השואה בקולנוע ויצירתו של דוד פרלוב: בין הזיכרון האישי ליצירה הקולנועית, ליאת בן חביב