פרופ' פרידהיים עמנואל

פרופ'
ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

מחקר

תחומי המחקר:

 1. החברה היהודית בימי הבית השני, המשנה והתלמוד 
 2. פוליתאיזם בארץ-ישראל הרומית והביזנטית 
 3. יחסי יהודים ונוכרים בימי רומא
 4. ספרות חז"ל כמקור היסטורי 
 5. ריאליה תלמודית
 6. מוסיקה יהודית עתיקה
 7. יהדות והלניזציה
 8. הרפואה היהודית הקדומה 
 9. חינוך יהודי בימי המשנה והתלמוד
 10. סטיות דתיות בחברה היהודית בימי רומא
 11. הלכות עבודה זרה
 12. היהודים במשפט הרומי והביזנטי
 13. כתבי יוסף בן מתתיהו 
 14. הורדוס ותקופתו