פרופ' דוד מלכיאל

טלפון: 
מיקום: 

קורות חיים

תארים אקדמיים

1980-1988: תואר שלישי: Harvard University.

נושא העבודה: ארגון הקהילה היהודית בוונציה במאה הי"ז.

1972-1975: תואר ראשון: אוניברסיטת בר-אילן – תולדות ישראל

 

הוראה ועבודה

1999-               המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

1997-2001       עורך "פעמים", מכון בן-צבי

1997-1999       התכנית לתואר שני במדעי היהדות, Touro College

1994-1997       המחלקה להיסטוריה, מכללת בית ברל

1993-1997       "קרית ספר", הספרייה הלאומית

1990-1993       המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

מלגות, פרסים ומענקי מחקר

1995-1996       עמית סטאר, Harvard University

1989-1990       פרס ורבורג, או"ע

1989-1990       עמית ליידי דייויס, או"ע

2013-2016       ISF, "שגרירי קדושה"

2009-2012       ISF, "מצבות יהודי פדובה"

 

מינויים אקדמיים-מנהליים

2015-2017       ועדת המינויים

                        ועדת ביה"ס ללימודים מתקדמים

2015-               מערכת כתב העת Jewish History

2011-2012       מכון בן-צבי, חבר בוועדת פרס בן-צבי

2005-2011       הנהלתAssociation for Jewish Studies

2008-2009       ועדת פרס שז"ר,החברה ההיסטורית הישראלית

2001-               מערכת כתב העת "פעמים"

פרסומים

לרשימת הפירסומים של פרופ' דוד מלכיאל יש ללחוץ על הלינק 

 

PUBLICATIONS
Books


A Separate Republic: The Mechanics and Dynamics of Venetian Jewish Self-Government (1607-1624). Jerusalem: Magnes Press, 1991.
The Jewish Christian Debate on the Eve of Modernity [Hebrew]. Jerusalem: Ben-Zion Dinur Center for Research in Jewish History, 2004.
Reconstructing Ashkenaz: The Human Face of Franco-German Jewry (1000-1250). Stanford: Stanford University Press, 2009.
Poems in Marble: Inscriptions from the Jewish Cemeteries of Padua, 1529-1862 [Hebrew]. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 2013.
Stones Speak: Hebrew Tombstones from Padua, 1529-1862. Leiden: Brill, 2014.


Volumes Edited
Pe’amim: Hebrew quarterly devoted to the study of Oriental Jewry, published by the Ben-Zvi Institute, Jerusalem. Issues 72-87 (Summer 1997 – Spring 2001).
The Lion Shall Roar: Leon Modena and His World, ed. David Malkiel. Jerusalem: Magnes Press and Ben-Zvi Institute, 2003.


