פרופ' יצחק קונפורטי

טלפון
דוא"ל
Yitzhak.Conforti@biu.ac.il
משרד
בניין 410 חדר 31
שעות קבלה
שעת קבלה יום ג' בשעה: 15:00 בתיאום מראש.
  קורות חיים

  דואר אלקטרוני: Yitzhak.Conforti@biu.ac.il
  אתר אינטרנט: https://biu.academia.edu/YitzhakConforti

   

  לימודים:
  תואר ראשון: האוניברסיטה העברית תולדות ישראל 1990
  תואר שני: אוניברסיטת בר אילן תולדות ישראל 1997
  תואר שלישי: אוניברסיטת בר אילן תולדות ישראל 2003


  מלגות ופרסים:
  • 2020 . פרס הרקטור לחדשנות מדעית, אוניברסיטת בר אילן.
  • 2015 . עמית מחקר במרכז כ"ץ ללימודי יהדות מתקדמים, אוניברסיטת פנסילבניה,
  פילדלפיה ארה"ב .
  • 2014 . חוקר אורח, מרכז טאוב לחקר מדינת ישראל, אוניברסיטת ניו יורק, ארה"ב . -
  • 2014 . עמית מחקר, מרכז להיסטוריה יהודית, ניו יורק, ארה"ב. -
  • 2007 . פרס הכט, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה. לשנת תשס"ז. לספר
  מחקרי בתולדות הציונות.
  • 2007 . פרס מרדכי איש שלום. יד יצחק בן צבי, ירושלים. לשנת תשס"ו. פרס לספר מחקר
  ראשון בתולדות ישראל.
  • 2008 . פרס ריקליס, הפקולטה למשפטים והפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן.
  • 2005 . חוקר אורח במרכז ללימודי יהדות אוניברסיטת אוקספורד, אנגליה.
  • 2003 . מלגת משה מ. שופף לדוקטרנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר אילן.
  • 1999 – 2003 . מלגת הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים אוניברסיטת בר אילן.
  • 2001 . מלגת ע"ש פרופ' יעקב כ"ץ. מרכז זלמן שז"ר והחברה ההיסטורית הישראלית.


  מינויים:
  - חבר הנהלת החברה הבינלאומית לחקר מדינת ישראל ( 2019 – 2021 ) Association for Israel Studies
  - ראש מכון ריבלין לחקר ארץ ישראל ויישובה ) 2016 – 2019 ), המחלקה לתולדות ישראל.
  - חבר בוועדת המקצוע להוראת היסטוריה של חמ"ד ( 2010 - 2013 )


  הרצאות בכנסים מדעיים:
  1. “Zionism and the Bible” AJS Annual Conference (Washington D.C. On line) 14 December 2020.

  2. “The Zionist Consciousness and the Hebrew Bible” Sede Boquer Colloquium Ben Gurion University of the Negev, 7 January 2020.

  3. “Understanding Early Zionism: A Cultural Approach” AIS Annual conference (Berkeley University, June 2018)

  4. “Traditional roots in Early Zionism” EAJS conference (Krakow, July 2018)

  5. “History and Utopia in the Zionist Movement”, AIS Annual conference (Brandies University, June 2017)

  6. “Ethno Symbolism and Jewish Nationalism” ASEN Conference (LSE University London, April 2017)

  7. “East and West in Early Zionism: Between Hibbat Zion and Political Zionism” AIS Annual conference (Begin Institute, Jerusalem June 2016) 8. “How to Sustain Jewish Culture in the Age of Nationalism?” AIS Annual conference (Concordia University, Canada, June 1-3, 2015)

  9. “Wissenschaft for the People: Early Zionist Scholars and Jewish Academic Studies”, Doing Wissenschaft: The Academic Study of Judaism as Practice 1818-2018, 21st Annual Gruss Colloquium in Judaic Studies (Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, April 27-28, 2015).

  10. “The Impact of Wissenschaft des Judentums on Jewish Nationalism and Zionism”, The Role of Scholarship in the Shaping of Jewish Identity – A Symposium on the Wissenschaft des Judentums (Leo Back Institute, Center for Jewish History, New York March 1, 2015).

  11. “The Ethnic and Cultural Origins of Zionist Historiography” Hebert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, Ruth Meltzer seminar (University of Pennsylvania January 28, 2015).

