תולדות החסידות בפולין משלהי המאה השמונה עשרה ועד לאמצע המאה התשע עשרה

אוריאל גלמן

 

תנועת החסידות, אשר התפשטה בקרב יהודי מזרח אירופה החל במחצית השנייה של המאה הי"ח, משכה אליה חצי ביקורת מצד חוגים שונים, שראו בחסידים ובחסידות סכנה ממשית למרקם החיים הדתיים והחברתיים. ספר זה מציג לפני הקורא חיבור גנוז בגנותה של החסידות בשם 'ספר חסידים', שנתחבר בשנת 1818, ומבטא את היחסים שבין החסידות לבין מתנגדיה בעשורים הראשונים של המאה הי"ט. 
הספר שלפנינו כולל מבוא הדן בתכניו, בהקשרו ההיסטורי ובזיקותיו לחיבורי פולמוס אחרים, שכתבו 'מתנגדים' ו'משכילים' נגד החסידות. המהדורה המוערת של 'ספר חסידים', המבוססת על העותק היחיד ששרד בשלמותו, מאפשרת היכרות מעמיקה עם המאבק נגד החסידות במזרח אירופה בעת החדשה.