ראש הקתדרה לתולדות היהודים בגרמניה ע"ש בראון

פרופ' דברה קפלן

טלפון
דוא"ל
debra.kaplan@biu.ac.il
משרד
בנין 410 חדר 30
שעות קבלה
יום ראשון 12:00-13:00
  קורות חיים

  פרטים אישיים :
  ארץ לידה: ארה" ב
  תאריך עליה: 2014

  תארים אקדמיי ם:
  • 2003 , דוקטור: Department of History, University of Pennsylvania, Philadelphia
  • 1998 , מוסמך )במסלול ישיר לדוקטורט(: Department of History, University of Pennsylvania, Philadelphia
  • 1997 , בוגר: Department of History, Barnard College, Columbia University, New York, summa cum laude, History degree with Honors, Phi Beta Kappa


  פוסטדוקטורט:
  • 2004-2005 : Postdoctoral Fellow, Department of History and Jewish Studies Program, Queens College, CUNY
  הוראה ועבודה:


  • 2019 -פעיל: פרופסור חבר, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע״ש ישראל וגולדה
  קושיצקי
  • 2019 -פעיל: ראש מרכז הלפרן לחקר התודעה במסורת היהודית
  • 2014-2019 : מרצה בכירה עם קביעות, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע״ש
  ישראל וגולדה קושיצקי
  • 2011-2014 : Associate Professor with tenure, Yeshiva University
  • 2009 : Core Faculty Member, Bernard Revel Graduate School, Yeshiva University
  • 2007 : Dr. Pinkhos Churgin Memorial Chair in Jewish History
  • 2005-2011 : Assistant Professor of Jewish History, Department of Jewish Studies, Yeshiva University
  • 2003-2004 : Instructor, Wurzweiler School of Social Work, Jewish Studies Certificate Program
  • 2003-2004 : Full-time Lecturer, Department of History, University of Pennsylvania
  • 2002-2004 : Instructor, Department of History, Queens College, CUNY
  • 2002 : Fellow/Assistant Professor, Einstein Forum, Potsdam and Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur V. an der Universität Leipzig
  • 1998-1999 : Teaching Assistant Liaison, University of Pennsylvania Department of History
  • 1997-2000 : Teaching Assistant, Department of History, University of Pennsylvania


  מלגות, פרסים ומענקי מחקר:
  • 2018-2019 : עמית, המכון ללימודים מתקדמים, ירושלים
  • 2018-2022 : מלגה, הקרן הלאומית למדע: מיפוי חיי יום-יום באשכנ ז
  • 2018 : מרצה מצטיין, אוניברסיטת בר-אילן

  2015-2018 : מלגה, הקרן הלאומית למדע: צדקה וקהילה באשכנ ז •
  NEH (National Endowment for the Humanities) Summer Stipend :2013 •
  Adjunct Fellow, Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of :2013 •
  Pennsylvania
  Hadassah Brandeis Institute Research Award :2012 •
  North American Scholars Circle, Shalom Hartman Institute of North America :2010-2011 •
  Yad Ha-Nadiv/Beracha Foundation Fellowship :2008-2009 •
  Lillian F. and William L. Silber Professor of the Year Award, Yeshiva University :2006-2007 •
  Bernadotte E. Schmitt Research Prize, American Historical Association :2005 •
  Charlotte W. Newcombe Doctoral Dissertation Fellow :2002-2003 •
  Fritz Halbers Fellow, Leo Baeck Institute/Deutscher Akademischer Austausch Dienst :2000 •
  Jacob K. Javits Fellow :1998-2002 •


  וועדו ת ותפקידים מקצועיים:
  -2019 פעיל: חברת ההנהלה, החברה ההיסטורית הישראלית •
  -2018 פעיל: חברת ההנהלה, מכון לאו ב ק •
  International Advisory Board, Katz Center for Advanced Jewish Studies, University of : -2017 פעיל •
  Pennsylvania
  -2016 פעיל: חברת המערכת, כתב עת חידושים •
  Advisory Board, The Pinkassim Project :2013-2019 •
  Academic Advisory Council, Center for Jewish History :2009-2014 •
  Advisory Board, Early Modern Workshop :2005-2014 •
  Liaison between Yeshiva University Museum and University Faculty :2009-2014 •

