דרישות מסלול תואר שני במגמת חדשנות 2.0 בלימודי תולדות ישראל (היסטוריה)