המחקר על אודות יחס הנאצים לדת היהודית, ד"ר אסף ידידיה