פרופ' קפלן דברה

פרופ'
ראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה עצמית במסורת היהודית
דוא"ל: 
טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

מחקר

תחומי המחקר של פרופ' דברה קפלן:

1) אירופה בעת החדשה המוקדמת ובשלהי ימי הביניים

2) יחסים בין יהודים לנוצרים

3) הרפורמציה הפרוטסטנטית

4) אוטוביוגרפיה

5) היסטוריה חברתית