  מחקר

  תחומי המחקר של פרופ' דברה קפלן:

  1) אירופה בעת החדשה המוקדמת ובשלהי ימי הביניים

  2) יחסים בין יהודים לנוצרים

  3) הרפורמציה הפרוטסטנטית

  4) אוטוביוגרפיה

  5) היסטוריה חברתית 

  פרסומים

  לרשימת הפירסומים של פרופ' דברה קפלן לחץ על הקישור

   

  רשימת פרסומים


  ספרים:
  Debra Kaplan, The Patrons and the Poor: Jewish Community and Public Charity in Early Modern Germany. University of Pennsylvania Press, 2020.


  Debra Kaplan, Beyond Expulsion: Jews, Christians, and Reformation Strasbourg. Stanford Studies in Jewish Culture, ed. Steven Zipperstein and Aron Rodrigue. Stanford University Press, 2011. Awarded the Bernadotte Schmitt Research Prize and the Dr. Kenneth Chelst Book Grant.
  דברה קפלן, שטרסבור ג: יהודים, נוצרים, רפורמציה. מתורגם ע"י להד לזר. מרכז זלמן שזר, 2016 .


  מאמרים בכתבי עת:
  Verena Kasper-Marienberg and Debra Kaplan, “Nourishing a Community: Food, Hospitality and Jewish Communal Spaces in Early Modern Frankfurt,” AJS Review, forthcoming.
  Debra Kaplan, “Crossing Borders: Safe Conducts and Jews in Early Modern Germany,” Jewish Quarterly Review 108, 3 (2018): 316-349.
  דברה קפלן,״׳משפחות קדושות׳: נשים וחברה פטריארכלית בעקבות הרפורמציה הפרוטסטנטית,״ זמנים
  014 )תשע״ט(: 60 48 .
  Debra Kaplan, “Entangled Negotiations: Josel of Rosheim and the Peasants’ Rebellion of 1525,” AJS Review 40, 1 (2016): 125-143.
  Debra Kaplan, “Rituals of Marriage and Communal Prestige: The Breileft in Medieval and Early Modern Germany,” Jewish History 29 (2015): 273-300.
  Debra Kaplan, “Transactions financières entre Juifs et chrétiens dans l’Alsace du XVIe siècle, Archives Juives 47, 2 (2014): 29-46.
  Debra Kaplan, “‘To Immerse their Wives’: Communal Identity and the ‘Kahalishe’ Mikveh of Altona”, AJS Review, 36, 2 (2012): 257-279.
  Debra Kaplan, “Sharing Conversations: A Jewish Polemic Against Martin Luther,” Archiv für Reformationgeschichte, 103 (2012): 41-63.
  Debra Kaplan, “Jews in Early Modern Europe: The Sixteenth and Seventeenth Centuries,” History Compass 10/2 (2012): 191-206. DOI: 10.1111/j.1478-0542.2011.00821.x
  Debra Kaplan, “Women and Worth: Female Access to Property in Early Modern Urban Jewish Communities,” Leo Baeck Institute Year Book 55 (2010): 93-113.
  Debra Kaplan and Magda Teter, “Out of the (Historiographic) Ghetto: European Jews and Reformation Narratives,” Sixteenth Century Journal 40, 2 (2009): 365-393.
  Debra Kaplan, “The Self in Social Context: Asher ha-Levi of Reichshofen’s Sefer Zikhronot,” Jewish Quarterly Review, 97, 2 (2007): 210-236.
  Debra Kaplan, “Creating Community in Rural Alsace – Early Modern Jewish Life after the Urban Expulsions,” Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur 2 (2004): 59-73.


