גחלתן של חכמים

מחבר
יצחק (אריק) זימר
תקציר

חקר תולדות הרבנות בכלל, ושל גרמניה בפרט, הוא אחד מן התחומים המוזנחים במחקר מדעי היהדות. ספר זה הוא מונוגרפיה שמנסה למלא את החלל הריק.

גחלתן של חכמים בא לדון ברבני גרמניה במאות השש עשרה והשבע עשרה ברבדים שונים בעידן המלא מאורעות הרי גורל על סף העולם המודרני. הוא מציג את המתח בין רב וקהילתו; את המשימות הקשות בתפקידו של הרב האזורי; את מאבקי הכוח בין גורמי סמכויות ריבוניות שונות; את העימותים של רבני גרמניה עם עמיתיהם בתפוצות אחרות; ואת ההתמודדות של רבני גרמניה עם תופעות היסטוריות כגון ההומניזם והרפורמציה.

גחלתן של חכמים משקף את מאמרם של חז``ל בפרקי אבות: ``והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תיכוה... וכל דבריהם כגחלי אש``. בדומה למתחים שבין הרבנים, הגחלת עלולה לגרום לכוויות ולתוצאות לוואי שליליות, אבל היא גם מוסיפה אור בתקופת חושך וצלמוות, בלימוד התורה, בעידוד ובהדרכה.

המחבר, יצחק (אריק) זימר הוא פרופסור מן המניין במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן, ובעל הקתדרה על שם קליין לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים.

תאריך עדכון אחרון : 07/07/2016