirteenth International Conference on Jewish Names, Jerusalem, 7 August 2017 (with A. Demsky)
  17. The Fourteenth International Conference on Jewish Names, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 3 June 2019 (with A. Demsky).
  18. Hameir La-’Aretz – A Conference on Jewish Society and Culture In Honor of Prof. Meir Bar-Ilan on the Occasion of his Retirement, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 16 January 2020 (with E. Friedheim).
  19. Continuity and Change in the Land of Israel: Material Culture, Language, Identity, Religion and Administration from the Eighth to the Second Centuries BCE – A research workshop hosted jointly by the Department of Land of Israel Studies in Kinneret College on the Sea of Galilee and the Israel and Golda Koschitzky Department of Jewish History and Contemporary Jewry, Bar-Ilan University, 27 May 2021, Kinneret College on the Sea of Galilee (with H. Katz).
  20. The Fifteenth International Conference on Jewish Names, Bar-Ilan University, 5.10.2021 (held online) (with Aaron Demsky).

   

  Presentations at Academic Conferences

   

  1. “The Territories of Ephraim and Manasseh in the Book of Chronicles”, Judea and Samaria Studies – The 3rd Annual Conference, Ariel, 1993.
  2. “The South of Judah According to the Biblical Lists”, Settlement and Security in the Southern Hebron Hills in Ancient Times (The Fourteenth Annual Conference of the Department of Land of Israel Studies), Ramat-Gan, 1994.
  3. “The Burial Place of Joab son of Zeruiah, Chief of David’s Hosts”, Judea and Samaria Studies – The 4th Annual Conference, Ariel, 1995.
  4. “Earthly Jerusalem in the Book of Chronicles: Contemporary or Historical?”,  New Studies on Jerusalem – The Second Conference, Ingeborg Rennert Center of Jerusalem Studies, Ramat-Gan, 1996.
  5. “The Changes in the Borders of Yehud During the Persian Period”, Judea and Samaria Studies 5, Ariel, 1996.
  6. “The Connections Between the Tribes of Asher and Benjamin”, Judea and Samaria Studies 7, Ariel, 1998 (with A. Faust).
  7. “The Land of Goshen, Gibeon, and the Southern Frontier of Saul’s Kingdom”, Judea and Samaria Research Studies 11, Ariel, 2002.
  8. “The Galilee in the Kingdoms of Saul and David”, New Studies on the Galilee 3, Tel Hai, 2001.
  9. “Who was the Chronicler’s Audience?”, The Southeastern Commission for the Study of Religion, Atlanta, 2002.
  10. “From Goshen to Gibeon: The Southern Frontier of the Early Monarchy”, The Southeastern Commission for the Study of Religion, Atlanta, 2002.
  11. “Chronological Aspects of the Chronicler’s Genealogies”, The Society of Biblical Literature – American Academy of Religion, Toronto, 2002.
  12. “Geographical Aspects of the Chronicler’s Genealogies”, The Society of Biblical Literature – American Academy of Religion, Atlanta, 2003.
  13. “The Political Status of the Tribe of Benjamin and the Joseph Story”, Judea and Samaria Research Studies 14, Ariel, 2004.
  14. “Galilee in the Book of Chronicles”, New Studies on the Galilee 6, Tel Hai, 2004
  15. “‘In Hebron He Reigned Seven Years’: Notes on David’s Rule in Hebron”, Judea and Samaria Research Studies 15, Ariel, 2005.
  16. “The Southern Frontier of Yehud and the Creation of Idumea”, The Fourteenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 2005.
  17. “Baal-Shalishah, Baal-Perazim, Baal-Hazor and Baal-Tamar: On ‘Baal’ Toponyms in the Central Hill Country”, Judea and Samaria Research Studies 16, Ariel, 2006.
  18. “The Idea of Nation in the Book of Judges”, Israelite and Jewish Identity in the Biblical and Second Temple Periods, Ramat-Gan, 2008.
  19. “The Contribution of Historical Geography for the Atlas”, MedArchNet/DAAHL, November, San Diego 2008.
  20. “Was the Ark Present at the Battle of Michmash?”, Judea and Samaria Research Studies 19, Ariel, 2009.
  21. “Sheshonq I and the Negev Haserim”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, New Orleans, November 2009.
  22. “The Characters of Joab and Samuel in Chronicles”, Memory and History in Chronicles, Ramat-Gan, 2010.
  23. “Joshua and Judges: Literary Features and Historical Reality”, The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History, Haifa, June 2010.
  24. “A New Proposal for the Identification of Khirbet Qeiyafa”, “And They Went Up and Toured the Land” (The 30th Annual Conference of the Department of Land of Israel Studies), Ramat-Gan, 2010.
  25. “Conquered and Unconquered: Reality and Ideology in the Geography of Joshua”, Colloquium Biblicum Lovaniense - The Book of Joshua and the Land of Israel, Leuven, Belgum, July 2010.
  26. “The Inheritance of the Land according to Joshua, Judges Samuel and Kings”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Atlanta, November 2010.
  27. “The Biblical Period in One narrative of Jewish History”, What Happened to Jewish History? An Academic Conference on the Research and Teaching of Jewish History, Ramat-Gan, 2010.
  28. “Khirbet Qeiyafa – The Ma’agalah?”, Between Bible, Linguistics and Biblical Archaeology, Orot Yisrael College, Elkanah, 2011.
  29. “The Haqars/Hagars in the Shishak List – A New Solution”, Place Names in the Land of Israel, Yad Yitzhak Ben-Zvi, Jerusalem, 2011.
  30. “Baal Worship in Early Israel: An Onomastic View”, The Society of Biblical Literature International Meeting, London, July 2011.