  מאמרים בקבצים:
  * Debra Kaplan and Elisheva Carlebach, “Jewish Women in Early Modern Central Europe,” in Jewish Women in Historical Perspective, ed. Federica Francesconi and Rebecca L. Winer. (Wayne State University Press, forthcoming).
  Debra Kaplan, “Luther and the Jews in the Context of the Reformation,” in The Cambridge Companion to Antisemitism, ed. Steven T. Katz. (Cambridge University Press, forthcoming).
  * Debra Kaplan, “Courtship and Ritual,” in A Cultural History of Marriage in the Renaissance and Early Modern Age, ed. Joanne Ferraro. (Bloomsbury, 2019), vol. 3, 19-34.
  * Debra Kaplan, “‘The Poor of Your City Come First’: Jewish Ritual and the Itinerant Poor in Early Modern Germany,” Connecting Histories: Jews and their Others in Early Modern Europe, ed. David B. Ruderman and Francesca Bregoli. (University of Pennsylvania Press, 2019), 39-48.
  * Debra Kaplan, “Living Spaces, Communal Places: Early Modern Jewish Homes and Religious Devotions,” in Domestic Devotions in the Early Modern World, ed. Alessia Meneghin and Marco Faini. (Brill, 2018), 315-333.
  Debra Kaplan, “Rural Jewry As Seen Through the Lens of Rabbinic Responsa: The Case of R. Yair Hayyim Bacharach,” in Juden auf dem Lande zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit, Forschungen zur Geschichte der Juden, forthcoming.
  Debra Kaplan, “‘Adopt This Person [who is] So Totally Born Again’: Elias Schadeus and the Conversion of the Jews,” in Jewish Culture in Early Modern Europe: Essays in Honor of David B. Ruderman, ed. Richard I. Cohen, Natalie Dohrmann, Elhanan Reiner, and Adam Shear, HUC Press, 2014, 193-104.
  Debra Kaplan, “‘Because Our Wives Trade and Do Business with Our Goods’: Gender, Work, and Jewish-Christian Relations, in New Perspectives on Jewish-Christian Relations: In Honor of David Berger, ed. E. Carlebach and J.J. Schacter (Brill, 2012), 241-261.
  Debra Kaplan, “Confessionalization and the Jews: Impacts and Parallels in the City of Strasbourg,” in Diversity and Dissent: Negotiating Religious Difference in Central Europe, 1500-1800, ed. Howard Louthan, Gary B. Cohen and Franz A. J. Szabo (Berghahn Books, 2011), 137-152.
  Debra Kaplan, “Writing History, Defining Community: The Construction of Historical Space in Josel of Rosheim’s Chronicle,” in Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell, ed. Andreas Bähr, Peter Burschel, Gabriele Jancke (Bohlau, 2007), 97-109.
  Debra Kaplan, “Conflict and Collaboration: Alsatian Jews and Questions of Authority as seen through Processes of the Reichskammergericht in the Sixteenth Century” [German], in Juden im Recht. Neue Zugänge zur Rechtsgeschichte der Juden im Alten
  Reich, Beihefte der Zeitschrift für Historische Forschung 39, ed. A. Gotzmann and S. Wendehorst (Duncker & Humblot, 2007), 333-346.


  מאמרי ביקורת:
  Yosef Kaplan, ed., Early Modern Ethic and Religious Communities in Exile, Historiah 42 (2019): 121-126. [Hebrew]
  Yair Mintzker, The Many Deaths of Jud Süss: The Notorious Trial and Execution of an Eighteenth-Century Court Jew, AJS Review 43 (2019): 223-226.
  נטלי ניימר ק גולדברג, וקולן יישמע: יהודיות נאורות בברלין', ירושלים תשע"ד, ציון - 80 , 4 )ת שע״ו(: 590
  - 594 .


  Jay R. Berkovitz, Protocols of Justice: The Pinkas of the Metz Rabbinic Court 1771–1789, Zion 82, 1 (2017): 139-143. [Hebrew]


  Stephen G. Burnett, Christian Hebraism in the Reformation Era (1500-1660): Authors, Books, and the Transmission of Jewish Learning, in Church History, Church History 83, 1 (2014): 194-196.
  David Nirenberg, Anti-Judaism: The Western Tradition, in Marginalia Review of Books, http://themarginaliareview.com/archives/4976, December 2013. [selected as Editor’s Picks on www.mosaicmagazine.com]


  Aya Elyada, A Goy Who Speaks Yiddish: Christians and the Jewish Language in Early Modern Germany, in AJS Review 37, 2, 2 (2013): 425-427.


