פרופ' מאיר בר-אילן [אמריטוס]

טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

קורות חיים

לקורות חיים של פרופ' מאיר בר אילן לחץ על הקישור

/files/jewish-history/shared/qvrvt_khyym_shl_myr_br_yln.doc

פרסומים

לרשימת הפרסומים של פרופ' מאיר בר אילן לחץ על הקישור שלהלן:

/files/jewish-history/shared/rshymt_prsvmym_shl_mb_ltr_hmkhlqh.pdf

מחקר

תחומי עניין מחקריים

 

  1. חיי התרבות והרוח של יהודי ארץ-ישראל בעת העתיקה
  2. היסטוריה חברתית של יהודי ארץ-ישראל בעת העתיקה
  3. מיסטיקה יהודית עתיקה
  4. מאגיה יהודית עתיקה
  5. רפואה יהודית עתיקה
  6. ספרות אפוקליפטית
  7. ליטורגיה יהודית
  8. ספרות ההיכלות