ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט

ד"ר אוריאל גלמן

טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

קורות חיים

תארים אקדמיים

2011-2005: תואר שלישי (PhD). עם פרס הצטיינות (במקום ציון 'מעולה' שכבר אינו ניתן).  האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל

2004-2003: תואר שני (MA). בהצטיינות יתירה. האוניברסיטה העברית בירושלים. החוג להיסטוריה של עם ישראל

2002-2000:  תואר ראשון (BA). בהצטיינות. האוניברסיטה העברית בירושלים. החוג להיסטוריה של עם ישראל  והתכנית למצטיינים בבית הספר להיסטוריה

 

פוסט דוקטורט

2014-2013: מלגאי אורבך, הקרן לזיכרון.

2012-2011: אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל והמכון לחקר יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין.

2011-2014 (תקופות קיץ): חוקר אורח במכון שמעון דובנוב, אוניברסיטת לייפציג, גרמניה.

 

רקע מקצועי

2014 - : חבר סגל במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן.

2020 - : ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט, אוניברסיטת בר אילן

2015 - : חבר וועדת ההיגוי של השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה (IUAP) – נציג אוניברסיטת בר אילן.

2018 - : חבר ועדת העמותה למורשת יהדות גליציה ובוקובינה.

2018-2016: חבר דירקטוריון וחבר ההנהלה, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי (אמת"י).

2013-2012: הוראה בתכנית בלימודי יהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2013-2012: הוראה במחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

2011-2010: הוראה בחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2012-2007: עורך מדור הספרים של כתב העת 'ציון' - החברה ההיסטורית הישראלית.

2009-2005: המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב.

2006-2005: עוזר הוראה, 'סכוליון' מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות, האוניברסיטה העברית.

 

 

מענקי מחקר, מלגות ופרסים

2022: שותף במענק מחקר: The Polish Ministry of Education and Science, National Program for the Development of Humanities (NPRH)

2022: חוקר אורח בכיר Maimonides Centre for Advanced Studies (MCAS), אוניברסיטת המבורג, גרמניה (סמסטר אביב)

2020: פרס שזר לחקר תולדות ישראל

2017: זוכה שותף במימון לתכנית לימודים חדשה בלימודי רוסיה ומזרח אירופה, מטעם הקרן למדעי הרוח לשנים 2021-2017 (IUAP)

2016-2019: מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע (ISF): "מחלוקת בלז-מונקץ': פונדמנטליזם יהודי אורתודוקסי בין מלחמות העולם" (2018-2015)

2017:  פרס לחוקרים מצטיינים על שם פרופסור עזרא מנדלסון ז״ל ופרופסור יונתן פרנקל ז״ל, החברה ההיסטורית הישראלית

2017:  מרצה מצטיין לשנת 2017, אוניברסיטת בר אילן

2012: פרס הצטיינות לעבודת דוקטורט, הרשות לתלמידי מחקר האוניברסיטה העברית בירושלים.

2012: פרס הקרן ע"ש אולגה וויליאם לקריץ לתמיכה במחקר.

2011-2008: מלגת רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח (ות"ת).

2010-2011: פרס לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש מוריץ ושרלוטה ורבורג.

2007, 2008: מלגות מחקר של קרן הזיכרון לתרבות יהודית.

2007: מלגת קנדה לתלמידי מחקר מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים.

2008-2005: מלגות מחקר מטעם 'בית שלום עליכם' לתרבות יהדות מזרח אירופה.

2007-2004: פרסים ומלגות מחקר מטעם מרכז נבזלין לחקר תולדות יהודי מזרח אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

פרסומים

רשימת פרסומים


ספרים:
מחבר שותף: Hasidism: A New History (Princeton University Press, 2017)
השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין (מרכז זלמן שזר, 2018 )
ספר חסידים: חיבור גנוז בגנותה של החסידות, מרכז דינור באוניברסיטה העברית ומרכז
זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשס"ז.


