ספרי אר"ץ

ירון הראל

הספר שלפנינו הוא ביבליוגרפיה מוערת של כארבע מאות חיבורים מתורתם של חכמי ארם צובה, הא חלב.

החיבור מקיף לא רק ספרים שנדפסו בחלב גופה אלא גם חיבורים שנכתבו ע"י חכמי חלב ונדפסו מחוצה לה. הביבליוגרפיה מכילה צילומים של שערי החיבורים וכן היא כוללת סדרה של מפתחות לפי מחברים, נושאים, בתי דפוס, מקומות דפוס, הקדמות והסכמות. פריסה רחבת יריעה זו של הספרות התורנית של חכמי חלב פותחת צוהר להכרת ההיסטוריה הדתית והתרבותית של קהילה עתיקת יומין זו, אשר פרקים חשובים בה עדיין בגדר ארץ לא נודעת.

במבוא לחיבור סוקר המחבר בקווים כלליים את קורות קהילת חלב משחר תולדותיה ועד לעצם הימים האלו, שבהם הגיעה הנוכחות היהודית בעיר לקצה עם יציאת המשפחות האחרונות ממנה. תשומת לב מיוחדת מוקדשת בסקירה זו לצמיחתה של שכבת תלמידי החכמים בחלב ולתולדות הספר והדפוס בה.