  31. “Joshua and Judges: Historiography and Historical Reality”, The Society of Biblical Literature International Meeting, London, July 2011.
  32. “The Formation of Samaritan Identity between the Rule of Assyria and the Rule of Persia”, In the Highlands Depth: The Second Western Benjamin Conference, Hashmonaim, October 2011.
  33. “The Character of Joab in the Book of Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Francisco, 19-22 November 2011.
  34. “The Identification and Function of Khirbet Qeiyafa: A New Suggestion”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Francisco, 19-22 November 2011.
  35. “Rab-shakeh’s Hebrew Speech: History versus Rhetoric”, New Studies on Jerusalem, The Seventeenth Annual Conference, Ramat-Gan, 25 December, 2011.
  36. “David, Hiram and Solomon: Friendship or Dependence?”, The Jews of Lebanon: Identity and Heritage, Ramat-Gan, 15 May 2012.
  37. “Shishak and the Negev Haserim”, The Negev: Landscape, Population, Settlement (The 32nd Annual Conference of the Department of Land of Israel Studies and Archaeology), Ramat-Gan, 31 May, 2012.
  38. “What is the Purpose of the Genealogical Introduction to the Book of Chronicles?”, Lists in Epigraphy, Administration and History of the Pre-Modern Age, Mandel Center of Jewish Studies, The Hebrew University in Jerusalem, 5 June 2012.
  39. “The Struggle over the Right of Return: The Conflict between the Returnees to Zion and the People of the Land”, Conflicts and Debates in Jewish Communities through the Generations, Ramat-Gan, 20-21 June, 2012.
  40. “The Formation of Idumean Identity”, The Idumeans and the Nabataeans (Aram Thirty Fourth International Conference) , The Oriental Institute, University of Oxford, 24-27 July 2012.
  41. “The Development of Religious Identity in Idumea”, Jewish Religion in Light of New Inscriptions and Papyri, Ramat-Gan, 19 May 2013.
  42. “The Identification, Function and Context of Khirbet Qeiyafa: Archaeology, Historical-Geography and Historiography”, Judea and Samaria Research Studies – The 23rd Annual Meeting, Ariel, 13 June, 2013.
  43. “Rab-shakeh's Hebrew Speech: History vs. Rhetoric”, Society of Biblical Literature International Meeting, St. Andrews, Scotland, 7-11 July 2013.
  44. “Why Did the Adversaries of Judah and Benjamin Emphasize Their Foreign Origins?”, Society of Biblical Literature International Meeting, St. Andrews, Scotland, 7-11 July 2013.
  45. “By Whose God did Goliath Curse and Where did David Take his Head?”, International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) 21st Congress, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany, 4-9 August 2013.
  46. “The Concern with Mixed Marriages in Ezra-Nehemiah in Light of Epigraphic Evidence”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Baltimore, 23-26 November 2013.
  47. “The Divorce of the Foreign Women in Ezra and Nehemiah and its Place in the Formation of Jewish Identity in the Early Second Temple Period”, Ethnicity and Nationhood in the Land of Israel through the Generations (The 34th Annual Conference of the Department of Land of Israel Studies and Archaeology), Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 19 June 2014.
  48. “Why did Zerubbabel’s Adversaries Emphasize their Foreign Origins?”, European Association of Jewish Studies 10th Congress, Paris, July 21, 2014.
  49. “By Whose God did Goliath Curse and Where did David Take his Head?, Three Notes on 1 Samuel 17”, Colloquium Biblicum Lovaniense LXIII, Katholieke Universiteit Leuven,  July 30, 2014.
  50. “‘My Father was a Wandering Aramean’: Biblical Views of the Ancestral Relationship Between Israel and Aram”, Wandering Arameans: Arameans outside Syria: Textual and Archaeological Perspectives, Institut für Altes Testament der Universität Leipzig, 21-23.10.2014.
  51. “And There Was Peace between Israel and the Amorites” (1 Sam 7:14): Israelites and Canaanites in Late Iron I”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Diego, 22-25 November 2014.
  52. “And There Was Peace between Israel and the Amorites” (1 Sam 7:14): Israelites and Canaanites in Late Iron I”, Archaeology and Text: Toward Establishing a Meaningful Dialogue between Written Sources and Material Finds, Ariel University, 10-12 May 2015.
  53.  “The Jordan River in Biblical Geography: The Border of the Land or a Part of the Land?”, The River Jordan (ARAM Forty First International Conference) , The Oriental Institute, University of Oxford, July 13-15, 2015.
  54.  “The Jordan River in the Bible: The Border of the Land or a Part of the Land?”, In the Highlands Depth: The Sixth Western Benjamin Conference, Hashmonaim, 8 October, 2015.
  55.  “The Role of the Levites in Chronicles: Past, Present, or Utopia?”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Atlanta, 21-24 November 2015.
  56.  “Understanding Athaliah”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Atlanta, 21-24 November 2015.
  57.  “Mixed Marriages in the Book of Chronicles - A Reflection of Social Attitudes in Persian-Period Yehud”, IX Congress on Transeuphratesia in the Persian Period: Unity and Diversity, Institut Protestant de Théologie de Paris, 7-9.4.2016 (with Iris Hakak-Marsh).
