מערכת לשנת תשפ"ד במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

התפרסמה מערכת ומידע על חובות הלימודים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו לשנת תשפ"ד

https://jewish-history.biu.ac.il/node/1298

 

תאריך עדכון אחרון : 08/02/2024