פרופ' אריק זימר [אמריטוס]

טלפון
דוא"ל
zimmere@mail.biu.ac.il
משרד
בניין 410, חדר 33
שעות קבלה
על פי תאום מראש

    תאריך עדכון אחרון : 26/11/2023