פרופ' עידן ברייר

טלפון
דוא"ל
idan.breier@biu.ac.il
משרד
בניין 410 חדר 35
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים


  קורות חיים


  1 . פרטים אישיים:
  שם: עידן ברייר
  טלפון: 8672
  כתובת אלקטרונית: idan.breier@biu.ac.il
  https://biu.academia.edu/IdanBreier


  2 . פרטים בדבר השכלה גבוהה:

  1992 ב"א בהצטיינות יתירה אוניברסיטת בר אילן, המחלקות לתולדות ישראל - -
  ולהיסטוריה כללית


  2001 תואר דוקטור בציון מעולה אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לתולדות ישראל - -


  3 . השתתפות בכנסים מדעיים:
  "ממלכת אמורו וחוזה השלום החתי מצרי", הכנס הבינלאומי בנושא סיומם של סכסוכים בינלאומיים ממושכים -
  בהיסטוריה , אוניברסיטת ת"א, יוני 1999 .
  "ממלכות חיץ במזרח הקדום סקירה", הכנס הבין אוניברסיטאי השנתי של אגודת האשורולוגים , - -
  אוניברסיטת בר אילן, ינואר - 2000 .
  "הדימוי כלב בארכיון מכתבי אל עמארנה שבמצרים", הכנס הבינאוניברסיטאי בנושא בני אדם וחיות אחרות - -
  על בעלי חיים והיסטוריה, אוניברסיטאות חיפה ות"א, ינואר 2001
  "השם הפרטי 'עכבר' במקרא ובמקורות המזרח הקדום", הכנס הבינלאומי השישי לשמות יהודיים, אוניברסיטת
  בר אילן, יוני 2003 .
  "'ואת איזבל יאכלו הכלבים': על מעשה ההשלכה לכלבים במקרא ובמזרח הקדום", הכנס הבינאוניברסיטאי
  בנושא טבע וארץ במקרא ביטויי חי, צומח ודומם בשירה במשל ובסיפור במקרא, אוניברסיטת חיפה,
  דצמבר 2006 .
  "תורת המשחקים והסכם השלום המצרי מתני", הכנס מחקר, עיון ויצירה באורנים, המכללה האקדמית לחינוך -
  אורנים, יוני 2008 .
  "השפעת הגורם הכלכלי על הניטרליות של מדינות חיץ: ממלכת יהודה כמקרה מבחן", הכנס הבינלאומי, -
  היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות, מתודולוגיות, נרטיבים, אוניברסיטת בר אילן, יוני -
  2013 .