  Myriam Greilsammer, L’Usurier chrétien, un Juif métaphorique? Histoire de l’exclusion des prêteurs lombards (XIIIe-XVIIe siècle), in American Historical Review, 118, 5 (2013): 1586-1587.
  Yaacov Deutsch, Judaism in Christian Eyes: Ethnographic Descriptions of Jews and Judaism in Early Modern Europe, in Studies in Christian-Jewish Relations (hosted by Boston College, at http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/scjr/
  David Price, Johannes Reuchlin and the Campaign to Destroy Jewish Books, in Jewish History 27, 1 (2013): 101-105.
  Christopher Close, The Negotiated Reformation: Imperial Cities and the Politics of Urban Reform, 1525-1550, in Renaissance Quarterly 63, 2 (2010): 668-669.
  Jay Berkovitz, Rites and Passages: The Beginnings of Modern Jewish Culture in France, 1650-1860 and Alyssa Goldstein Sepinwall, The Abbe Gregoire and the French Revolution: The Making of Modern Universalism, in Jewish Quarterly Review 98, 4 (2008): 559-565.
  Elisheva Baumgarten, Mothers and Children: Jewish Family Life in Medieval Europe, in Tradition 40, 2 (2007): 93-101.


  פרסומים נוספים:
  מקורות ראשוניים שנגישים באינטרנט בתרגום באתר www.earlymdoern.org
  Debra Kaplan and Joshua Teplitsky, Fluid Boundaries (Excerpts, Juspe Schammes, Sefer Minhagim de K”K Warmaisa; Yair Hayyim Bacharach, Havot Yair, responsa 115; original Hebrew material)
  Debra Kaplan, The Mikvaot of Seventeenth-Century Altona-Hamburg-Wandsbeck (Excerpts, CAHJP AHW/14; original Hebrew and Yiddish material)
  Debra Kaplan, Yair Bacharach, Havot Yair responsa nos. 66 and 73 (original Hebrew)
  Debra Kaplan, Excerpts, Asher of Reichshofen, Sefer Zikhronot (original Hebrew)
  Debra Kaplan, Excerpts, Archives Municipales de Strasbourg, Archives Communales de Haguenau (original German)
  Debra Kaplan, Excerpts, Elias Schadeus, Mysterium: Das ist Geheimnis S. Pauli Rom. am II Bekherung der Juden als gelegt und geprediget zu Strassburg Munster, (Strasbourg, 1592) (original German)


  פרסומים ציבוריים:
  Debra Kaplan, Miracles and Madonnas. Catalogue entries for exhibit in Cambridge, England.
  Debra Kaplan and Adam Teller, “An Introduction to Jewish Philanthropy,” Center for Jewish History, 2013. (also used in a museum exhibit by the same title)


  Debra Kaplan and Aaron Koller, “The Power of an Idea: Gog and Magog from Biblical Figures to Inter-religious Polemics,” in Mitokh Ha-Ohel, Volume Two – The Haftarot: Essays on the Weekly Haftarah Reading from the Rabbis and Professors of Yeshiva University (ed. Daniel Z. Feldman and Stuart Halpern; New York and Jerusalem: Yeshiva University Press and Maggid, 2011), 565-578.
  Debra Kaplan, “1600-1610.” Zero to Ten, Text for museum exhibit honoring the tenth anniversary of the Center for Jewish History.


  הרצאות (רשימה נבחרת):
  2019, Jewish and Christian Neighbors in a City without Jews: Expulsions and Beyond in Strasbourg, Jews and Christians in the Medieval City: Art, Archaeology and Traces of the Past, Fordham University


  2019, Jewish Communities in Premodern Alsace, The Colmar Treasure, The Cloisters, Metropolitan Museum of Art


  2019, Demography, Social Status and Charity in the Jewish Community of Early Modern Frankfurt, Hebrew University of Jerusalem


  2019, Documentation and Early Modern Jewish Legal Culture, Israel Institute for Advanced Studies, Jerusalem


  2019, Intersecting Authorities: Jews in the Bishopric of Speyer, Israel Institute for Advanced Studies, Jerusalem


  2019, Differentiating among the Poor in Frankfurt‘s Judengasse, Goethe Universitat Frankfurt, Germany


  2019, Women, Gender and Poverty, Machon Schechter, Jerusalem


  2018, “And The Poor Should be Frequent Visitors in Your Home:” Class, Neighbors, and Ritual in the Early Modern Judengasse, Sixteenth Century Studies Conference, Albuquerque, New Mexico