  58.  “Aram and Arameans in the Book of Chronicles”, Dependency and Autonomy in Intercultural Relations: Israel and Aram as a Case Study, Institut für Altes Testament der Universität Leipzig, June 5th-9th, 2016.
  59.  “The Boundary between Judah and Israel”, XXII Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Stellenbosch, South Africa, 4-8 July, 2016.
  60.  “Aram and Arameans in Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Antonio, 19-22 November 2016.
  61.  “‘We Were Joyous’: Jerusalem during the Restoration in Vision and Reality”, Jerusalem through the Ages, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 30 March 2017.
  62.  “The Chronicler’s Presentation of the History of Israel: Between History, Historiography and Utopia”, SBL-EABS International Meeting, Humboldt University, Berlin, 8 August 2017.
  63. “Levites and ‘Reforming Kings’ in Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Boston, 18-21 November, 2017.
  64. “‘We were like Dreamers’: Persian-Period Jerusalem in Vision and in Reality”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Boston, 18-21 November, 2017.
  65. “Persian-Period Jerusalem in the Shadow of Destruction”, Writing and Re-Writing History by Destruction, Institut für Altes Testament der Universität Leipzig, May 14-17, 2018.
  66. “The Chronicler’s Re-Writing of the History of Israel: Why and How?”, Writing and Rewriting History: Ancient Israel and Near Eastern Cultures, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, June 17-20, 2018.
  67. “Judges, Elders and Officers in Chronicles”, SBL-EABS International Meeting, Helsinki, July 30 – August 3, 2018.
  68. “The Role of Amalek in the Transfer of the Monarchy from Saul to David”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Denver, 17-20 November, 2018.
  69. “The Chronicles of the Kings of Judah - Deliberations and Choices in the Composition of a Commentary”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Denver, 17-20 November, 2018.
  70. “David, Hiram and Solomon: A Look at the Geography”, Between Israel, Aram and Phoenicia: Archaeological and Historical Perspectives - The Minerva Center for the Relations between Israel and Aram in Biblical Times 4th Annual Conference – Bar-Ilan University, May 27-29, 2019.
  71. “Athaliah: An Israelean Princess in the Kingdom of Judah”, Judea and Samaria Research Studies – The 29th Conference, Ariel, 20 June 2019 (keynote lecture).
  72. “Were there Levites in the Second Temple?”, EABS Annual Conference, University of Warsaw, 11-14 August 2019.
  73. “Was Kiriath-jearim in Judah or in Benjamin, and was Benjamin in Israel or in Judah?”, American Schools of Oriental Research Annual Meeting, San Diego, 19-22 November, 2019.
  74. “One Ark, Two Arks, Three Arks, More?”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Diego, 23-26 November, 2019.
  75. “Kiriath-jearim and the Border between Judah and Benjamin”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Diego, 23-26 November, 2019.
  76. “Memories of the Assyrian Exile in Persian-Period Yehud”, Mass Deportations: To and from the Levant during the Age of Empires, Tel Aviv University, January 8–9, 2020.
  77. “Did the Levites Sing in the Second Temple”, Hameir La-’Aretz – A Conference on Jewish Society and Culture In Honor of Prof. Meir Bar-Ilan on the Occasion of his Retirement, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 16 January 2020.
  78. “The Administration of Idumea in the Persian and Early Hellenistic Periods”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Boston, November 29 – December 10, 2020 (held online).
  79. “Restoration in the Shadow of Ruin: Jerusalem in the Persian Period”, The Bible, Geography, and You, Jerusalem University College Online Seminar, January 10-11, 2021.
  80. “Kiriath-Jearim: In Judah or in Benjamin?”, In the Highland’s Depth – 11th Conference, Ariel University, 28 January 2021 (held online).
  81. “Benjamin between Judah and Israel: Kinship vs. Geopolitics”, American Association of Geographers Annual Meeting, Seattle, WA, April 7-11, 2021 (Bible Geography Specialty Group) (held online).
  82. “Samaria, Judea and Idumea from the Assyrian Period to the Hellenistic Period: A Comparative View”, Continuity and Change in the Land of Israel: Material Culture, Language, Identity, Religion and Administration from the Eighth to the Second Centuries BCE – A research workshop hosted jointly by the Department of Land of Israel Studies in Kinneret College on the Sea of Galilee and the Israel and Golda Koschitzky Department of Jewish History and Contemporary Jewry, Bar-Ilan University, 27 May 2021, Kinneret College on the Sea of Galilee.
  83. “Sheshonq’s ‘Lower Register" and the Hazerim of the Negev’, Sheshonq (Shishak) in Palestine, Austrian Archaeological Institute, Vienna, 31.5 – 1.6.2021 (held online).
  84. “The History of the Levites from their Origins to their Disappearance: A New Proposal”, EABS Annual Conference, University of Wuppertal, 2-5 August 2021 (held online).
  85. “Samaria: A View from the Book of Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Antonio, 20-23 November, 2021.
  86. “Hiram, David, and Solomon: A Geographical Look at a Their Relationship”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Antonio, 20-23 November, 2021.