  "ההיסטוריה מתחילה בשומר גם זו של הכלבים", הכנס הבינאוניברסיטאי, חיה, אדם, חברה: כיוונים חדשים -
  לחקר אדם חיה, אוניברסיטת ת"א, יוני - 2014 .
  “Between Doves and Hawks: Biblical History as a Polemical ‘Useful past’ in the Writings of
  Religious-Zionist Rabbis”, Jews and Political Discourse, BAJS, Trinity College Dublin 13–
  15 July 2014.
  "יתדות נאמנים: על ההיסטוריון גרץ וכתיבת ההיסטוריה של ימי בית ראשון טרם פרסומם של כתבי היתדות", - -
  הכנס הבינלאומי, כתיבה היסטורית יהודית: 140 שנים ל"תולדות היהודים" של היינריך גרץ, מכללת הגליל
  המערבי בשיתוף עם אוניברסיטת אינדיאנה, מרס 2015 .
  "ההיסטוריה המקראית בהגות רבני הציונות הדתית מימין ומשמאל", הכנס הישראלי השביעי לחקר דת
  ורוחניות עכשווית, אוניברסיטת ת"א, מאי 2015 .
  “Crime and its Punishment in the Egyptian El-Amarna Letters”, Crime and Punishment in
  Antiquity: 3rd International Interdisciplinary Conference on ancient Languages and Cultures,
  University of Wroclaw, 17-19 June.2015.
  "'כְּ נ ען, בְּיָדוֹ מאֹזְּנֵי מִרְּמָה' )הושע יב, חא(: הפשיעה וההתמודדות עמה בכנען ובסוריה באלף השני לפנה"ס.", הכנס
  הדו שנתי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, מלון רמת רחל, ירושלים - - 25 – 26 יוני, 2015 .
  “‘He Will Raise an Ensign to a Nation Afar, Whistle to One at the End of the Earth’ (Isa 5:26): The
  Assyrian and Babylonian Armies as Described in Prophetic Texts and Mesopotamian
  Inscriptions”, People on the Move: Framework, Means, and Impact of Mobility across the East
  Mediterranean Region in the 8th to 6th c. BCE, Basel University, 3-6 August 2015.
  “Another Break in the Wall: Judah vs. Assyria and Rome as Seen Through Rabshkeh's and
  Josephus' Speeches”, Parkes Jubilee Conference, Jewish/Non-Jewish Relations from Antiquity
  to the Present, University of Southampton, 7 - 9 September 2015.
  "על מרכזיותם של השיקולים הכלכליים בתהליך קבלת ההחלטות בממלכת יהודה ערב חורבן הבית הראשון
  ( 586 לפנה"ס(", הכנס השנתי הרביעי של האגודה להיסטוריה כלכלית, אוניברסיטת חיפה, 20 בדצמבר 2015 .
  "דור לדור: אבות ובנים בארכיון אל עמארנה לאור ספרות המקרא", מעגל החיים במקרא ובמזרח הקדום - - -
  הכנס השנתי העשירי של המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בר אילן, - - 9 ביוני 2016 .

  “Wild Animals as Metaphors for the Enemy in Ancient Near Eastern Texts”, Civilization and Its Opposite in Antiquity, University of West Bohemia, Plzeň, 22-24 June 2016.
  “Between Textual Worlds: Eastern and Western Prophecies Concerning the Rise of Emperors”, BAJS Conference 2016: The Texture of Jewish Tradition: Investigations in Textuality, University of Birmingham, 10-12 July 2016.
  “Shaming by Naming: ‘Dog’ as a Derogatory Term for Human Beings in Ancient Near Eastern Sources”, Finding, Inheriting or Borrowing? Construction and Transfer of Knowledge about Man and Nature in Antiquity and the Middle Ages, Johanns Gutenberg Universität Mainz, 14-16 Sept. 2016.
  “‘These are Your Words’ (EA 1: 66): Direct Citation and Communication in the El-Amarna Letters”, Understanding Each Other in Antiquity, 5th International Interdisciplinary Conference on Ancient Languages and Cultures, Charles University, Prague, 21-23 June 2017.
  “Jews on the Move 2005: Hanan Porat’s Use of the Bible to Describe the Evacuation of Gush Katif”, BAJS Conference 2017: Jews on the Move, University of Edinburgh, 10-12 July 2017.
  “‘All History is Contemporary History’ (Croce): Graetz’s Biblical Typology”, SBL International Meeting 2017, Humboldt University, Berlin, August 8-11, 2017.
  "'ארי לא רצץ ראש, זאב לא טרף טלה' )אנכי ונינח'ורסנג: 16--11 (: יחסי הגומלין בין האדם לחיות הבר בארצות
  המזרח הקדום", הכנס השנתי של קהילת חקר יחסי אדם חיה, אוניברסיטת תל אביב - - 18 באוקטובר 2017 .
  "ההיסטוריה המקראית בהגותו של הרב חיים דוד הלוי", 'לחן ולכבוד צבי תפארה': היסטוריה, הגות והלכה –
  כנס לכבוד פרופ' צבי זהר, אוניברסיטת בר אילן, - 1 בינואר 2018 .
  "בימים ההם ובזמן הזה: התיאופוליטיקה הנבואית בכתבי הרב חיים דוד הלוי", הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, מורה
  לרבים ומנהיג, אוניברסיטת בר אילן, - 6 במרס 2018 .
  “The Prophets' Theological Battle against Soothsayers and Magicians during the Assyrian and Babylonian Periods”, Beliefs & Rituals in Antiquity, University of Wroclaw, Poland, 6-8 June 2018.