Articles in Refereed Journals
“The Tenuous Thread: A Venetian Theologian's Apology for Jewish Self-Government,” AJS Review 12/2 (1987), pp. 223-251.
“Technology and Culture Regarding Cremation: A Historical and Phenomenological Analysis,” [Hebrew] Italia 10 (1993) pp. 37-70.
“Infanticide in Passover Iconography,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 56 (1993) pp. 85-99.
“The Inheritance Tale in Immanuel of Rome’s Mahbarot,” Prooftexts 16 (1996) pp. 169-173.
“Jews and Wills in Renaissance Italy: A Case Study in the Jewish Christian Cultural Encounter,” Italia 12 (1996) pp. 7-69.
“Destruction or Conversion: Intention and Reaction, Crusaders and Jews, in 1096,” Jewish History 15 (2001), pp. 257-280.
“Texts and Themes of Modern Italian Halakhic Literature,” [Hebrew] Pe’amim 86-87 (2001), pp. 258-296.
“Vestiges of Conflict in the Hebrew Crusade Chronicles,” Journal of Jewish Studies 52 (2001), pp. 323-340.
Malkiel
2
“The Rimini Papers: A Resurrection Controversy in Eighteenth-Century Italy,” Journal of Jewish Thought and Philosophy 11 (2002), pp. 89-115.
“The Underclass in the First Crusade: A Historiographical Trend,” Journal of Medieval History 28 (2002), pp. 169-197.
“Between Wordliness and Traditionalism: Eighteenth-Century Italian Jews Debate Intercessory Prayer,” Jewish Studies Internet Journal 2 (2003), pp. 169-198.
“Jewish-Christian Relations in Europe, 840-1096: A Historiographical Review,” Journal of Medieval History 29 (2003), pp. 55-83.
“The Sambation River and the Ten Lost Tribes in Isaac Lampronti’s Pahad Yizhak,” [Hebrew] Pe‘amim 94-95 (2003), pp. 159-180.
“Epitaph Poems from Northern Italy in the Sixteenth and Seventeenth Century,” [Hebrew] Pe’amim 98-99 (2004), pp. 121-154.
“The Jewish-Christian Debate on the Eve of Modernity: Joshua Segre of Scandiano and his Asham Talui,” Revue des Etudes Juives 164 (2005), pp. 169-198.
“Ebraismo, tradizione e società: Isaaco Lampronti e l’identità ebraica nella Ferrara del XVIII secolo,” Zakhor 7 (2005), pp. 9-42.
“Empiricism in Isaac Lampronti’s Pahad Yizhak,” Materia Giudaica 10 (2005), pp. 341-351.
“Christian Hebraism in a Contemporary Key: The Search for Hebrew Epitaph Poetry in Seventeenth-Century Italy,” Jewish Quarterly Review 96 (2006), pp. 123-146.
“The Burden of the Past in the Eighteenth Century: Authority and Custom in the Pahad Yizhaq,” Jewish Law Annual 16 (2006), pp. 93-132.
“Manipulating Virginity: Digital Defloration in Midrash and History,” Jewish Studies Quarterly 13 (2006), pp. 105-127.
“Jews and Apostates in Medieval Europe – Boundaries Real and Imagined,” Past and Present 194 (2007), pp. 3-34.
“Three Perspectives on Judah Halevi’s Voyage to Palestine,” Mediterranean Historical Review 25 (2010), pp. 1-15.
“Law and Architecture: The Pollution Crisis in the Italian Ghetto,” European Journal of Jewish Studies 4.2 (2011), pp. 255-84.
“The Artifact and Humanism in Medieval Jewish Thought” Jewish History 27 (2013), pp. 21-40.
Malkiel
3
“Renaissance in the Graveyard: The Hebrew Tombstones of Padua and Ashkenazic Acculturation in Sixteenth-Century Italy,” AJS Review 37 (2013), pp. 333-70.
“Modernity in the Graveyard: Jewish Tombstones from Padua (1830-1862),” Jewish Social Studies, n.s. 13 (2013), pp. 73-108.
"The Rabbi and the Crocodile: Interrogating Nature in the Late Quattrocento," Speculum 91 (2016), pp. 115-48.
"The Shadar-Host Economy in Early Modern Italy: New Perspectives on the Travels of Emissaries from the Holy Land," Journal of Modern Jewish Studies 15 (2016), 402-18.
"The Bird and the Crocodile: Scholastic and Empirical Knowledge in the Travel Experience of the Renaissance" [Hebrew], Zemanim 133-134 (2016), 48-56.
"Palazzo Tè between Science and Imagination," Journal of Early Modern History 20 (2016), 429-61.
"Gentile Wine and Italian Exceptionalism," Journal of Jewish Studies (forthcoming).