ספרים עריכה:
ראובן גפני, יוחאי בן-גדליה ואוריאל גלמן (עורכים), גבוה מעל גבוה: בית הכנסת תפארת ישראל
והקהילה החסידית בירושלים, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשע"ו.
דוד אסף ועמנואל אטקס (עורכים) אוריאל גלמן (עורך משנה), 'החדר': היבטים היסטוריים
וחברתיים, המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב, תל אביב תש"ע.


פרסומים נוספים:
‘A Private Life of a Communal Leader: The Autobiography of Arie Leib Feinstein (1821-1903)’ [forthcoming 2021]


׳חסיד בא לעיר: ראשיתה של החסידות בקרקוב׳ (בדפוס)
‘A Private Life of a Communal Leader: The Autobiography of Arie Leib Feinstein (1821-1903)’ [forthcoming 2021]


׳חסיד בא לעיר: ראשיתה של החסידות בקרקוב׳ (בדפוס)
‘Popular Religion and Modernity: Jewish Magic Books in Eastern Europe in the Nineteenth Century’, Polin: Studies in Polish Jewry 33 [forthcoming 2020]


'Stories', in: Marcin Wodziński (ed.), Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives (Rutgers University Press, 2019): 60-74


'Mitnagedim', in: Marcin Wodziński (ed.), Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives (Rutgers University Press, 2019): 75-90


‘Between Worlds: The Miserable Life of an Itinerant Preacher on the Eve of Modernity’, Jewish Quarterly Review, 109 (2019): 54-83


‘Becoming a Movement: Early Nineteenth-Century Hasidism in the Eyes of R. Kalonymus Kalman Epstein of Kraków’, Modern Judaism 38 (2018): 307–327


'"פלא יועץ": חיבור גנוז לתולדות חסידות פשיסחה', קבלה 37 ( 2017 (, עמ׳ 320-303 .


'החסידים בירושלים במאה התשע עשרה', גבוה מעל גבוה: בית הכנסת תפארת ישראל והקהילה
החסידית בירושלים, ירושלים תשע"ו, עמ' 30-11 .


Marcin Wodziński and Uriel Gellman, 'Toward a New Geography of Hasidism', Jewish History 27 (2013), pp. 171-199


'החתונה הגדולה באוסטילה: גלגוליו של מיתוס חסידי', תרביץ, פ )תשע"ג(, עמ' 594-567 .
‘An Authors' Guide: Authorship of Hasidic Compendium’, Zutot 9 (2013), pp. 1-12


'האליטה הלמדנית ביהדות ליטא: דמותה ותדמיתה'. בתוך: איליה לוריא (עורך), תולדות
יהודי רוסיה, ב: מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית 1917-1772 , מרכז זלמן שזר, ירושלים
תשע"ב, עמ' 123-113 .


גרסה רוסית: У. Гелльман. "Ученая элита литовского еврейства: действительность и идеалы", История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения российской империи. 1772-1917, Jerusalem 2012, pp. 147-163
“Israel Baal Shem Tov”, Oxford Bibliographies in Jewish Studies. Ed. David Biale. New York: Oxford University Press (2013)


'שתי איגרות לתולדות הבעש"ט', ציון עו (תשע"א), עמ' 234-219 .


'החדר במזרח אירופה: מבחר ביבליוגרפי מוער', בתוך: 'החדר': היבטים היסטוריים וחברתיים,
המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב, תל אביב תש"ע, עמ' 566-525 .


Gershon David Hundert (Editor in Chief), The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press, 2008: Article: 'Rabinowitz-Te’omim, Eliyahu David'


סקירת ספר:
Marcin Wodziński, Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: A History of Conflict, Oxford 2005 בתוך: 'גלעד' כא )תשס"ז(, עמ' 192-187 .

מחקר

תחומי המחקר:

  1. תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה
  2. חסידות
  3. השכלה
  4. אורתודוקסיה