   

   

  מחקר

  תחומי עניין אקדמיים:

  1. היסטוריה, ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל ושכנותיה בעת העתיקה.
  2. ישראל המקראית בתקופת הברזל ובראשית ימי הבית השני.
  3. החברה בישראל הקדומה.
  4. הדת הישראלית הקדומה ושכנותיה.
  5. טופונומיה מקראית.
  6. רשימות יחס מקראיות כמקור למידע היסטורי אודות החברה הישראלית הקדומה.

   

   

   

  פרסומים

  לרשימת הפרסומים של פרופ' יגאל לוין לחץ על הקישור 

  Publications:

  Books (editor):

  1. A Time of Change: Judah and its Neighbors in the Persian and Early Hellenistic Period, London, T&T Clark, 2007 – editor
  2. War and Peace in Jewish Tradition from the Biblical World to the Present, London, Routledge, 2012 – co-editor (with A. Shapira).
  3. New Studies on Jerusalem – vol.18, Ramat-Gan, 2012 (with E. Baruch and A. Levy-Reifer)
  4. "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8): Epigraphy and Daily Life - From the Bible to the Talmud - Dedicated to the memory of Professor Hanan Eshel, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2014 – co-editor (with E. Eshel)
  5.  “And Inscribe the Name of Aaron”: Studies in Bible, Epigraphy, Literacy and History Presented to Aaron Demsky, Rolling Hills Estates: Western Academic Press, 2017 (Maarav 21 (2014); co-editor with Ber Kotlerman).

   

  Books (author):

  1. The Chronicles of the Kings of Judah: 2 Chronicles 10-36 – A New Translation and Commentary, London, Bloomsbury T & T Clark, 2017 (2 additional volumes under contract).

   

  Articles:

