פרופ' מלכיאל דוד

פרופ'
פרופ' מלכיאל דוד
טלפון: 
מיקום: 

מחקר

תחומי המחקר

 

  1. התרבות היהודית באירופה ובאגן הים התיכון בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
  2. התרבות היהודית באיטליה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
  3. שד"רים ויחסיהם עם מארחיהם