Articles in Refereed Volumes:
“New Light on the Life of Isaac Samuel Reggio,” The Jews of Italy: Memory and Identity, ed. Barbarra Garvin and Bernard Cooperman. Bethesda 2000. pp. 276-303.
“The Ghetto Republic,” The Jews of Early Modern Venice, ed. Robert C. Davis and Benjamin Ravid, Baltimore and London 2001. pp. 117-142.
“The Reggios of Gorizia: Modernization in Micro,” The Mediterranean and the Jews: Society, Culture and Economy in Early Modern Times, ed. Elliott Horowitz and Moises Orfali. Ramat-Gan 2002. pp. 67-84.
“Leon Modena’s Altercation with his Erstwhile Pupils,” The Lion Shall Roar: Leon Modena and his World, ed. David Malkiel. Jerusalem 2003. pp. 63-84.
“The Price of Faith in 1096” [Hebrew], Be’erot Yitzhak: Studies in Memory of Isadore Twersky, ed. Jay Harris, Cambridge Mass. 2005. pp. *31-*59.
“Nuova luce sulla carriera di Isacco Samuele Reggio,” Cultura ebraica nel Goriziano, ed. Marco Grusovin, Gorizia 2007, pp. 137-159.
“Eros as Medium: Rereading Immanuel of Rome’s Scroll of Desire,” Donne nella storia degli ebrei d’Italia, ed. Cristina Galasso e Michele Luzzati, Firenze 2007, pp. 35-59.
“Halakhah and Modernization” (Hebrew), Jewish Communities in the East in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Italy (Hebrew), ed. Roni Weinstein. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 2012. pp. 83-88.
Malkiel
4
“The Structures of Hebrew Epitaph Poetry in Padua,” Death in Jewish Life: Burial and Mourning Customs Among Jews of Europe and Nearby Communities, ed. Stefan C. Reif, Andreas Lehnardt, and Avriel Bar-Levav. Berlin: De Gruyter 20014, pp. 225-240.
Review Essays:
“From Japhet to Shem and Back to Japhet: An English Translation of Azariah de' Rossi's The Light of the Eyes” [Hebrew], Pe‘amim 104 (2005), pp. 135-144.
“Vision and Realization,” Jewish Quarterly Review 95 (2005), pp. 131-141.
“Rapture and Rupture: Kabbalah and the Reformation of Early Modern Judaism,” Jewish Quarterly Review 103 (2013), pp. 107-121.


Book Reviews:
“M. Beit-Arié, Hebrew Manuscripts of East and West” (Hebrew), Kiryat Sefer 64 (1994), pp. 769-770.
“B.D. Walfish, Esther in Medieval Garb”(Hebrew), Kiryat Sefer 64 (1995), pp. 1143-1144.
“A. Gross, Rabbi Joseph ben Abraham Hayyun” (Hebrew), Kiryat Sefer 64 (1995), pp. 1193-1194.
“J. Wertheimer, ed. The Uses of Tradition” (Hebrew), Kiryat Sefer 65 (1995), pp. 13-14.
“Y. Bocsenboim, Letters of Jews in Italy” (Hebrew), Pe’amim 64 (1995) pp. 149-153.
“A. Toaff, Love, Work and Death,” Journal of Jewish Studies 48 (1997) 169-170.
“S.A. Goldberg, Crossing the Jabbok,” Journal of Jewish Studies 49 (1998) pp. 175-176.
“B. Arbel, Trading Nations: Jews and Venetians in the Early Modern Eastern Mediterranean,” Jewish Quarterly Review 88 (1998), pp. 328-331.
“T. Fishman, Shaking the Pillars of Exile,” Journal of Jewish Studies 49 (1998), pp. 383-385.
“R. Chazan, God, Humanity, and History: The Hebrew First Crusade Narratives,” AJS Review 27 (2003), pp. 124-126.
“T. Madden, Enrico Dandolo and the Rise of Venice,” American Historical Review 109 (2004), pp. 1294-1295.
Malkiel
5
“O. Limor and Y. Hen, The Beginnings of Europe: Western Europe in the Early Middle Ages” (Hebrew), Zemanim 90 (2005), pp. 110-113.
“A. Mortari and C. Bonora Previdi, Il ‘giardino’ degli ebrei,” Materia Giudaica 13 (2008), pp. 417-418.
“R. Chazan, Reassessing Jewish Life in Medieval Europe,” American Historical Review 116 (2011), p. 1556.
"Monuments of an Exotic Community,” Ars Judaica 9 (2013), pp. 118-119.
“E. Kanarfogel, The Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz,” Speculum 88 (2013), pp. 1115-1116.
"M. Lehmann, Emissaries from the Holy Land," AJS Review 39 (2015), 454-56.
"A. Morpurgo, Il cimitero ebraico in Italia" (Hebrew), Pe'amim (forthcoming).

מחקר

תחומי המחקר

 

  1. התרבות היהודית באירופה ובאגן הים התיכון בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
  2. התרבות היהודית באיטליה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
  3. שד"רים ויחסיהם עם מארחיהם