  2018, Fluid Boundaries: Rivers and the Jewish Communities of Early Modern Ashkenaz, Early Modern Workshop, Fordham University, New York


  2018, Économie et communauté juive moderne / History of the early modern community: Kehillah and economy, Zugot - Dialogues croisés d’histoire moderne – Early Modern Conversations, CNRF, Jerusalem


  2017, Wine, Power, and Politics, The Practice of Jewish Politics, University of Maryland


  2017, Holy Households: Women and Patriarchy in Post-Reformation Western Europe, 500 Years to the Reformation, Yad ben Tzvi, Jerusalem


  2017, Safe Conducts in Early Modern Germany, Early Modern Workshop, Fordham University, New York


  2017, Financial Records and Social History: The Example of the Pinkas Tiurim, World Congress of Jewish Studies, Jerusalem
  2017, The Memorbuch and Ritual: Examples from Worms, Jewish History and Culture in the Early Modern World, Simon Dubnow Institut, Leipzig


  2017, The Bible, Gender, and Early Modern Solicitations of Charity, The Bible in the Renaissance, Israel institute for Advanced Studies


  2017, Jewish and Christian Neighbors During the Reformation: The Case of Alsace, Evenari Lecture, Technische Universität Darmstadt


  2016, Safe Conducts in Early Modern Germany, Early Modern Workshop, Fordham University, New York


  2016, Financial Records and Social History: The Example of the Pinkas Tiurim, World Congress of Jewish Studies, Jerusalem


  2016, The Bible, Gender, and Early Modern Solicitations of Charity, The Bible in the Renaissance, Israel institute for Advanced Studies


  2016, Communal Cultural Capital: Gender, Class and Marital Status in Early Modern Germany, Jewish Women and Cultural Capital, Israel Institute for Advanced Studies, Jerusalem


  2016, The Worms Memorbuch as an Early Modern Record, Early Modern Workshop, Fordham University, New York


  2016, Autonomous Jewish Communal Spaces?: Examples from Early Modern Germany, Together and Apart: On the Urban Aspects of Inter-Group Relations, International Conference and Workshop, Tel Aviv University


  2015, Print and Early Modern Solicitations of Charity, Association for Jewish Studies (AJS) Conference, Boston


  2015, Living Spaces, Communal Places: Early Modern Jewish Families and Religious Devotion, plenary address, Domestic Devotions in the Early Modern World, Cambridge 2015, Communal Decrees Versus Popular Practice: The Benefits and Challenge of Working with Pinkassim, Simon Dubnow Institut, Leipzig 2015, Jewish Responses to Martin Luther and the Reformation, Reformator, Ketzer, Judenfeind: Jüdische Perspektiven auf Martin Luther, Berlin


  2015, Jews and Christian Travelers on the Road: Safe Conducts, Religion, and Identification in Early Modern Germany, Open University, Raanana


  2015, Ritual, Gender and Class: The Breiluft in Medieval and Early Modern Germany, Institute for Israel and Jewish Studies, Columbia University


  2015, Women and Mikvaot in Early Modern Pinkassim, National Library of Israel


  2014, Safe Conducts: From Passports to Currency, AJS Conference, Baltimore


  2014, A Lutheran Mission to the Jews: The Reformation and Jewish Conversion in Strasbourg, Conversion: Between Anti-Semitism and Philo-Semitism, Tel Aviv University/Ben Gurion University


  2014, Response to Lecture in Memory of Jonathan Frankel, Hebrew University of Jerusalem [Hebrew]


  2014, Entangled Histories: Jews, Christians and the Reformation, University of North Carolina, Chapel Hill


  2013, (In)visible Donors: Gender and Family in the Charity Records of Western Ashkenaz, Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia


  2013, Jewish Responses to Early Modern Violence: From City to Countryside, Association for Jewish Studies Conference, Boston


  2013, Roundtable on Teaching Goals and Strategies for Medieval and Early Modern Jewish History at the Undergraduate Level, Association for Jewish Studies Conference, Boston 2013, "We Must Send Our Wives to Them to Trade and to do Business:" Christians, Jews, and Women's Work in Early Modern Germany, University of Scranton, Scranton


