גב' עקרבי כוכבה

גב'
מרכזת המחלקה
גב' כוכבה עקרבי
טלפון: 
משרד :