  1. “The Territories of Ephraim and Manasseh in the Book of Chronicles”, in: Y. Eshel and Z.H.  Ehrlich (eds.): Judea and Samaria Studies – Proceedings of the Third Conference, Ariel, 1994, pp. 55-64 (Hebrew with English abstract)
  2. “The South of Judah According to the Biblical Lists”, in: Z. Safrai and Y. Levin (eds.): Settlement and Security in the Southern Hebron Hills in Ancient Times (The Fourteenth Annual Conference of the Department of Land of Israel Studies), Ramat-Gan, 1994, pp. 9-29 (Hebrew)
  3. “The Burial Place of Joab son of Zeruiah, Chief of David’s Hosts”, in: Y. Eshel and Z.H.  Ehrlich (eds.): Judea and Samaria Studies – Proceedings of the Fourth Conference, Ariel, 1995, pp. 53-58 (Hebrew with English abstract)
  4. “Earthly Jerusalem in the Book of Chronicles: Contemporary or Historical?”, in: A. Faust (ed.): New Studies on Jerusalem – Proceedings of the Second Conference, Ramat-Gan, 1996, pp. 24*-44*
  5. “The Changes in the Borders of Yehud During the Persian Period”, in: Y. Eshel and Z.H.  Ehrlich (eds.): Judea and Samaria Studies – Proceedings of the Fifth Conference, Ariel, 1996, pp. 81-96 (Hebrew with English abstract)
  6. “The Connections Between the Tribes of Asher and Benjamin”, in: Y. Eshel (ed.): Judea and Samaria Studies – Proceedings of the Seventh Conference, Ariel, 1998, pp. 225-231 (Hebrew with English abstract) (with A. Faust)
  7. “Understanding Biblical Genealogies”, Currents in Research: Biblical Studies 9 (2001), 11-46
  8. “Moreshet Gath: A New Identification of Tel Harasim”, in: S. Givon (ed.), The Eleventh Season of Excavation at Tel Harasim [Nahal Barkai] 2000 – Preliminary Report * 11, Tel Aviv 2002, 35-49 (Hebrew)
  9. “The Land of Goshen, Gibeon, and the Southern Frontier of Saul’s Kingdom”, in: Y. Eshel (ed.): Judea and Samaria Research Studies XI, Ariel, 2002, 51-68 (Hebrew with English abstract)
  10. “Nimrod the Mighty, King of Kish, King of Sumer and Akkad”, Vetus Testementum 52 (2002), 350-366
  11. “The Search for Moresheth-Gath: A New Proposal”, Palestine Exploration Quarterly 134 (2002), 28-36
  12. Review Article of The Keepers – An Introduction to the History and Culture of the Samaritans, by Robert T. Anderson and Terry Giles, Journal of Biblical Studies 3/1 (2003), 27-32 (http://journalofbiblicalstudies.org/Issue6/Origins_Revisited.pdf)
  13. “Who Was the Chronicler’s Audience? – A Hint from his Genealogies”, Journal of Biblical Literature 122 (2003), 229-245
  14. “Chisloth-tabor, Rimmon, The Brook that is Before Jokneam and the Valley of Yiphtah-el: the Border of the Allotment of Zebulun” Cathedra 108 (2003), 5-36 (Hebrew with English abstract)
  15. “‘From Goshen to Gibeon’ (Josh. 10:41): The Southern Frontier of the Early Monarchy”, Maarav 10 (2003), 195-220
  16. “Joseph, Judah and the ‘Benjamin Conundrum’”, Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft 116 (2004), 223-241
  17. “From Lists to History: Chronological Aspects of the Chronicler’s Genealogies”, Journal of Biblical Literature 123 (2004), 601-636
  18. “The Political Status of the Tribe of Benjamin and the Joseph Story”, in: Y. Eshel (ed.): Judea and Samaria Research Studies XIV, Ariel, 2005, 35-52 (Hebrew with English abstract)
  19. “Jesus, ‘Son of God’ and ‘Son of David’: The ‘Adoption’ of Jesus into the Davidic Line”, Journal for the Study of the New Testament 28 (2006), 415-442
  20. “‘In Hebron He Reigned Seven Years’: Notes on David’s Rule in Hebron”, in: Y. Eshel (ed.): Judea and Samaria Research Studies XV, Ariel, 2006, 21-38 (Hebrew with English abstract)
  21. “The Roads of the Land of Israel in the Biblical Period”, Mar’eh 1 (2006), 25-42 (Hebrew)
  22. “Numbers 34:2-12, The Boundaries of the Land of Canaan and the Empire of Necho”, Journal of the Ancient Near Eastern Society 30 (2006), 55-76
  23. “Baal-Shalishah, Baal-Perazim, Baal-Hazor and Baal-Tamar: On ‘Baal’ Toponyms in the Central Hill Country”, in: Y. Eshel (ed.): Judea and Samaria Research Studies XVI, Ariel, 2007, 17-34 (Hebrew with English abstract).
  24. “When did the Galilee become Israelite?”, in: S. Japhet (ed.), Shnaton – Annual of Biblical and Ancient Near Eastern Studies 17 (2007), 113-132 (Hebrew with English abstract).
  25. “The Southern Frontier of Yehud and the Creation of Idumea”, in Y. Levin (ed.), A Time of Change: Judah and its Neighbors in the Persian and Early Hellenistic Period, London, T&T Clark, 2007, 239-252.
  26. “Israelite and Jewish Identity during the Biblical and Second Temple Period: Tribalism, Nationhood and Religion” (news article), Henoch 31 (2009), 210-213.
  27. “Aphek, Aphekah”, “Aroer, Aroerite”, “Antipatris”, “Arbela”, in: H.-J. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception II, Berlin, Walter de Gruyter, 2009.
