המדור לתואר שני - נוהל הצגת מסמכים מקוריים - תקופת קורונה

על מנת להקל על מועמדים ו/או סטודנטים לתואר שני ומסלול השלמת תזה המתקשים בתקופה זו של מגפת הקורונה להגיש מסמכים מקוריים לצורך הרשמה או שינוי מעמדם

ניתנת ארכה בהצגת המסמכים המקוריים כמפורט להלן:  

 • מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א בתוכניות לתואר שני הנלמדות במהלך שנת לימודים אחת או במסלול להשלמת תזה
  וכן סטודנטים בתוכניות אלה שטרם הציגו מסמכים, מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד לתאריך  28.2.2021.
 • מועמדים ומתקבלים המתעתדים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"א בתוכניות דו-שנתיות או תלת-שנתיות לתואר שני מתבקשים להציג מסמכים מקוריים עד לתאריך 30.9.2021.
 • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם קודם למועדים המצוינים לעיל וטרם הציגו מסמכים מקוריים יידרשו, כתנאי לקבלת הזכאות לתואר, להציג מסמכים מקוריים.

 

את המסמכים המקוריים ניתן להמציא בדרכים הבאות:

 1. במדור לשירות וגיוס - הממוקם באזור 502, ליד בניין שטרן (605) ופתוח לקהל בימים ראשון-חמישי, בשעות 16:00-10:00.
  המועמד /סטודנט יציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים. הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמד/סטודנט.
  יש לוודא כי המסמכים המוצגים הינם מקוריים ונושאים חתימה של בעל תפקיד במוסד הקודם וחותמת של המוסד הקודם.
 2. באמצעות דוא"ל ma.office@biu.ac.il – המועמד/סטודנט יבקש ממוסד הלימודים בו נלמדו הלימודים הקודמים כי ישלחו את המסמכים ישירות לכתובת הדוא"ל של המדור לתואר שני  ma.office@biu.ac.il.

  

שימו לב, מסמך רשמי הוא מסמך שהודפס על נייר לוגו ונושא חתימה + חותמת של המוסד שהעניק את התואר.

 

בהצלחה רבה!

תאריך עדכון אחרון : 13/08/2020