מערכת לשנת תשפ"ד במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

התפרסמה מערכת ומידע על חובות הלימודים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו לשנת תשפ"ד

https://jewish-history.biu.ac.il/node/1298