בסוד השיח החרדי

קימי קפלן

מה יחסם של דרשנים חרדים לחילונים? האם חוזרים בתשובה מתקבלים כשווים בחברה החרדית? מהם האתגרים בפניה ניצבת החברה החרדית בכל הקשור להשתלבות נשים חרדיות בשוק העבודה? האם מתרחש תהליך של ישראליזציה בחברה החרדית? ספר זה מתמודד עם שאלות אלה ואחרות, באמצעות בחינת ארבע זירות של השיח הפנימי העממי בחברה החרדית.