  12. "Exile or State in Jewish National Historiography" World Union of Jewish Studies (Jerusalem July 28 – August 1, 2013).

  13. "Land and People: Territorial and Ethnic Dimensions in Zionism" AJS Conference (Chicago, December 16-18 2012)

  14. "Searching for a Homeland: The Territorial Dimension in the Zionist Movement and the Boundaries of Jewish Nationalism", ASEN Conference (London School of Economics, March 2012).

  15. "Zionist Awareness of the Jewish Past: Inventing Tradition or Renewing the Ethnic Past?" (London School of Economics, April 2011).

  16. "Ethnic or Civic Jewish State in Herzl's and Ahad Ha’am’s Vision", Nationalism and Ethics – The Zionist Discourse and Arab Problem, (Tel Aviv University, March 2011).

  17. "The Cultural Alternative: Charisma and Reason in the Zionist Movement", ASEN Conference (London School of Economics, April 2010).

  18. "Between Nationalism and Universalism in the Zionist Vision", AIS Conference (University of Toronto, May 2010).

  19. "History and Utopia: Past Awareness and Future Shaping in Zionism", World Union of Jewish Studies (Jerusalem, 2-6 August 2009)

  20. "Between Civic and Ethnic: Israel in light of the Zionist Utopia" AJS Conference (Washington, 21-23 December 2008)

  21. "East and West in Jewish Nationalism: Confronting Types in the Zionist Movement" ASEN Conference (London School of Economics, April 2008).

  22. "The 'New Jew' in Zionist Thought: Ideology and Historiography ", AAJS Conference, Monash University, Melbourne Australia (February17-18, 2008).

  23. "Nationalism and Historical Continuity in Jewish History", AJS Annual Conference Washington DC, USA (December 18-20, 2005).

  24. "Between History and Memory: Jacob Katz as a Zionist Historian", International Conference at Zalman Shazar Institute, The Israeli Historical Society, Jerusalem (February 1-2, 2004).

  25. "Alternative Voices in Zionist Historiography", AJS Annual Conference, Boston Mass. USA (December 21-23, 2003).

  מחקר

  תחומי עניין ומחקר

   

  1. לאומיות יהודית
  2. התנועה הציונית
  3. היסטוריה וזיכרון
  4. אוטופיה
  5. היסטוריוגרפיה יהודית מודרנית
  6. חינוך עברי בארץ ישראל

   

   

  פרסומים

  לרשימת הפרסומים של ד"ר יצחק קונפורטי לחץ על הקישור 

   

  ספרים


  יצחק קונפורטי, זמן עבר: ההיסטוריוגרפיה הציונית ועיצוב הזיכרון הלאומי, ירושלים: יד יצחק בן צבי,
  תשס"ו.
  יצחק קונפורטי, עיצוב אומה: המקורות התרבותיים של הציונות, 1882 – 1948 , ירושלים: יד יצחק בן צבי
  תשע"ט.


  מאמרים
  1. “Integrating National Consciousness into Jewish Academic Studies”, Michael Meyer, Ann O. Albert, Noah Gerber (eds.) Frontiers of Jewish Scholarships: Expending German Origins, Transcending European Borders, Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press, 2021 (in Press), Chap. 7.

  2. “State or Diaspora: Jewish History as a form National Belonging”, Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 15, 2 (2015), pp. 230-250.

  3. “thnicity and Boundaries in Jewish Nationalism,” Chapter 8 in: J. Jackson and L. Molokotos-Lieberman (eds.), Nationalism, Ethnicity and Boundaries – Conceptualising and understanding identity through boundary approaches, London: Routledge, 2014, pp. 142-161.

  4. “Searching for a Homeland: The Territorial Dimension in the Zionist Movement and the Boundaries of Jewish Nationalism,” Studies in Ethnicity and Nationalism Vol. 14, 1 (2014), pp. 36-54

  5. “Zionist Awareness of the Jewish Past: Inventing Tradition or Renewing the Ethnic Past?” Studies in Ethnicity and Nationalism Vol. 12, 1 (2012), pp. 155-171

  6. “'The New Jew' in the Zionist Movement: Ideology and Historiography” Australia Journal of Jewish Studies, Vol. 25 (2011), pp. 89-121.

