פרופ' דוד מלכיאל

טלפון: 
מיקום: 

קורות חיים

תארים אקדמיים

1980-1988: תואר שלישי: Harvard University.

נושא העבודה: ארגון הקהילה היהודית בוונציה במאה הי"ז.

1972-1975: תואר ראשון: אוניברסיטת בר-אילן – תולדות ישראל

 

הוראה ועבודה

1999-               המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

1997-2001       עורך "פעמים", מכון בן-צבי

1997-1999       התכנית לתואר שני במדעי היהדות, Touro College

1994-1997       המחלקה להיסטוריה, מכללת בית ברל

1993-1997       "קרית ספר", הספרייה הלאומית

1990-1993       המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

מלגות, פרסים ומענקי מחקר

1995-1996       עמית סטאר, Harvard University

1989-1990       פרס ורבורג, או"ע

1989-1990       עמית ליידי דייויס, או"ע

2013-2016       ISF, "שגרירי קדושה"

2009-2012       ISF, "מצבות יהודי פדובה"

 

מינויים אקדמיים-מנהליים

2015-2017       ועדת המינויים

                        ועדת ביה"ס ללימודים מתקדמים

2015-               מערכת כתב העת Jewish History

2011-2012       מכון בן-צבי, חבר בוועדת פרס בן-צבי

2005-2011       הנהלתAssociation for Jewish Studies

2008-2009       ועדת פרס שז"ר,החברה ההיסטורית הישראלית

2001-               מערכת כתב העת "פעמים"

פרסומים

PUBLICATIONS

 

Books

A Separate Republic: The Mechanics and Dynamics of Venetian Jewish Self-Government (1607-1624). Jerusalem: Magnes Press, 1991.

 

The Jewish Christian Debate on the Eve of Modernity [Hebrew]. Jerusalem: Ben-Zion Dinur Center for Research in Jewish History, 2004.

 

Reconstructing Ashkenaz: The Human Face of Franco-German Jewry (1000-1250). Stanford: Stanford University Press, 2009.

 

Poems in Marble: Inscriptions from the Jewish Cemeteries of Padua, 1529-1862 [Hebrew]. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 2013.

 

Stones Speak: Hebrew Tombstones from Padua, 1529-1862. Leiden: Brill, 2014.

 

Strangers in Yemen: Travel and Cultural Encounter among Jews, Christians and Muslims in the Colonial Era. Berlin: De Gruyter, 2021.

 

Isaac’s Fear: An Early Modern Encyclopedia of Judaism. Boston: Academic Studies Press, 2022.

 

 

Volumes Edited

Pe’amim: Hebrew quarterly devoted to the study of Oriental Jewry, published by the Ben-Zvi Institute, Jerusalem. Issues 72-87 (Summer 1997 – Spring 2001).

 

The Lion Shall Roar: Leon Modena and His World, ed. David Malkiel. Jerusalem: Magnes Press and Ben-Zvi Institute, 2003.

 

 

Articles

“The Tenuous Thread: A Venetian Theologian's Apology for Jewish Self-Government,” AJS Review 12/2 (1987), pp. 223-251.

 

“Technology and Culture Regarding Cremation: A Historical and Phenomenological Analysis,” [Hebrew] Italia 10 (1993) pp. 37-70.

 

“Infanticide in Passover Iconography,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 56 (1993) pp. 85-99.

 

“The Inheritance Tale in Immanuel of Rome’s Mahbarot,” Prooftexts 16 (1996) pp. 169-173.

 

“Jews and Wills in Renaissance Italy: A Case Study in the Jewish Christian Cultural Encounter,” Italia 12 (1996) pp. 7-69.

 

“New Light on the Life of Isaac Samuel Reggio,” The Jews of Italy: Memory and Identity, ed. Barbara Garvin and Bernard Cooperman. Bethesda 2000. pp. 276-303.

 

“The Ghetto Republic,” The Jews of Early Modern Venice, ed. Robert C. Davis and Benjamin Ravid, Baltimore and London 2001. pp. 117-142.

 

“Destruction or Conversion: Intention and Reaction, Crusaders and Jews, in 1096,” Jewish History 15 (2001), pp. 257-280.

 

“Texts and Themes of Modern Italian Halakhic Literature,” [Hebrew] Pe’amim 86-87 (2001), pp. 258-296.

 

“Vestiges of Conflict in the Hebrew Crusade Chronicles,” Journal of Jewish Studies 52 (2001), pp. 323-340.

 

“The Rimini Papers: A Resurrection Controversy in Eighteenth-Century Italy,” Journal of Jewish Thought and Philosophy 11 (2002), pp. 89-115.

 

“The Underclass in the First Crusade: A Historiographical Trend,” Journal of Medieval History 28 (2002), pp. 169-197.

 

“The Reggios of Gorizia: Modernization in Micro,” The Mediterranean and the Jews: Society, Culture and Economy in Early Modern Times, ed. Elliott Horowitz and Moises Orfali. Ramat-Gan  2002. pp. 67-84.