  28. “Was the Ark Present at the Battle of Michmash?”, in: M. Billig (ed.), Judea and Samaria Research Studies 19, Ariel, 2010, 21-30 (Hebrew with English abstract).
  29. Review article of Nili Wazana, All the Boundaries of the Land, Zion 75 (2010), 347-354 (Hebrew).
  30. “The Status of Gath in Micah’s Lament for the Cities of Judah”, in: M. Garsiel, R. Kasher, A. Frisch, D. Elgavish (eds.), Studies in Bible and Exegesis 10, Presented to Shmuel Vargon, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan, 2011, 223-237 (Hebrew).
  31. “Baal-gad”, “Baal-hanan”, “Baal-hazor”, “Baal-hermon”, “Baal-perazim”, “Baal-tamar” in: H.-J. Klauck et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception III, Berlin, Walter de Gruyter, 2011.
  32. “Rab-shakeh’s Hebrew Speech: History versus Rhetoric”, in E. Baruch, A. Levy-Reifer and A. Faust (eds.), New Studies on Jerusalem 17, Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies, Ramat-Gan, 2011, 137-149 (Hebrew with English abstract).
  33. “The Wars of Joshua – Weaning Away from the Divine”, in Y. Levin and A. Shapira (eds.), War and Peace in Jewish Tradition from the Biblical World to the Present, London, Routledge, 2012, 37-50.
  34. “Philistine Gath in the Biblical Record”, in A.M. Maeir (ed.), Tell es-Safi/Gath I: The 1996-2005 Seasons (Ägypten und Altes Testament 69) Wiesbaden, Harrassowitz, 2012, 141-152.
  35. “Did Pharaoh Sheshonq Attack Jerusalem?”, Biblical Archaeology Review 38/4 (2012), 42-52, 66.
  36. Review article of Zipora Talshir (ed.), Israel and its Land: Inscriptions and History, Proceedings of a Conference in Honor of Shmuel Ahituv (Beer-Sheva XIX, 2010), Beit Mikra 57 (2012), 135-142 (Hebrew).
  37. “The Family of Man: The Genre and Purpose of Genesis 10”, in K. Abraham and J. Fleishman (eds.), Looking at the Ancient Near East and the Bible through the Same Eyes – Minha LeAhron, A Tribute to Aharon Skaist, Bethesda, CDL Press, 2012, 291-308.
  38. “The Identification of Khirbet Qeiyafa: A New Suggestion”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 367 (2012), 73-86.
  39. “The Formation of Samaritan Identity between the Rule of Assyria and the Rule of Persia”, in Aharon Tavger, Zohar Amar and Miriam Billig (eds.), In the Highlands Depth: Ephraim Range and Binyamin Research Studies vol. II, Ariel – Talmon, Midreshet Harei Gofna, 2012, 49-64 (Hebrew with English abstract).
  40. “Ideology and Reality in the Book of Judges”, in G. Galil, A. Gilboa, A.M. Maeir and D. Kahn (eds.), The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History - Proceedings of the International Conference Held in the University of Haifa, 2-5  May 2010, AOAT 392, Münster, Ugarit-Verlag, 2012, 309-326.
  41.  “Sheshonq I and the Negev Ḥaṣerim”, Maarav 17 (2010), 189-215 (published in 2012).
  42. “Judea, Samaria and Idumea: Three Models of Ethnicity and Administration in the Persian Period”, in Johannes Ro (ed.), From Judah to Judaea: Socio-economic Structures and Processes in the Persian Period, Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012, 4-53.
  43. “Conquered and Unconquered: Reality and Historiography in the Geography of Joshua”, in E. Noort (ed.), The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250), Peeters, Leuven, 2012, 361-370.
  44. “Bi-Directional Forced Deportations in the Neo-Assyrian Empire and the Origins of the Samaritans: Colonialism and Hybridity”, Archaeological Review from Cambridge 28.1 (2013), 213-236.
  45. “Whose God did Goliath Curse and Where did David Take his Head? Notes on 1 Samuel 17”, Beit Mikra 58/2 (2013), 83-99 (Hebrew with English abstract).
  46. “Bible and Historical Geography”, in Daniel M. Master (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology vol. I, Oxford – New York: Oxford University Press, 2013, 139-146.
  47. “Jezreel Valley”, in Daniel M. Master (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology vol. II, Oxford – New York: Oxford University Press, 2013, 42-46.
  48. “The Identification, Function and Context of Khirbet Qeiyafa: Archaeology, Historical-Geography and Historiography”, in: M. Billig (ed.), Judea and Samaria Research Studies 23, Ariel, 2014, 43-59 (Hebrew with English abstract).
  49. “Ancient Israel through a Social Scientific Lens” (review article), Biblical Archaeology Review 40/5 (2014), 43-47, 66.
  50. “From the Land of Canaan to the State of Israel: The History of Biblical Israel and its Place in the Israeli Educational System”, In: Yossi Goldstein (ed.), Religion Nationalism: The Struggle for Modern Jewish Identity, Jewish Studies: An Interdisciplinary Annual 1 (2014), Ariel, 106-138.
  51. “Gaza”, in: Dale C. Allison et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception vol. 9, Berlin: Walter de Gruyter, 2014, 1046-1057.
