הגות משיחית בתקופת השואה: מ’בעִיתה’ ל’אחישנה', פרופ' גרשון גרינברג