 

“Between Wordliness and Traditionalism: Eighteenth-Century Italian Jews Debate Intercessory Prayer,” Jewish Studies Internet Journal 2 (2003), pp. 169-198.

 

“Jewish-Christian Relations in Europe, 840-1096: A Historiographical Review,” Journal of Medieval History 29 (2003), pp. 55-83.

 

“The Sambation River and the Ten Lost Tribes in Isaac Lampronti’s Pahad Yizhak,” [Hebrew] Pe‘amim 94-95 (2003), pp. 159-180.

 

“Leon Modena’s Altercation with his Erstwhile Pupils,” The Lion Shall Roar: Leon Modena and his World, ed. David Malkiel. Jerusalem 2003. pp. 63-84.

 

“Epitaph Poems from Northern Italy in the Sixteenth and Seventeenth Century,” [Hebrew] Pe’amim 98-99 (2004), pp. 121-154.

 

“The Jewish-Christian Debate on the Eve of Modernity: Joshua Segre of Scandiano and his Asham Talui,” Revue des Etudes Juives 164 (2005), pp. 169-198.

 

“Ebraismo, tradizione e società: Isaaco Lampronti e l’identità ebraica nella Ferrara del XVIII secolo,” Zakhor 7 (2005), pp. 9-42.

 

“Empiricism in Isaac Lampronti’s Pahad Yizhak,” Materia Giudaica 10 (2005), pp. 341-351.

 

“The Price of Faith in 1096” [Hebrew], Be’erot Yitzhak: Studies in Memory of Isadore Twersky, ed. Jay Harris, Cambridge Mass. 2005. pp. *31-*59.

 

“Christian Hebraism in a Contemporary Key: The Search for Hebrew Epitaph Poetry in Seventeenth-Century Italy,” Jewish Quarterly Review 96 (2006), pp. 123-146.

 

“The Burden of the Past in the Eighteenth Century: Authority and Custom in the Pahad Yizhaq,” Jewish Law Annual 16 (2006), pp. 93-132.

 

“Manipulating Virginity: Digital Defloration in Midrash and History,” Jewish Studies Quarterly 13 (2006), pp. 105-127.

 

“Jews and Apostates in Medieval Europe – Boundaries Real and Imagined,” Past and Present 194 (2007), pp. 3-34.

 

“Nuova luce sulla carriera di Isacco Samuele Reggio,” Cultura ebraica nel Goriziano, ed. Marco Grusovin, Gorizia 2007, pp. 137-159.

 

“Eros as Medium: Rereading Immanuel of Rome’s Scroll of Desire,” Donne nella storia degli ebrei d’Italia, ed. Cristina Galasso e Michele Luzzati, Firenze 2007, pp. 35-59.

 

“Three Perspectives on Judah Halevi’s Voyage to Palestine,” Mediterranean Historical Review 25 (2010), pp. 1-15.

 

“Law and Architecture: The Pollution Crisis in the Italian Ghetto,” European Journal of Jewish Studies 4.2 (2011), pp. 255-84.

 

“Halakhah and Modernization” (Hebrew), Jewish Communities in the East in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Italy (Hebrew), ed. Roni Weinstein. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 2012. pp. 83-88.

 

“The Artifact and Humanism in Medieval Jewish Thought” Jewish History 27 (2013), pp. 21-40.

 

“Renaissance in the Graveyard: The Hebrew Tombstones of Padua and Ashkenazic Acculturation in Sixteenth-Century Italy,” AJS Review 37 (2013), pp. 333-70.

 

“Modernity in the Graveyard: Jewish Tombstones from Padua (1830-1862),” Jewish Social Studies, n.s. 13 (2013), pp. 73-108.

 

“The Structures of Hebrew Epitaph Poetry in Padua,”  Death in Jewish Life: Burial and Mourning Customs Among Jews of Europe and Nearby Communities, ed. Stefan C. Reif, Andreas Lehnardt, and Avriel Bar-Levav. Berlin: De Gruyter 2014, pp. 225-240.

 

“The Rabbi and the Crocodile: Interrogating Nature in the Late Quattrocento,” Speculum 91 (2016), pp. 115-48.

 

"The Shadar-Host Economy in Early Modern Italy: New Perspectives on the Travels of Emissaries from the Holy Land," Journal of Modern Jewish Studies 15 (2016), 402-18.

 

"The Bird and the Crocodile: Scholastic and Empirical Knowledge in the Travel Experience of the Renaissance" [Hebrew], Zemanim 133-134 (2016), 48-56.

 

"Palazzo Tè between Science and Imagination," Journal of Early Modern History 20 (2016), 429-61.

 

"Gentile Wine and Italian Exceptionalism," Journal of Jewish Studies 68 (2017), 346-68.

 

“Maharal and Italy – a Transnational Approach,” Rassegna Mensile di Israel 84 (2018), 15-45.

