התפתחות יחסם של החברה והממסד בארץ לניצולי השואה 2014-1944, פרופ' דינה פורת