  “The Patriarchal Stories in the Thought of National-Religious Zionist Rabbis”, 2018 International Conference of Hebrew Language, Literature and Culture (NAPH), University of Amsterdam 25-27 June 2018.
  “The Criticism of the King in Samuel and the Use of this Motif in Early Modern Political Thought”, BAJS Conference 2018: Theories and Histories – Jewish Studies Across Disciplines, University of Durham, 9-11 July 2018.
  “Animals in Biblical and Ancient Near Eastern Law: Tort and Ethical Laws”, SBL International Meeting 2018, University of Helsinki, 30 July – 3 August, 2018.
  “Direct Quotation as a Rhetorical Device in the Discourse of the Prophets of Judah”, “As it is Written?” Uses of Sources in Ancient Mediterranean Texts, Georg-August Universität – Gӧttingen, 11-12 October 2018.
  "'תנו לחיות לחיות!' על המפגש הראשון בין בעלי חיים, חוק ומוסר בחוקי המזרח הקדום", הכנס השנתי של – -
  קהילת חקר יחסי אדם חיה, אוניברסיטת תל אביב, - - 8 לנובמבר 2018 .
  "מעשי רצח באגרות הבינלאומיות בארכיון אל עמארנה" הכנס השנתי ה- - 42 של החברה ההיסטורית הישראלית:
  חוק, פשע ואכיפה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 5 במרץ 2019 .
  “The Biblical Commentary as an Ideological Tool during the Sabbaetean Polemic”, BAJS Annual Conference 2019: What is Commentary? University of Oxford, 22-24 July 2019.
  “A Long Time before Aesop: The Sumerian's Animals Fables and their Educational Messages”, Sixth Annual Oxford Summer School on Animal Ethics 2019: Humane Education: Increasing Sensitivity to Animals and Humans, University of Oxford, 21-24 July 2019.
  “Polarization of the Bible: The Use of the Biblical Text in the Polemic over the Gush Katif Evacuation”, EBAS Annual Meeting 2019: Politics of Reading Revisited—Case Studies HB and NT, The University of Warsaw, 12-14 August 2019.
  “For from the Serpent’s Root a Viper will Come Out” (Isa 14:29): Animal Imagery and Metaphors in Biblical Prophecies Concerning Judah and its Enemies”, EBAS Annual Meeting 2019: Animals and the Bible, The University of Warsaw, 12-14 August 2019.

  “Democracy and Politization: Biblical History as a "Useful Past" in the Controversy around the Israeli Disengagement from Gaza”, EAIS – 8th Annual Conference on Israel Studies, Charles University, Prague, 8-10 September 2019.


  4 . הרצאות קולגיום והרצאות אורח אחרות בהזמנה:
  "האימפריה האשורית החדשה מגאות לשפל", במת ההיסטוריון, אוניברסיטת חיפה, נובמבר - 2001 .
  "תורת המשחקים והסכם השלום המצרי מתני", הסמינר המחלקתי של המחלקה לתולדות ישראל ויהדות - -
  זמננו, אוניברסיטת בר אילן, ינואר - 2013 .
  5 . מלגות, פרסים ומענקי מחקר:
  מלגת פולבר לדוקטורנטים, קנדה , 1993
  מלגת רוטנשטרייך, 1996--1994


  6 . הוראה:
  תעודת מצטיין הוראה בפקולטה למדעי הרוח מטעם דיקן הסטודנטים אונ' חיפה, - 2003