  52. “How did Rabshakeh Know the Language of Judah?”, in Shamir Yonah, Ed L. Greenstein, Mayer I. Gruber, Peter Machinist, and Shalom M. Paul (eds.), Marbeh Ḥokmah: Studies in the Bible and in the Ancient Near East in Loving Memory of Victor Avigdor Hurowitz, Eisenbrauns, Winona Lake, 2015, 323-337.
  53.  “Geography” in: Dale C. Allison et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception vol. 10, Berlin: Walter de Gruyter, 2015, 46-61.
  54. “The Formation of Idumean Identity”, ARAM 27 (2015), 187-202.
  55. “The Disappearance of the Biblical Period from the Study of Jewish History”, International Journal of Jewish Education Research 9 (2016), 29-61 (Hebrew with English Abstract).
  56. “Where did David Take Goliath’s Head?”, in Walter Dietrich and Cynthia Edenburg (eds.), The Book of Samuel: Stories – History – Reception History (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 284), Peeters, Leuven, 2016, 371-384.
  57. Review of Donald P. Moffat, Ezra’s Social Drama: Identity Formation, Marriage and Social Conflict in Ezra 9 and 10, Hebrew Studies 57 (2016), 455-458.
  58. “Baal Worship in Early Israel: An Onomastic View In Light of the ‘Eshbaal’ Inscription from Khirbet Qeiyafa”, Maarav 21 (2014); in Yigal Levin and Ber Kotlerman (eds.) “And Inscribe the Name of Aaron”: Studies in Bible, Epigraphy, Literacy and History Presented to Aaron Demsky, Rolling Hills Estates: Western Academic Press, 2017, 203-222.
  59. “The Days of the Return to Zion: Jerusalem Under Persian Rule”, in Avraham Faust, Eyal Baruch and Joshua Schwartz (eds.), Jerusalem: From its Beginning to the Ottoman Conquest, Ramat-Gan: Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies, Bar-Ilan University, 2017, 81-101 (Hebrew).
  60. “'My Father was a Wandering Aramean': Biblical Views of the Ancestral Relationship between Israel and Aram”, in A. Berlejung, A.M. Maeir and A. Schüle (eds.), Wandering Arameans: Arameans Outside Syria - Textual and Archaeological Perspectives (Leipziger Altorientalische Studien 5), Wiesbaden: Harrasowitz, 2017, 39-52.
  61. “The Jordan River in Biblical Geography: From Boundary to Allegory”, ARAM 29 (2017), 221-234.
  62. Review of Bill T. Arnold and Brent A. Strawn (eds.), The World around the Old Testament: The People and Places of the Ancient Near East (Grand Rapids: Baker Academic, 2016), Catholic Biblical Quarterly 79 (2017), 725-729.
  63. “Gath of the Philistines in the Bible and on the Ground: The Historical Geography of Tell eṣ-Ṣâfi/Gath”, Near Eastern Archaeology 80/4 (2017), 232-240.
  64. “Scholarly Insights: Uncovering the Mysteries of Aramean Origins and Diversity”, Review of K. Lawson Younger, Jr., A Political History of the Arameans: From Their Origins to the End of Their Polities (Atlanta: SBL Press, 2016), Biblical Archaeology Review 44, 2-3 (March/April/May/June 2018), 80, 84, 86.
  65. “Theophoric Names with the Element ‘Baal’ in Early Israel: An Updated View in Light of the ‘Eshbaal’ Inscription from Khirbet Qeiyafa”, Bible Lands e-Review 2018 l/2: https://biblelandsreview.files.wordpress.com/2018/02/levin-blmj-baal.pdf (Hebrew with English abstract).
  66. Review of K. Lawson Younger, Jr., A Political History of the Arameans: From Their Origins to the End of Their Polities (Atlanta: SBL Press, 2016), Review of Biblical Literature 09/2018.
  67. “Sheshonq’s Levantine Conquest and Biblical History”, in Jonathan S. Greer, John W. Hilber, & John H. Walton (eds.), Behind the Scenes of the Old Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts, Grand Rapids: Baker Academic, 2018, 272-278.
  68. Review of Marvin Lloyd Miller, Ehud Ben Zvi, and Gary N. Knoppers, eds., The Economy of Ancient Judah in Its Historical Context, Review of Biblical Literature 11/2018 http://www.bookreviews.org.
  69. “‘Tell it Not in Gath’ (Micah 1:10): What is Gath Doing in a List of the Destroyed Towns of Judah?”, in Itzhaq Shai, Jeffrey R. Chadwick, Louise Hitchcock, Amit Dagan, Chris McKinny and Joe Uziel (eds.), Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel: Essays in Honor of Aren M. Maeir on the Occasion of his Sixtieth Birthday, Ägypten und Altes Testament 90, Münster: Zaphon, 2018, 445-495.
  70. “Mixed Marriages in the Book of Chronicles - A Reflection of Social Attitudes in Persian-Period Yehud”, Transeuphratène 50 (2018), 125-139 (with Iris Marsh).
  71.  “Why did Zerubbabel’s Adversaries Emphasize their Foreign Origins?”, in Richard Bautch and Mark Lackowski (eds.), On Dating Biblical Texts to the Persian Period: Discerning Criteria and Establishing Epochs, Tübingen: Mohr Siebeck, 2019, 91-99.
  72. “­The Chronicler as an Historian: ­The Chronicler’s Reinterpretation of the Deuteronomistic History of Israel”, in Johannes Unsok Ro (ed.), Story and History: The Kings of Israel and Judah in Context, Tübingen: Mohr Siebeck, 2019, 121-133.
  73. Review of Lizbeth S. Fried, Ezra: A Commentary, Journal of Semitic Studies 64, 2 (2019), 642–643.