  7. “Between Ethnic and Civic: The Realistic Utopia of Zionism,” Israel Affairs Vol. 17, 4 (October 2011), pp. 547-566.

  8. “East and West in Jewish Nationalism: Conflicting Types in the Zionist Vision?” Nations and Nationalism, Vol. 16, 2 (April 2010), pp. 201-219

  9. “Alternative Voices in Zionist Historiography,” Journal of Modern Jewish Studies, Vol. 4, 1 (May 2005) pp. 1-12.
  10 "גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית", עיונים בתקומת ישראל . 9 , חוברת נושא:
  מולדות בגולה – תפיסות של שייכות וזרות בתפוצה היהודית, בעריכת עופר שיף, ) 2015 (, עמ' 137 –
  170 .

  11 . "היהודי החדש במחשבה הציונית: לאומיות, אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה", ישראל 16 ( 2009 ,)
  עמ' 63 – 96 .

  12 . "יחסי עם וארץ בין דת ולאום בתנועה הציונית", תרבות דמוקרטית 17 ( 2017 (, עמ' 19 – 45 .

  13 . מדינה אתנית או אזרחית בחזונם של הרצל ואחד העם", אפרים לביא )עורך(, לאומיות ומוסר –
  השיח הציוני ו"הבעיה הערבית", ירושלים: כרמל, 2014 , עמ' 101 – 122 .

  14 . "היסטוריוגרפיה בשירות האומה – בן גוריון וההיסטוריה היהודית", יוסי גולדשטיין )עורך(,
  יוסף דעת – מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית לכבוד יוסף שלמון, באר שבע: הוצאת
  הספרים של אוניברסיטת באר שבע 2010 , עמ' 391 – 407 .

  15 . "יעקב כ"ץ כהיסטוריון וכמחנך ציוני", ישראל ברטל ושמואל פיינר )עורכים(, היסטוריוגרפיה
  במבחן – עיון מחודש במשנתו של יעקב כ"ץ, ירושלים: מרכז שזר לתולדות ישראל ומכון ליאו
  בק, תשס"ח, עמ' 165 – 182 .

  16 . "יהושע קניאל – היסטוריוגרפיה של המשך ותמורה", דב שוורץ )עורך(, בר אילן מרעיון למעשה,
  כרך ב, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2006 , עמ' 81 – 92 .

  17 . "שאלת האובייקטיביות וההיסטוריונים הציוניים" ציון סח ) 2003 (, עמ' 467 – 496 .

  18 . "רציפותה של האנטישמיות המודרנית בהיסטוריוגרפיה היהודית שלאחר השואה", גשר 139
  (קיץ 1999), עמ' 23 – 38 .

  19 . "צמיחתה של האנטישמיות המודרנית במבחן ההיסטוריוגרפיה היהודית", ילקוט מורשת 67
  (אפריל 1999 ), עמ' 77 – 106 .


  ביקורת ספרים
  על הספר: יוסי גולדשטיין, אנו היינו הראשונים – תולדות חיבת ציון 1881 – 1918 , ירושלים: מוסד
  ביאליק תשע"ו, ציון פג, ב (תשע"ח), עמ' 255 - 260 .


  על הספר: יפה ברלוביץ (עורכת) יוסף לנג (עורך משנה), לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה – עיון בן
  תקופות, תל אביב: הקיבוץ המאוחד 2010 , קתדרה 149 ( 2013 ), עמ' 271 – 275 .


  על כתבי דינור: Ben Zion Dinur, Posthumous and Other Writings, Edited. by Arielle Rein, Jerusalem 2009, Studies in Contemporary Jewry: Oxford University Press Vol. 16 (2012), pp. 324-326.


  על יוסף שלמון: Yosef Salmon, Do not Providence: Orthodoxy in the Grip of Nationalism, The Zalman Shazar Center for Jewish History: Jerusalem, 2006. AJS Review 32 (2008), pp. 464-467. ,
  גרסה עברית: זמנים 104 (סתיו 2008 ), עמ' 110 – 112 .


  על ספרו של אפרים זורוף: Efraim Zuroff, The Response of Orthodox Jewry in the United States to the Holocaust, New York: Michael Scharf Publication Trust of the Yeshiva University Press 2000. גשר, 145 (קיץ 2002 ), עמ' 117 – 118

  תאריך עדכון אחרון : 24/10/2023