  מחקר

  פרופ' עידן ברייר.  למד כתריסר שנים במחלקה לתולדות-ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן. תחום התמחותו היה בחקר ההיסטוריה המדינית של תקופת המקרא והמזרח-הקדום, לאור ההיסטוריה בת-זמננו.  בתקופה זו, אף למד במחלקות להיסטוריה כללית, תנ"ך ולשון עברית ולשונות שמיות שבאוניברסיטה זו.  לאחר סיום עבודת הדוקטורט (בהצטיינות), לימד כתריסר שנים באוניברסיטת חיפה ובמכללת אורנים, בשנת 2013, שב לחקור וללמד במחלקת האם שלו שבאוניברסיטת בר-אילן.  פרסם מחקרים בהיסטוריה מדינית וחברתית של המזרח הקדום וכן בפילוסופיה של ההיסטוריה.  

  פרסומים

  בס"ד
  עידן ברייר - רשימת פרסומים


  ספרים:
  העידן הבינלאומי: יחסים בינלאומיים בתקופת אל-עמארנה המורחבת ( 1460 – 1200 לפנה"ס), רמת גן: הוצאת
  אוניברסיטת בר אילן (בדפוס).
  "והוא בונה חיץ": ממלכת יהודה כמדינת חיץ ערב חורבן הבית הראשון, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר
  אילן (התקבל לפרסום).


  פרקים בספרים:
  "הכלב כדימוי במכתבי ארכיון אל-עמארנה", בתוך: ר' דויטש, מ' הלצר ומ' מלול )עורכים(, תשורות
  לאבישור: מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון בלשון העברים ובלשונות השמיות מוקדשים לפרופסור יצחק
  אבישור ליובלו השישים וחמש, ת"א-יפו, פרסומי מרכז ארכיאולוגי, תשס"ד, עמ' 169 – 178 .
  "'...ואת איזבל יאכלו הכלבים...' )מל"ב ט 10 (: על מנהג השלכת גוויות לכלבים במקרא ובתרבויות העת
  העתיקה.", בתוך: תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום – מוגשים לצפרירה
  בן ברק, עורכים: מאיר גרובר ואחרים, ירושלים: מוסד ביאליק והוצאת אוניברסיטת הנגב, תשע"ג(, עמ' 79 –
  108 .
  “Crime and its Punishment as Reflected in the El-Amarna Letters”, in: S. Nowicki (ed.), ‘They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil’: Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, (Münster: Ugarit-Verlag, 2016), pp. 11-27. (KEF 1)
  “Dog as Derogatory Term for Human Being in Ancient Near Eastern Sources”, in: J. Pahlitzsch, T. Schmidt (eds.), Impious Dogs, Ridiculous Monkeys, and Exquisite Fish: Evaluative Perception and Interpretation of Animals in Ancient and Medieval Mediterranean Thought, (Berlin: De-Gruyter, 2019), 57-72.
  “Abraham Isaac Kook (1865–1935): Biblical Ethics as the Basis of Rav Kook’s Vision of Vegetarianism and Peace”, in: A. Linzey, C. Linzey (eds.), Animal Theologians, (Oxford University Press). (21 pp.) (In Print)
  “Long Before Aesop: Sumerian Animal Fables and their Educational Messages”, in: A. Linzey and C. Linzey (eds.), A Handbook of Humane Education, (Oxford University Press). (15 pp.) (in print)