  74. “Aram and Arameans in Chronicles”, in Angelika Berlejung and Aren M. Maeir (eds.), Research on Israel and Aram: Autonomy, Independence and Related Issues (Research on Israel and Aram in Biblical Times I), Tübingen: Mohr Siebeck, 2019, 91-104.
  75. “The Role of the Levites in Chronicles: Past, Present, or Utopia?”, in Michael Avioz, Omer Minka and Yael Shemesh (eds.), Ben Porat Yosef: Studies in the Bible and its World – Essays in Honor of Joseph Fleishman, Münster: Ugarit Verlag, 2019, 133-146.
  76. Review of Jason M. Silverman and Caroline Waerzeggers, eds., Political Memory in and after the Persian Empire, Review of Biblical Literature, Review of Biblical Literature 1/2020 [http://www.bookreviews.org].
  77. “Restoration in the Shadow of Destruction: Jerusalem in the Early Persian Period”, Jerusalem & Eretz-Israel 12-13 (2020), 83-107 (Hebrew with English abstract)
  78. “The Chronicler’s Rewriting of the History of Israel: Why and How?”, in Isaac Kalimi (ed.), Writing and Rewriting History in Ancient Israel and Near Eastern Cultures, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020, 173-188.
  79. Review of Ganzel, Tova; Brandes, Yehudah; Deutsch, Chayuta, eds. The Believer and the Modern Study of the Bible. H-Judaic, H-Net Reviews. April, 2020.
  80. “Athaliah: An Israelean Princess in the Judahite Court”, Judea and Samaria Research Studies 29/1 (2020), 5-36 (Hebrew).
  81. Review of Jordan Guy, United in Exile, Reunited in Restoration, Review of Biblical Literature 7/2020 [http://www.bookreviews.org].
  82. “The Religion of Idumea and Its Relationship to Early Judaism”, Religions 11, 487 (2020), 1-27; doi:10.3390/rel11100487.
  83. “Merom, Waters of”, in: Dale C. Allison et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception vol. 18, Berlin: Walter de Gruyter, 2020, 782-784.
  84. “Meshullam”, in: Dale C. Allison et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception vol. 18, Berlin: Walter de Gruyter, 2020, 803-806.
  85. Review of William B. Dever, Beyond the Texts: An Archaeological Portrait of Ancient Israel and Judah, The Journal of Religion 100/4 (2020), 518-520, https://doi.org/10.1086/710200
  86. “Tel Rosh: The Forgotten Rehob in the Upper Galilee”, Palestine Exploration Quarterly 153:1 (2021), 24-41, https://doi.org/10.1080/00310328.2020.1751490 (with Haya Katz).
  87. “Amalek, Saul and David: The Role of the Amalekites in the Deuteronomistic History of the Early Monarchy”, in: Johannes Unsok Ro and Diana Edelman (eds.): Collective Memory and Collective Identity: Deuteronomy and the Deuteronomistic History in Their Context (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 534), Berlin – Boston: De Gruyter, 2021, 105-120, https://doi.org/10.1515/9783110715101-005.
  88. “Was Kiriath-jearim in Judah or in Benjamin?”, Israel Exploration Journal 71 (2021), 43–63.
  89. “Judges, Elders, and Officers in Chronicles”, in: Katharina Pyschny and Sarah Schulz (eds.), Transforming Authority: Concepts of Leadership in Prophetic and Chronistic Literature (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 518), Berlin: De Gruyter, 2021, 223-241, https://doi.org/10.1515/9783110650358-012.
  90. “‘And There Was Peace between Israel and the Amorites’ (1 Sam 7:14): A Biblical and Archaeological View on Israelites and Canaanites in the Shephelah in Late Iron Age I”, in: Aren M. Maeir and George A. Pierce (eds.), To Explore the Land of Canaan: Studies in Biblical Archaeology in Honor of Jeffrey R. Chadwick (Archaeology of the Biblical Worlds 4), Berlin: De Gruyter, 2021, 24-36, https://doi.org/10.1515/9783110757804-003.
  91. Review of Brian R. Doak, Ancient Israel’s Neighbors, Review of Biblical Literature 11/2021 [https://www.sblcentral.org/home/bookDetails/1000099].
  92. “Kiriath-Yearim: In Judah or in Benjamin?” In The Highlands Depth 11/2 (2021), 146-168 (Hebrew), https://doi.org/10.26351/IHD/11-2/1.
  93. “One Ark, Two Arks, Three Arks, More? The Many Arks of Early Israel”, in: Meir and Edith Lubetski (eds.), Epigraphy, Iconography and the Bible (Hebrew Bible Monographs 98), Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2021, 43-64.
  94. Review of Jodi Magness, Masada: From Jewish Revolt to Modern Myth. H-Judaic, H-Net Reviews. January, 2022, https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=57139.
  95. Review of John Merrill and Hershel Shanks (eds.), Ancient Israel: From Abraham to the Roman Destruction of the Temple 4th edition, Review of Biblical Literature 3/2022, https://www.sblcentral.org/home/bookDetails/1000524.
  96. “Mikloth”, “Mizpah, Mizpeh” and several other entries in: Dale C. Allison et al. (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Berlin: Walter de Gruyter (forthcoming).

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 24/10/2023