 

“Realism and the Rise of Kabbalah in the Sixteenth Century,” Caminos de leche y miel: Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy, ed. Harm den Boer, Anna Menny and Carsten L. Wilke. Barcelona: Tirocinio 2018. pp. 313-27.

 

“Imagination and History Converge: the Danites in the Middle Ages,” Jewish History 36 (2022), 125-38.

 

“The Danish Expedition to Yemen and the Jews of Yemen” [Hebrew], Pe’amim 167-168 (2022), 141-59.

 

“Jews and Christians in Renaissance Italy: a Dialectical Approach,” Zakhor [forthcoming].

 

 

Review Essays:

“From Japhet to Shem and Back to Japhet: An English Translation of Azariah de' Rossi's The Light of the Eyes” [Hebrew], Pe‘amim 104 (2005), pp. 135-144.

 

“Vision and Realization,” Jewish Quarterly Review 95 (2005), pp. 131-141.

 

“Rapture and Rupture: Kabbalah and the Reformation of Early Modern Judaism,” Jewish Quarterly Review 103 (2013), pp. 107-121.

 

 

Book Reviews:

“M. Beit-Arié, Hebrew Manuscripts of East and West” (Hebrew), Kiryat Sefer 64 (1994), pp. 769-770.

 

“B.D. Walfish, Esther in Medieval Garb”(Hebrew), Kiryat Sefer 64 (1995), pp. 1143-1144.

 

 “A. Gross, Rabbi Joseph ben Abraham Hayyun” (Hebrew), Kiryat Sefer 64 (1995), pp. 1193-1194.

 

 “J. Wertheimer, ed. The Uses of Tradition” (Hebrew), Kiryat Sefer 65 (1995), pp. 13-14.

 

 “Y. Bocsenboim, Letters of Jews in Italy” (Hebrew), Pe’amim 64 (1995) pp. 149-153.

 

 “A. Toaff, Love, Work and Death,” Journal of Jewish Studies 48 (1997) 169-170.

 

 “S.A. Goldberg, Crossing the Jabbok,” Journal of Jewish Studies 49 (1998) pp. 175-176.

 

“B. Arbel, Trading Nations: Jews and Venetians in the Early Modern Eastern Mediterranean,” Jewish Quarterly Review 88 (1998), pp. 328-331.

 

“T. Fishman, Shaking the Pillars of Exile,” Journal of Jewish Studies 49 (1998), pp. 383-385.

 

 “R. Chazan, God, Humanity, and History: The Hebrew First Crusade Narratives,” AJS Review 27 (2003), pp. 124-126.

 

 “T. Madden, Enrico Dandolo and the Rise of Venice,” American Historical Review  109 (2004), pp. 1294-1295.

 

 “O. Limor and Y. Hen, The Beginnings of Europe: Western Europe in the Early Middle Ages” (Hebrew), Zemanim 90 (2005), pp. 110-113.

 

“A. Mortari and C. Bonora Previdi, Il ‘giardino’ degli ebrei,” Materia Giudaica 13 (2008), pp. 417-418.

 

“R. Chazan, Reassessing Jewish Life in Medieval Europe,” American Historical Review 116 (2011), p. 1556.

 

"Monuments of an Exotic Community,” Ars Judaica 9 (2013), pp. 118-119.

 

“E. Kanarfogel, The Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz,” Speculum 88 (2013), pp. 1115-1116.

 

"M. Lehmann, Emissaries from the Holy Land," AJS Review 39 (2015), 454-56.

 

"A. Morpurgo, Il cimitero ebraico in Italia" (Hebrew), Pe'amim 149 (2017), 175-76.

 

“D. Shyovitz, A Remembrance of His Wonders,” AJS Review 42 (2018), 465-67.

 

 

VIDEO PRESENTATIONS

“The Debate over Kabbalah in 19th-Century Italy” [Hebrew], 18.11.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=OM1qwgF0yno&list=PLad6UXI9FHGMET6RnwvFvnISCcEPzNFda

 

“Colloquium on R. Isaac Lampronti’s Pahad Yitzhak, in anticipation of the publication of Isaac’s Fear, by David Malkiel,” 22.12.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=Ohd9Mc2P3fc

https://www.academia.edu/video/1M35Jk

 

“Strangers and Locals Discover Each Other in 19th-Century Yemen,” Bible Lands Museum, 3.3..2020:

https://www.academia.edu/video/lg798l

 

“Book Launch: Serena di Nepi, Surviving the Ghetto,” 19.4.2021:

https://www.academia.edu/video/jow0Vj

 

“Realism and the Rise of Kabbalah in the Sixteenth Century” [Hebrew], 9.11.2021;

https://www.academia.edu/video/kVrqvk

 

 

 

מחקר

תחומי המחקר

 

  1. התרבות היהודית באירופה ובאגן הים התיכון בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
  2. התרבות היהודית באיטליה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
  3. שד"רים ויחסיהם עם מארחיהם