  מאמרים בכתבי עת:
  "השם הפרטי 'עכבר' במקרא ובמקורות המזרח הקדום" , בית מקרא, 49 /ד (תשס"ד), עמ' 144 – 158 .
  "הגורמים המדיניים לשקיעת האימפריה האשורית החדשה", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, ט"ו
  )תשס"ה(, עמ' 99 – 128 .
  "הרכיב 'כלב' בשמות פרטיים במקרא ובמזרח הקדום", בתוך: ש' ורגון )עורך(, עיוני מקרא ופרשנות ח',
  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט, עמ' 329 – 348 .
  "זמן הווה זמן עבר: האם ניתן לפענח את העבר באמצעות ההווה?", דברים, 4 )תשע"ב(, עמ' 76 – 87 .
  “Representations of the Dog in Seventh-Century BCE Assyrian Letters”, JNSL, 39/2
  (2013), pp. 19-36.
  “Sumer as the Cradle of History—Canine as Well: The Representation of the Dog in Sumerian Proverbial Literature”, Ma'arav - A Journal for the Study of the Northwest Semitic Languages and Literature, 21. 1-2 (2014), pp. 83-101.
  “‘He Will Raise an Ensign to a Nation Afar, Whistle to One at the End of the Earth’: The Assyrian and Babylonian Armies as Described in Prophetic Texts and Mesopotamian Inscriptions", Journal of Ancient Egyptian Interconnections, 12, (2016), pp. 1-8.
  “‘Who is This Dog?’: The Negative Imagine of Canines in the Lands of the Bible”, Ancient Near Eastern Studies, 54 (2017), pp. 47-62.
  “Animals in Biblical and Ancient Near Eastern Law: Tort and Ethical Laws”, Journal of Animal Ethics, 18.2 (2018), pp. 166-181.
  “‘These are Your Words’ (EA 1: 42-43): Direct Citation and Communication in the International El-Amarna Letters", Journal of North-West Semitic Languages, 44.1 (2018), pp. 15-28.
  “Humans and Wild Animals in Biblical and Ancient Near Eastern Texts: Interactions and Metaphors”, Anthrozoӧs, 31.6 (2018), pp. 657-672.
  “The Influence of Economic Factors on the Political Policies Adopted by the Last Kings of Judah”, Revue Biblique, 125.3 (2018), pp. 321-339.
  “‘The King, My Lord, Wrote to Me in a Tablet: …’ (EA 149: 54-55): Direct Citation and Communication in the Syro-Canaanite El-Amarna Letters”, Acta Orientalia, 71.4 (2018), pp. 455-466.
  “‘Your Envoys are Speaking to you Untruths’ (EA 1: 82): Lies in the International El-Amarna Correspondence”, Antiguo Oriente, 17 (2019), pp. 59-92.
  “‘If You Are Not the King You Will Be Eventually …’: Eastern and Western Prophecies Concerning the Rise of Emperors”, Religions, 11.4 (2020), pp. 1-18.
  ‘“… Then Pirḥi Did Some Unseemly Deeds in My Land and Slew his Lord” (EA 17:12–14): The Phenomenon of Murder as Reflected in the El-Amara Archive’, Ancient Near Eastern Studies, 57 (2020). (In Print)
  “‘Glory to the Righteous One’ (Tzvi la-tzaddik) (Isa. 24: 16): The Use of Biblical
  Quotations in the Polemic against the Sabbatean Movement", Religions, 11.489 (2020), pp. 1-21.
  “‘Beware, Biting Dog…’ Untrendy Human-Canine Relations during the Biblical Period”, Journal of the Ancient Near Eastern Society. (17 pp.) (In Print)
  “Man's Best Friend: The Comradeship between Man and Dog in the Lands of the Bible”, Journal of the Ancient Near East Society. (28 pp.) (In Print)
  “Biblical History in the Thought of R. Ḥaim David Halevy”, Review of Rabbinical Judaism, (19 pp.). (In Print)
  “Between the Bible, the Midrash, Philosophy and Kabbalah: Ethics and Animals in the Writings of the Maharal of Prague", Journal of Animal Ethics, (30 pp.). (In Print)
  "'Had I been Writing Lying Words to My Lord?' (EA 117:29-30): Telling Tales in the Correspondence between the Egyptian Ruler and His Syro-Canaanite Vassals in the El-Amarna Archive", Ugarit Forschungen, 51–52 (2021), (In print)

  תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024