ד"ר שרביט יוסף

ד"ר
דוא"ל: 
טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

מחקר

   

תחומי התמחות מדעיים

 

1) היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של יהדות אגן הים התיכון. 

2) יהדות צפון אפריקה, צרפת וארץ ישראל במאות י"ח-כ' –בדגש על קהילות יהודי אלג'יריה, מרוקו וצרפת ובזיקתן לארץ ישראל ולמדינת ישראל.

3) תולדות חכמת ישראל בצרפת (במאות הי"ט-כ').

 

חזון מחקרי

הפעילות המחקרית העתידית שלי בע"ה תנותב לכמה אפיקים:

  1. אמשיך לפתח את הנרטיב הפנים קהילתי והאוריאנטאלי, לצד הנרטיב הקולוניאלי;
  2. אמשיך לפתח את המגמה ההיסטוריוגראפית העברית בכתיבת היסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של יהודי צרפת וצפון אפריקה;
  3. אמשיך לעסוק בתולדות דיוקן המנהיגות היהודית הצפון אפריקאית, רבנית כחילונית, על אדמת צפון אפריקה וברחבי הפזורה היהודית. 
  4. אמשיך לחשוף ארכיונים בעלי אופי אזורי ואדון ביחסי הגומלין שבין הפריפריה למרכז, לרבות ארכיונים ערביים על אדמת צפון אפריקה.
  5. אקיים דיון היסטורי, במטוטלת היחס למדעי היהדות, באסכולות השונות לחכמת ישראל: ברלין, ירושלים ופאריס.