  2013, Roundtable Response, Hidden from History: The Pinkas (Register) of the Metz Rabbinic Court, 1771-1789, Center for Jewish History, New York


  2013, Communal Opportunities for Giving in Early Modern Worms, Sixteenth World Congress in Jewish Studies, Jerusalem


  2013, Concluding Remarks and Discussion, Medieval and Early Modern Ashkenaz: New Directions, Leo Baeck Institute, Jerusalem


  2012, Connecting Individuals and Communities: Seventeenth-century Donations from the Holy Roman Empire to the Holy Land, Association for Jewish Studies Conference, Chicago


  2012, Coercion and the Communal Chest: Funding Early Modern Jewish Communities, History of Jewish Giving, Center for Jewish History, New York


  2012, Rural Jewish Life and Its Religious Challenges: Examples from the Responsa of R. Yair Hayyim Bacharach, Jews and Rural Society, Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Trier


  2011, The Pursuit of Hebraica: How Words Bridged and Broke Jewish-Protestant Relations in the Reformation City, German Studies Association Conference, Louisville


  2010, “I Listened to a Jew Give the Following Report:” Jews, Christians, and Reformation Era Hebraism, Sixteenth Century Society and Conference, Montreal


  2010, Regulating Communal Space: The Mikvaot of Altona-Hamburg-Wandsbeck, Seventh Annual Early Modern Workshop, Wesleyan University, Middletown


  2010, Sharing Scripture? Jews, Christians, and The Protestant Reformation, Was There a Golden Age of Christian-Jewish Relations?, Center for Christian-Jewish Learning of Boston College, Boston


  2009, The Home: An Overlapping Sphere for Jews and Christians?, World Congress of Jewish Studies, Hebrew University, Jerusalem


  2009, Jewish Women’s Economic Activities, Leo Baeck Institute, Jerusalem


  2009, Hannah and Her Children: A Jewish Family’s Resistance to Expulsion, Frühe Neuzeit Interdisziplinar, Duke University, Durham


  2007, Jews in the Archives: Constructing a Social History of the Jews of Early Modern Alsace, Faculty Colloquium, Yeshiva College, New York


  2006, Jewish Women and Economic Encounters with Christians, Jews and Early Modern Social and Family Structures, Wesleyan University, Middletown


  2006, Confessionalization and the Jews, Religion and Authority in Central Europe from the Middle Ages to the Enlightenment, Center for Austrian Studies and Wirth Institute, Minneapolis


  2006, Writing History, Defining Community: The Example of Josel of Rosheim, Spacing the Self: Self-Narratives in Transcultural Perspective, Freie Universität, Berlin


  2005, The Thirty Years War and the Rural Jews of Alsace, Association for Jewish Studies Conference, Washington D.C.


  2005, Strasbourg’s Economic Contract with Rural Alsatian Jewry, Jews and Urban Spaces: Second Annual Workshop on Early Modern Jewish History, University of Maryland, College Park


  2005, Address to the Graduates, Jewish Studies Graduation and Award Assembly, Queens College, New York


  2005, Medieval and Early Modern Christian Reflections of Jewish Rituals, Annua Danzig Lecture, Queens College, New York


  2004, Elias Schadeus: An Early Modern Attempt to Convert the Jews, Faculty Colloquium, Queens College, New York


  2004, The Jews of Alsace between the Empire and the French Crown: Perceptions of Community [German], Conference on Medieval and Early Modern Jewish Life in the South of the Holy Roman Empire, Institut für Europäische Kulturgeschichte, Augsburg


  2003, Conflict and Collaboration: Jews and Questions of Authority as seen through Processes of the Reichskammergericht, Conference on Legal Norms, Legal Praxis and Legal History of the Jews of the Holy Roman Empire, Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Leipzig


  2002, The Institutionalization of Christian Hebraism: The Case of the Strasbourg Gymnase, Association for Jewish Studies Conference, Los Angeles


  2002, Jewish-Christian Economic Encounters in Early Modern Strasbourg, 1450-1648, Sixteenth Century Studies Conference, San Antonio


  2002, Negotiating Daily Existence: Jewish Communal and Economic Structures in Early Modern Alsace, Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Leipzig

  תאריך עדכון אחרון : 24/10/2023